tisdag 26 januari 2010

Angående medlemsantalet i SSU


- SSU har idag ca 5600 medlemmar och vi vill växa och bli fler. När vi
är ute i landet på skolor och i vår verksamhet möts vi av intresserade
ungdomar som vill lära sig mer om politik och diskutera olika frågor. Många
vill gå med och engagera sig för ett rättvisare och mer solidariskt Sverige.

- Vi ser att vi stadigt ökar i antal medlemmar. Ungdomsstyrelsen
siffror ger tyvärr inte en rättvisande bild av SSU då alla våra aktiva
medlemmar som finns runt om i landet i kommuner och klubbar inte får räknas
med i ansökan utan endast så kallade bidragsgrundande medlemmar.

söndag 24 januari 2010

Å ena sidan

Det här med nyhetsvinklingar är alltid intressant. Kolla här och där. Samma nyhet, samma siffror men inte samma vinkling.

tisdag 19 januari 2010

Motion om barnkonsekvensanalyser

Motion: Barnkonsekvensanalyser

FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 3) handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn och ungdomar, nu och i framtiden, direkt och indirekt.
I Borås eftersträvar vi att följa barnkonventionens intentioner. Därför är det bra att barn- och ungdomar i Borås ges möjlighet att engagera sig i elevråd och ungdomsråd. Det stärker inflytandet.
Dock kan vi följa intentionerna ännu bättre i våra beslut. Det finns flera olika sätt att arbeta framgångsrikt med barnkonventionen i vardagen. Barnombudsmannen nämner bland annat:
• Ge barn och unga ett verkligt inflytande över frågor och verksamheter som berör dem. Barn har rätten att bli lyssnade till. Vuxna måste väga in deras synpunkter i beslut som fattas. Det gäller alla barn, oavsett ålder, kön, bakgrund eller om barnet har ett funktionsnedsättning.

• Låt barn och unga vara med i planeringen av bostadsområden, utemiljöer och när till exempel vägar planeras. Barn är själva experter på hur de använder en miljö, de vuxna ansvarar för besluten.

• Samordna stödet till barn som lever i utsatta miljöer.

• Den psykiska ohälsan ökar bland unga. Hälsovården i skolan måste få resurser att möta dessa behov. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) ska kunna hjälpa dem som har allvarligare problem omgående.

• Arbetsmiljön i skolan behöver bli bättre och vi behöver arbeta för att stressen ska minska bland eleverna.

• Skapa mötesplatser för barn och unga på deras fritid. Alla måste ha någonstans att träffa jämnåriga, inte minst barn med funktionshinder.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

När beslut tas i kommunfullmäktige, nämnder, bolag och förvaltningar skall det göras barnkonsekvensanalyser enligt barnombudsmannens modell för barnkonsekvensanalyser.

Det upprättas ett barnbokslut en gång om året i Borås som är kopplat till välfärdsbokslutet

Anders Österberg, Helen Eliasson, Lena Palmén, Malin Carlsson och Yvonne Persson alla från Arbetarepartiet Socialdemokraterna.

måndag 18 januari 2010

Bästa

Här är nog världens bästa länk. Fantastiskt.

Cred Tomas G

söndag 17 januari 2010

Ett kärleksbrev till GT

För nån dag sen ringde en reporter från GT och frågade mig:

- Tänker ni tvingna era partimedlemmar att äta vegetarisk mat?
Jag svarar:
- Naaa, det tror jag inte.
Sen fortsätter samtalet ungefär såhär:

- Men ni tänker tvinga barnen, varför inte då partimedlemmarna?
- Det är en skillnad, som privatperson får man bestämma över sitt eget liv, det offentliga har ett annat ansvar.
- Vad menar du med det offentliga?

Just vid den där frågan borde jag juh självklart tänkt mig för. När en reporter inte ser skillnad på privata sfären och den offentliga, gemensamma, då borde varningsklockan ringa. Det är nämligen signalen för idiotjournalistik. Vilket man borde vara vaccinerad mot. I alla fall så gör jag en utläggning av att vi inte kan gå in och styra privata människors liv utan att det krävs att det vi äger gemensamt tar ett ansvar och går före.

Varå journalusten från GT frågar, så ni tänker alltså inte tvinga partimedlemmarna att äta vegetariskt?

- Nej vi är inte ett komunistiskt eller fascistiskt parti som kan tvinga medlemmarna att göra sånt. Däremot kan vi genom det offentliga åstadkomma en förändring. Jag tror att genom att föregå med gott exempel så övertygar vi fler om att vegetarisk kost är det rätta, för miljön och klimatets skull.

Vad blev då resultatet? Jo en artikel i GT där det står "Eleverna tvingas äta vegetariskt" (en gång i veckan). Dock i artikeln säger ett par elever att de sympatiserar med förslaget om det gynnar klimatet. Det var dock inte på en framträdande plats.

Nåväl.

fredag 15 januari 2010

Ukraina

Jag har främst vart engagerad och insatt i Moldaviens inrikespolitik. Vid ett tillfälle hade jag möjligheten att guida runt en delegation från Ukraina i Borås. Vi besökte bland annat Särlaskolan.

De kom från Ukrainas Socialdemokratiska Parti. Under den oreangea revolutionen så bytte de sida ett par gånger och blev nästan utplånade som parti. Nu i Ukrainas presidentval verkar de göra comeback. De rester av det partiet som fanns då tycks backa upp Janikovitj som verkar göra en otrolig revansch sedan förra valet.

torsdag 14 januari 2010

Valet

Igår hade Borås arbetarekommun möte. Arbetarekommuns möte amlar folk från alla s-föreningar i staden. Nu när det är valår är det många som är intresserade att kämpa för att bryta den borgerliga kartellen i Borås och riket.

Vi hade en diskussion med vår riksdagsledamot Hans Olsson om hur vi kan skapa ett rättvisare och jämlikare Sverige. Vårt kommunalråd Ulf Olsson redogjorde för våra viktigaste valfrågor. För oss socialdemokrater kommer valrörelsen att handla om att skolorna i Borås måste bli bättre. 288 kommuner i landet ger mer i stöd till skolan än vad Borås gör. Vi kommer även att fokusera på äldreomsorgen och miljön under valrörelsen.

Arbetarekommuns styrelse kommer inom kort att ha möte för att fastslå fler politiska prioriteringar. En sak som är säker är att vi kommer bedriva en valrörelse med stor tydlighet. Vi skall driva konkreta och populära, inte populistiska, förslag.

söndag 10 januari 2010

Osämja

Centerpolitikern Helena Tornberg har polisanmält svenska centerpartisten Peter Albäck (alltså svenska centerpartiet i Finland) för en kommentar på hennes blogg. Albäck skriver i kommentaren att Tornberg visste om övergreppen inom laestadianrörelsen och att hon "som alla laestadianer" låtsas att hon inget vetat. Tornberg anser att det är fråga om hets mot laestadianerna som folkgrupp.

lördag 9 januari 2010

Teknologiska framsteg

Vi vet att trycket har vart oerhört stort och vi kan meddela att hela partiets samlade teknologiska expertis arbetar aktivt under dagen med att Arne och Solveig Kjörnsberg skall få ett fungerande Facebook.

Alla ni som har väntat, er tid har nu kommit.

onsdag 6 januari 2010

Sibirisk kyla?

Såg på löpen idag att vi har sibirisk kyla att vänta. Intressant. Överallt på stan såg jag folk gå omkring i mjukisbyxor och joggingskor. Har svenskarna blivit mer tåliga mot kyla på sistone?

tisdag 5 januari 2010

Klassklyftor

Har precis skrivit lite om Tage Erlander och Fredrik Reinfeldt. Målet är att det ska bli en debattartikel när den är färdigmalad. Ett projekt som jag har tillsammans med Arne Kjörnsberg. Jag pratade med honom idag varpå han upplyste mig om att skatten har nu sänkts ytterligare för de med jobb, något för pensionärer men inget för föäldralediga, sjukskrivna eller arbetslösa.

Detta blir ytterligare ett slag mot jämlikhetspolitiken. Socialdemokraterna måste ta till sig jämlikhetsfrågan igen. I Borås kommunfullmäktige har vi motionerat om att tillsätta en jämlikhetsutredning. Det är en nödvändighet.

måndag 4 januari 2010

Listor

December blev en hektisk månad med magsjukor, resor hit å dit samt arrangerandet av Gemensam Jul. Nu efter en vistelse i Spanien är jag hemma igen.

Såhär under nyårstider brukar det publiceras en hel del listor. Jag tycker att den här listan var rolig. En lista över de mest överskattade personerna under året som gått.