fredag 23 mars 2007

Upprop!

Statens tillgångar tillhör oss alla. Nu tänker regeringen sälja ut flera framgångsrika företag enbart på grund av att de inte gillar att vi äger företag gemensamt. Vi anser inte att regeringen fick mandat för en sådan politik när den valdes. En majoritet av väljarna motsätter sig utförsäljningarna som dessutom är en usel ekonomisk affär. Avkastningen på företagen i statlig ägo är högre än räntan på statsskulden vilket gör det fullständigt omotiverat att använda pengarna till att betala av på statsskulden.

Vi motsätter oss utförsäljningarna, inte bara av ekonomiska skäl. Det kommer att bli svårare att påverka bolåneräntorna när SBAB säljs ut och försäljningen av Vin & Sprit är ett första steg i en avreglering av det statliga alkoholmonopolet. Samtidigt möjliggör nu regeringen utförsäljning av våra sjukhus, något som Reinfeldt i valrörelsen lovade inte skulle ske. Nu gör regeringen det också enklare att omvandla allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter, något som i ännu stor utsträckning kommer att försämra ungdomars möjligheter till eget boende och som med stor sannolikhet förvärrar segregationen på bostadsmarknaden. Utförsäljningarna slår framför allt mot den unga generationen, vars politiska handlingsutrymme kommer att minska i framtiden då våra sjukhus är i privat ägo och då hyresrätten som upplåtelseform är så gott som borta. Gå in på www.ssu.se och skriv på SSU:s upprop mot utförsäljningarna!

Inga kommentarer: