lördag 31 oktober 2009

Ödet

Finns det fortfarande en strukturell vänstermajoritet i Sverige? En majoritet som anser att det är okej att betala mer i skatt, bara pengarna går till att alla ska ha det hyggligt.

Eller har urbanisering och en växande medelklass gjort att den gamla strukturen inte gäller längre?

Svaret avgör hur det går i nästa års ödesval.

torsdag 29 oktober 2009

Tal på Stora Torget

Ungefär såhär sa jag idag på Stora Torget i Borås. UNF anordnade en demonstration som vi i SSU var inbjudna att tala på. Förutom vi talade även Länsnykterhetsförbundets representant och Fredrich Legnemark från Vänsterpartiet.

Sedan 1990-talet har det skett en ökning av narkotikamissbruk. Allt fler ungdomar prövar narkotika och fler fastnar i ett missbruk. Såhär kan man sammanfatta utvecklingen:

Tillgängligheten har ökat samtidigt som priserna på droger har sjunkit. Toleransen bland ungdomar för att pröva narkotika har ökat och samtidigt har missbruksvårdens anslag sjunkit sedan 1990-talets mitt. Andelen 15-åringar som har testat narkotika har ökat och samtidigt har intresset för att debattera problemen sjunkit.

Vi socialdemokrater kräver tre saker:

1. Tidigare fanns det en samordning i Sverige som arbetade förebyggande som kallades för Mobilisering mot narkotika. Där utvärderades gamla arbetsmetoder och där utarbetades nya strategier. Det behövdes verkligen. Och det behövs fortfarande, därför kräver vi att Sverige återigen skall ha en stark nationell resurs för att driva det narkotikaförebyggande arbetet.

2. Ett väl fungerande förebyggande arbete kräver en väl fungerande välfärdsstat. Vi vill se en satsning på föreningsliv, fritidsgårdar, fältassistenter som finns där ungdomar är och ett gott skolklimat som gynnar barns hälsa. Därtill vet vi att samarbetet mellan skola och föräldrar är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet.

3. Ibland är det dock för sent. Vissa hamnar i missbruk och blir fast. Vi vill ha ett samhälle som bekämpar missbruket och hjälper den som är fast i ett beroende. Därför kräver vi en satsning och samordning när det gäller missbruksvården. Detta arbete måste bli bättre.

Olof Palme sade en gång att ett samhälle som inte värnar om de mest utsatta mister sin själ. Så sant. Därför måste vi tillsammans skapa det starka samhället som värnar om de utsatta.

onsdag 28 oktober 2009

Debatt på Hässlehus

Idag var jag med på en debatt på Hässlehus. SSU, Muf, Luf och Ung Vänster var representerade. Vi diskuterade våldet i förorterna och klyftorna i samhället.

Personligen är jag glad över alal de positiva bifall och spontana applåder som den socialdemokratiska politiken fick. Vi har ett par konkreta krav vad vi vill:

* Alla ungdomar som går i nian och gymnasiet skall erbjudas sommarjobb
* Vi vill satsa på fler och bättre spontanidrottsplatser
* Vi säger nej till ett klassamhälle och ja till ett jämlikare Sverige

torsdag 8 oktober 2009

Hoppsan

Av en ren tillfällighet råkade jag igår springa på splitternya kartor över Viared. Det som kallas för Svensson-Svensson området. Tänka sig. Ett nytt planprogram är alltså framtaget.

Undrar varför Miljöpartiet, Vägvalet, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tyckte det var så hemligt? Liksom det som göms i snö... och det är inte ens snö ute.

söndag 4 oktober 2009

Kina 60 år

Här kan du kolla på Kinas 60 års-kalas.

Nu med engelsk dubbning.