onsdag 31 januari 2007

Är det sant om Reinfeldt?

Vad ska staten betala för familjen Reinfeldt?

Vi höll inte med nånstans

I år, 2007, har vi fått en ny livsmedelslag. Den nya lagen är en ambitionshöjning jämfört med den gamla livsmedelslagen. Den nya lagen är till för att ge allmänheten ett bättre skydd och många av de småföretagare som exempelvis driver en restaurang får en bättre kontroll och rådgivning. Genom att den nya lagen införs kommer det nya intäkter till miljökontoret. Kontoret räknar med intäkter på cirka tre miljoner kronor. Något som även den borgerliga majoriteten håller med om.

Vi i den socialdemokratiska gruppen delar ej den borgerliga majoritetens uppfattning i miljönämnden om att endast tillstätta en tjänst på heltid och en projektanställning på livsmedelssidan på miljökontoret. Den borgerliga majoriteten har inte gett någon tillfredställande förklaring vad de vill göra med det överskott som blir då de väljer att inte anställa tillräckligt med personal. Vi socialdemokrater anser att de företagare varav många småföretagare skall få valuta för de pengar som de betalar i form av höjda avgifter. Vi anser att vi förpliktigar oss till att hålla en högre ambitionsnivå och servicegrad än borgarna anser tillräckligt.

Vi anser att den nya lagen förpliktar att upprätthålla dels en god service gentemot inspektionsobjekten och dels gentemot allmänheten. Den nya livsmedelslagen ställer nya krav på inspektion och rådgivning vilket kräver tid och resurser.

Därför reserverar sig S-gruppen mot den borgerliga majoritetens förslag i tilläggsbudgeten till förmån för förslaget att inrätta två tjänster och en projektanställning på livsmedelssidan.

Det är sant att det är kallt

Har ni känt så kallt det är. Det har under den här vintern varit en oerhörd kyla. I alla fall om vi talar om den politiska kylan i landet. Det är ingen varm politik längre som förs från Rosenbad. Nu när skal den arbetslöse, sjuke eller förtidspensionerade skall bestraffas. Iskylan i högerns budskap kan man inte missa. Jag saknar den gamla regeringen.

När det gäller a-kassan. En försäkring som är till för att klara sig gör borgarna så att ersättningen sänks till lägst 65 procent av lönen. Beräkningsgrunderna ska ändras så att det blir svårare att få a-kassa. Samtidigt halverar regeringen det statliga stödet till a-kassorna och höjer avgiften kraftigt. De gör det för att finansiera skattesänkningar åt dem som redan har jobb, för att kunna slopa förmögenhetsskatten, för att kunna sänka fastighetsskatten för rika fastighetsägare i storstadsområdena.88 procent av regeringens skattesänkningar går till dem som tjänar mest. Det är inte bara klassisk högerpolitik. Det är osmakligt också.

tisdag 30 januari 2007

Ett förslag som alla tyckte var sant bra

Idag har vi haft möte i miljönämnden. Vi från S-sidan föreslog följande:

Vi socialdemokrater anser att en av framtidens stora utmaningar för miljöpolitiken kommer att ligga inom trafik och kommunikationens områden. Trafiken är viktig för Borås. När stadens trafik planeras är folkets krav på en attraktiv och hållbar utveckling av staden, samt på en god stadsmiljö avgörande utgångspunkter.

Den förra regeringen tog ett stort ansvar i omställningen mot det gröna folkhemmet. Många av dessa beslut var både ekonomiskt och politiskt kostsamma, men absolut nödvändiga.
Vi är bekymrade för den växande trafiken i Borås stadsninnermiljö. Nu de senaste vinterdagarna har vi kunnat se inversionslock över Borås. Detta trots intentionrna att förbättra luftkvalitén med öronmärkta statliga pengar (de så kallade LIP och Klimpengarna).

Därför vill vi socialdemokrater att:


kontoret ges i uppdrag att initiera en bred utvärdering av LIP-projektets miljöeffekter och återkopplar detta till nämnden.

Även den borgerliga majoritetsgruppen verkade gilla förslaget och antog det. Det är bra att vi erkänner den förra regeringens stora och oftast bra satningar på miljön. Däremot hade vi inte samma samsyn på livsmedelsområdet, men vi finner anledning att återkomma till det.

Sant om miljöpolitik

Den hetaste miljöfrågan just nu är klimatpolitiken där regeringen ännu inte har lyckats presentera ett enda skarpt förslag. Det enda de har gjort är att avslå förslag från Socialdemokraterna. Detta faktum, regeringens nonchalans och ointresse, kan snart diskuteras på ytterligare en arena; Socialdemoktraternas miljöblogg som inom kort drar igång.

Det är fult att tjuvlyssna, tycker jag...


Genom att en nyfiken moderat vill att det ska bli lagligt att avlyssna teletrafik har den frågan dykt upp på agendan igen. Den som vill tjuvlyssna på andra är Mikael Odenberg och han vill att försvarets radioanstalt skall ha rätt att avlyssna all teletrafik över landets gränser, nästan helt utan några restriktioner. Det innebär att mail, telefonsamtal och sms med specifika sökord som enda avgränsning riskerar att bli föremål för avlyssning.

George Orwell, 1984 here we come, det är ganska skrämmande att ett enda ord som yppas skulle kunna bli föremål för statens intresse. Det är ett ganska stort intrång i privatlivet och integriteten. Eller som SÄPO formulerar det ”främmande för det statsskick vi känner”.

Idag är tekniken skulle kunna vara det godas bästa vän är risken lika stor att det blir tvärtom. Risken för missbruk är stor. Jag vill inte att Odenberg tjuvlyssnar på mig. Visst vad Bodström (s) ute och svävade i den här frågan. Men Odenberg befinner sig långt uppe i det blå. Tur att Beatrice Ask inte håller med Odenberg.

måndag 29 januari 2007

Det är nog så...

...att borgmästaren i Moskva är en äkta homofob i klassisk kristdemokratisk stil. Samtidigt som han signalerade att man ska vara tolerant och "aldrig ge upp kampen mot intolerans, hat och våld" sa han att gayparader "kan bara definieras som sataniska". Vidare sägs han ha tackat Rysslands kyrklige ledare för dennes kamp mot gayparader. Båda fortsätter traditionen från Sovjetryssland som hade förbud mot homosexualitet. Det avskaffades först år 1993.

Fast vem vet, han kanske bara förväxlade gayparad med kommunistparad?! Sen ska det tilläggas att jag gillar kristdemokraterna i Borås. De är nästan samtliga hämtade från gamla regementets officerskår. Riktigt hyggliga.

Det är nog ganska sant...

...att det är kul att vara jude i Sverige. Verkar hända många roliga och intressanta saker.

Opposition mot sig själva

I värsta bästa socialdemokratiska ”alltid i opposition mot sig själv stil” har nu Lena Adelsohn Liljeroth (m) kritiserad sin regeringskompis Lars Leijonborg för hans förslag kring att avskaffa presstödet.

Samma dag som Leijonborg var ute i Stockholms lokaltidning DN, sa Liljeroth till tidningen journalisten att ”regeringen ser presstödet som ett viktigt instrument på mediemarknaden”.

Justitieminister Beatrice Asks (m) jurister är kritiska till Mikael Odenberg, inte för hans taxiresor till riksdagen som ligger tio minuters gångväg från hans bostad, utan hans förslag kring avlyssning.Men den borgerliga regeringen verkar ha missat socialdemokraternas paradgren att kritisera systemet och håller sig till att kritisera varandra. Det är intressant att de själva tycker att de är regeringsodugliga.

Det verkar som att Finska Centerpartiet anser…


…att de finska gröna verkar mer regeringsdugliga än det svenska miljöpartiet. Vanhanen, Finlands statsminister och centerpartiets ledare, säger att de gröna vore en bra partner för Centerpartiet i kommande regering. Även om han påpekar att de är överens om mycket så dock inte i allt. Vanhanen påstår också att han redan nu ville ha med de gröna men det gick inte på grund av ett annat väldigt bra parti som i så fall ställt krav på att ta med Vänsterförbundet.

söndag 28 januari 2007

Är det verkligen sant?

Björn Bergquist (m), kommunstyrelsens ordförande i Borås:

Vad tror du om att marknadsföra Borås som ”orgasmstaden”?
Vi marknadsför oss på alla sätt som finns och det här är absolut bra. Vi råder ju både män och kvinnor att flytta hit, så klart.

En enkel fråga i kommunfullmäktige skulle kunna vara, hur känner du Bergquist (m) att du och din sexpartimajoritet bidragit till det här omnämnandet?

cred Johanna

Det är sant att intresset är svalt...

...för att rösta i finska parlamentsvalet. Enligt Helsingin Sanomats gallup är bara 59% säkra på att de skall gå och lägga sin röst. Det ser ut som om det kommer att bli lägre valdeltagande än för fyra år sedan. I Nyland är folket mest entusastiskt och där verkar det som om 70 % kommer att rösta. I Östra Finland är intresset något svalare och där uppger endast 50 % att de ska gå och rösta.

Det var inte sant...

...när jag skrev att det inte skulle bli några inlägg över helgen. Nu är vi snart klara med den första inledande diskussionen kring SSU:s handlingsprogram. Den andra vändan blir hemma i distrikten på alla årskonferenser och motsvarande.

Det känns som att SSU är en oerhört progressiv rörelse och kommer under året att befästa sin ställning som Sveriges viktigaste ungdomsförbund.

Det är sant att Tobé sagt...

Tomas Tobé (m) i arbetsmarknadsutskottet menar att höjningen av a-kassan ska göra det tydligare att a-kassan inte är ett bidrag utan en omställningsförsäkring.

Vi menar att a-kassan utvecklats till att bli en livslång ersättning, det är idag möjligt att under en väldigt lång period ta ut a-kassa på väldigt höga nivåer. Det vi gör nu är att göra a-kassan mer till en försäkring.

Hur tänkte han nu?

lördag 27 januari 2007

Är det sant att bara marknaden ska råda?

Sanningen är den att Lars Leijonborg har på den senaste tiden lidit av dåliga opinionssiffror för sig och sitt parti (7,5% i valet och 5,3% i helgens Sifomätning för fp). Därför har Leijonborg kommit på idén att skriva en debattartikel i DN om att vi ska införa en statlig fond ska stödja kvalitetsproduktion i såväl nuvarande public service som i privata kanaler. Dessutom är presstödet i fara. Debattartikeln som antagligen ger honom lite mer medieljus, vilket sägs vara bra för hans hy, har en del politiska konsekvenser också.

Idag har vi en mediemarknad där 85 % av tidningarna är borgerliga, får Leijonborg och Folkpartiet som de vill kan det bli drygt 90 % av tidningarna som blir borgerliga. Effekten av deras mediepolitik med nedlagt presstöd innebär en pressdöd för flera tidningar. Bland S-tidningarna skulle bara Aftonbladet och ett fåtal morgontidningar leva kvar.
Genom FP:s förslag att införa en fond som inrättas likt ett bolag, ska kommersiella företag, söka pengar ur denna och göra samhälls- kultur och dokumentärprogram. Det kan vara en fin tanke. Men kommersiella tevekanaler har ett syfte, att tjäna pengar. Det innebär att mångfalden i dagens public service kommer på sikt ersättas av enfalden i dagens reklamkanaler. Kommersiella kanaler visar inte kulturprogram på bästa sändningstid. Dessa får stå tillbaka för underhållningsprogram.

Det är viktigt med ett socialt ansvar där inte bara de kommersiella krafterna får höras. Även om inte vissa program har överväldigande många tittare är det viktigt att visa dem eftersom de kan ha andra värden såsom, demokratiska, sociala, kulturella eller folkbildande.
Redan idag är det ett problem med att det finns så få oppositionstidningar, det är inte bra ur en demokratisk synpunkt. Det skulle bli ännu sämre om Folkpartiet driver genom sina krav.

Klasspolitik och klimat

Nu börjar det som högerregeringen kallar för jobbpolitik och de flesta andra för klasspolitik få sin verkan.

I övrigt så är det ganska lustigt klimat, jag har vart med om vår, sommar, höst och vinter och det på en vecka.

Det är sant att Ernst Wigforss sa

Den som är satt i skuld är icke fri

redan år 1932

fredag 26 januari 2007

Det är sant att...

...jag är kommenderad att vara på Bommersvik under helgen. Det ä väldigt trevlig och en god stämning här. Det märks tydligt att SSU är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Mona Sahlin höll ganksa nyss ett anförande.

Det är också sant att Pravda Daily kommer inte att publicera några nyheter under helgen, detta eftersom någon bandit har stulit datorerna som funnits. Nu lånas en dator på nåder.

torsdag 25 januari 2007

Kommunfullmäktige, sanningen fortsätter

Socialdemokraterna hade en motion ikväll, skriven av Per Carlsson, som föreslog att Borås skulle upprätta ett kriscentrum för män. Detta eftersom att män är mer benägna att uppsöka hjälp när man har en speciell instans för det.

Vi vet att den farligaste platsen för kvinnor att utsättas för våld är i nära relationer i hemmet. Alltför många män har en benägenhet att tatill våld när de hamnar i en krissituation. Men också en hjälplöshet när det gäller att söka hjälp och en okunskap om var den hjälpen finns att finna.

Vi socialdemokrater ansåg att det bara skulle finnas vinnare med att upprätta ett sådan centrum. Människor skulle bli mer välmående, familjelivet mindre lidande. barnen behöver inte komma i kläm och färre kommer att bli drog eller alkoholberoende.

Allt är inte mörker i frågan, kristdemokraternas kommunalråd, KG Drotz höll ett mycket sympatiskt anförande där han talade för att Borås i framtiden skall finna en lösning.

Kommunfullmäktige idag del 1

Under kvällen har vi haft kommunfullmäktigemöte. Det var ett rätt intressant möte.

Milljöpartiet lovade i valet att det ska bli billigare för ungdomar att åka kollektivt. Vänsterpartiet hade ett förslag om att göra så att priserna för fritidskort skulle bli billigare. Miljöpartiet röstade nej till detta. Varför då?

1. För att de är en samling kälkborgare
X. De bara skojade med alla ungodmar i valet
2. De gjorde det eftersom de ville nå högre mål uppe i det blå med de andra borgerliga partierna

Vad tror du?

Oj....

...vad spännande det var att träffa miljöpresdierna (ordföranden och vice ordföranden) från Sjuhäradsbygden. Idag var träffen i Herrljunga och ämnet var hur vi skulle samverka bättre mellan sjuhäradskommunerna. Vi diskuterade bland annat djurskydd och den nya livsmedelslagen som kommit.

Mötet ägde rum på hotellet som ligger vid järnvägsstation i Herrljunga. Hotellets "grej" verkar vara att Clark Olofsson blev gripen där samtidigt som han drack öl. Herrljungahotellet var mäkta stolt över denna händelse och hade löpsedlar lite överallt.

Det är sant, han är tillbaka!


Så har äntligen vår svenske astronaut Christer Fuglesang kommit tillbaka till sitt hemland. Detta bara nästan 30 år efter DDR:s förste kosmonaut landade i sitt heimat.

Men se det från den ljusa sidan, det tar bara tre åt till innan vi skickar iväg vår rymdminister.

onsdag 24 januari 2007

Det är sant att..

strejken i Libanon tog snabbt slut. Mona Nasser skildrar slutet på strejken med en rad intressanta kommentarer. Mona bor i södra Beirut med sin man och sin lilla dotter.

Strejken fick ett blodigt slut.

Sanningen om tusenlappen!

Många av oss socialdemokrater varnade i valrörelsen för högerns löfte om 1000 kronor mer i månaden. Så visar det sig att den skattesänkning som moderaterna nu genomför betalas av de mest utsatta, arbetslösa, förtidspensioner och sjuka.

Löftet om 1000-lappen gäller bara de som har omkring 40 000 kr i månaden, se skattetabellerna på skatteverket (fast inte ens den som tjänar 40 000 kronor i månaden kommer att få en skattesänkning på 1000 kr utan på 916 kr enligt moderaternas egen räknemaskin). Dessutom kommer det att bli en straffskatt för alla som inte har ett jobb. Utöver det höjer moderaterna avgifterna till trafikförsäkringen, a-kassan och slopar avdragsrätten för medlemskap i facket.

Det är fel att de som har det sämre ställt ska få betala 1,7 miljarder för att sänka skatten åt de som har det bäst ställt.

Högern för inte en jobbpolitik utan en klasspolitik.

tisdag 23 januari 2007

Erlander och valfriheten

Vi betraktar inte det demokratiska samhället som individens fiende, utan som ett instrument för de enskilda människornas samverkan till värn för sin trygghet och till stöd för sin personliga utveckling. Vi har ständigt understrukit att det i det moderna samhället finns starka krafter som verkar i riktning mot samverkan och solidaritet och som markerar behovet av ömsesidig hänsyn och gemenskap. Det finns många uppgifter som är för stora för den enskilde att klara på egen hand, men som kan lösas om vi går samman. De enskilda bygger upp organisationer för att på samverkans grund hävda sina intressen, de behöver stöd av ett starkt och slagkraftigt samhälle för att värna sin trygghet och vidga sin frihet.

Tage Erlander, valfrihetens samhälle, 1962

En sanning av Tage

Strävan till trygghet har alltid stått i centrum för socialdemokratins politiska arbete - trygghet mot arbetslöshet, trygghet mot nöd och ekonomiska svårigheter. Det finns ingen motsättning mellan denna strävan till trygghet och viljan till frihet. I själva verket utgör känslan av trygghet ett frihetsvärde av enorm betydelse för den enskilda människan. I ett fattigt samhälle får man begränsa sig till ganska grova, generella metoder för att alls kunna nå fram till en praktisk lösning av trygghetsproblemen. I ett rikare samhälle, där standarden stiger och många av de grundläggande frihetsproblemen är lösta, kan man öka ambitionsgraden och ställa upp djärvare mål för politiken. Där kan man medvetet inrikta samhällets åtgärder på sådant sätt, att de vidgar den enskildes frihetssfär, anpassa insatserna efter de enskilda människornas särskilda förutsättningar och därmed öka deras möjligheter att välja hur de vill forma sin tillvaro.

Tage Erlander, 1962

Sannningen om Centerpartiet och kapitalet

Valrörelsen i Finland fortsätter. Finska centerpartiet har träffat ett avtal med tevetillverkaren Salora och erbjuder nya och gamla medlemmar rabatt upp till 25-30% på digitalboxar eller platt-teve.

Är det här en utveckling i samarbetet mellan högern och kapitalet?

För övrigt skall de borgerliga partierna ha ett gemensam seminarium kring ett regeringssamarbete i början av februari. Seminariet kommer att handla om gemensamma frågor säger Mikko Alkio (c) och Paula Risikko (samlingspartiet). Enligt uppgifter från Kaleva ska de även grunda ett förbund för borgerligt samarbete. Partiernas ordföranden kommer inte att delta i seminariet.

(S)anningen om Pinnochio är att...


...igår hade vi gruppmöte i socialdemokratiska gruppen. Där diskuterade vi den nio meter höga (och kanske roterande) statyn Pinocchio. På gruppmötet kom vi fram till att det är svårt att utläsa några riktlinjer om hur man kan tycka i partiprogram eller handlingsprogram i frågan. Så kommunfullmäktigegruppen föreslår att arbetarekommuns medlemsmöte skall avgöra frågan.


Det är ett bra beslut av fullmäktigegruppen eftersom den stackars Pinocchio väcker så starka känslor. Då är det bra att ha en bred förankring inom arbetarepartiet (då avses det riktiga arbetarepartiet och ingen billig blåkopia).

Min systerson...

idag fick jag träffa en av mina systersöner. Jag berättade för honom om Sankte Görans kamp mot högerspöket. Han lyssnade riktigt fascinerat hela tiden. Han gillade slutet på historien när Sankte Göran befriade folket från högerspöket och rättvisa rådde.

Staten och kapitalet.

Situationen i Sverige idag med de svenska företagen som drar in mångmiljardvinster kan verka rätt absurd. Det är en svindlande avkastning på varje arbetare. Ernst Wigforss, mångårig socialdemokratisk finansminister skrev såhär angående demokrati:

Likheten i politiska rättigheter vidgade ut friheten att ta del i landets styrelse till alla samhällets medlemmar. Denna utvidgning betydde samtidigt att det förut röstberättigade fåtalet fick sin politiska makt begränsad och alltså sin frihet minskad,… Men det finns annan maktutövning än den politiska. Ekonomisk övermakt hos den ene begränsar friheten för den andre. En jämnare fördelning av makt och inflytande inom det ekonomiska området ökar friheten där, likväl som den allmänna rösträtten gör det inom politiken”.

Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip, kan inte sedan efter behag begränsa dess tillämpning till vissa livsområden”.

Länge har Sverige präglats av koncensus vilket har skapat ett ovanligt civiliserat samhälle med en fungerande samhällssolidaritet, där vi bryr oss om varandra, någorlunda social rättvisa, jämställdhet och få arbetskonflikter. Nu attackerar högern i grund det svenska systemet genom att försöka radera stora delar av inflytandet för löntagarnas organisationer. Politikerhögern och företagarhögern borde inte bli förvånande över att den kommer möta motstånd. Visst, högern vann valet, men demokrati förutsätter opposition mot den politiska makten. Fast numera verkar det politiska och ekonmiska makten vara samma sak. Staten och kapitalet sitter i samma båt. Det är hög tid att attackera högern på bred front.

Det kanske är hög tid att damma av förslaget kring ekonomisk demokrati?

måndag 22 januari 2007

Sanningen är att..

...oppositionen med flera i Libanon idag startar en generalstrejk. Du kan läsa er om det här på Beirut Daily. Mona Nasser är kvinnan bakom bloggen, uppväxt i Södra Älvsborg och sedan drabbad av kärleken vilken gjorde att hon valde flytta till Beirut.

Nu hoppas vi på många uppdateringar kring läget i Libanon framöver.

Hu is the new leader of China

Ta en titt på det här klippet. Det är fruktansvärt roligt.

Yes sir!

För den som någon gång funderat på om Simpsons finns på riktigt kan trycka här.

Oh yes sir!

Måste också dra en sanningsenlig...

...vits från forna Sovjetunionen. Jag tror nästan humorn var det effektivaste vapnet mot diktaturen. Här kommer en favoritvits:

Under utgrävningar i Egypten hittar arkeologerna en sarkofag med en mumie i. Experterna lyckas inte fastställa vem den döde var. Tre sovjetiska specialister bjuds in för att hjälpa till. De kavlar upp ärmarna och ber de övriga att lämna rummet. Efter en kort stund kommer de ut och torkar svetten från pannan.
- Amenhotep den tjugotredje!
- Hur fick ni reda på det så snabbt?
- Han erkände själv, det aset.

Sanningen är att Walter Korpi sa att

I Sverige kommer kapitalismen alltså inte att avvecklas genom revolution, men möjligen den mera beprövade vägen, genom remiss till berörda parter.

En annan sanning är att partidistriktet har haft styrelsemöte nu i nästan fyra timmar. Det var motionsbehandling med mera som avhandlades. Till distriktskongressen 31 mars i Ulricehamn har ombuden många motioner att ta ställning till.

Sedan så fick jag blommor av Phia Andersson, partidistriktets ordförande, som tack för den tiden som varit på partidistriktet. Det var ganska spännande att få blommor, framförallt eftersom jag är allergisk mot den sorten. Men tanken var juh god och blommorna är ganska fina.

Ett splittrat parti?

Alla partimedlemmar som ägnade framtiden en tanke förstod att partiet befann sig i en utomordentligt svår situation. Vi hade lyckats dåligt i kommunvalet. Så inleder Tage Erlander (boken 1940-49 sid 263) kapitlet om "Bekymmer men likväl framtidstro".

Var partiet splittrat då det var dags att välja partiledare efter Per Albin Hanssons död? Nog fanns det anledning till frågor. Frågorna ledde i sin tur till spekulationer. Bland spekulationerna fanns det en som låg helt i linje med den borgerliga propagandan under de senaste åren. På borgerligt håll odlades den föreställningen att det socialdemokratiska partiet var djupt splittrat, skriver Erlander (sid 262).

Erlander blev som bekant Tage med hela folket. Trots alla borgerliga försök att visa på splittringar i partiet. Känns historien igen?

söndag 21 januari 2007

Sanningen är att...

...det verkar som om vi i Socialdemokraterna har högre siffror i opinionsundersökningarna utan partiledare. Ombuden på kongressen i mars kanske borde ta sig en funderare om de verkligen ska välja en ny ledare.

Annars så opererade Göran Persson höften i höstas igen och har startat på ny kula.

Igår rivstartade finska valrörelsen med...

...att finska Vänsterförbundet anklagade finska Socialdemokraterna för att bedriva en samlingspartistisk (moderat) politik. Vänsterförbundets ordförande framförde detta vid partiets valmöte i Helsingfors igår.

Matti Vanhanen startade sin och Centerpartiets valkampanj i Tammerfors. Vanhanen vill att Centerpartiet skall bli största parti i valet och att ekonomin skall vara god i fortsättningen. Ett annat huvudmål för Centern är full sysselsättning och bättre arbetarskydd. Ett annat (f.d.) centerparti har en del att lära. Utöver det vill Centern också ha skattelättnader i alla inkomstklasser. De gör en fälldinare.

Finska Socialdemokraterna har gjort utspel idag om att de vill se över bostadspolitiken. Pia Viitanen, som är vice ordförande i Sdp, anser att bostadsbidraget blir bättre och enklare samt uppmuntrar till arbete. Vidare vill partiet att boendesituationen för barnfamiljer skall förbättras.

Inget bottennapp...


...i de simskolor som jag fick vara med och ha i morse. Simklubben Elfsborg har en stor och väl fungerande breddverksamhet. Simklubben är en av Borås största idrottsföreningar. Nu på morgonen hade min mor lovat bort mig till klubben och det var bara att ställa upp. Kan tillägga att det är fantastiskt roligt att ha simgrupper. Är du också sugen på att ha simskolor eller motsvarande trycker du här (breddverksamhet).


I morse fann jag dessutom en ny favorit bland nyhetssajterna, nämligen Al Jazeera, för den som är intressrerad av nyheter från alla världens hörn. Kika in.

lördag 20 januari 2007

Only Svenska...

...ska man få prata på Gustav Adolf Skolan i Landskrona. Det blir nog intressanta engelskalektioner.

Sanningen och Nyheterna

I Sovjetunionen hette de två största tidningarna Sanningen (Pravda) och

Nyheterna (Izvestija).

- Vad är det för skillnad mellan tidningarna Sanningen och Nyheterna?

- I Sanningen finns det inga nyheter och i Nyheterna finns det ingen sanning.

Det finns en kamp här också...

Västsahara är ett område som införlivades av Marocko för mer än 30 år sedan. På Malmökongressen år 2005 diskuterade vi den frågan livligt. Kongressen hade en annan åsikt än partistyrelsen och gav Västsahara ett större erkännande.

Befrielserörelsen i Västsahara heter Polisario och för några dagar sedan kom det en hälsning från dem till SSU. De skriver att brotten mot de mänskliga rättigheterna fortgår och att det inte är ovanligt att den marockanska ockupationsmakten använder sig av tortyr, tortyr av barn, mord och så vidare.

Nästa partikongress hoppas jag att vi tar beslutet om att erkänna Västsahara som en självständig stat.

Marknaden, den med stort M

ett citat från första maj av Arne Kjörnsberg i talarstolen "marknaden är som ett barn som behöver uppfostras av sina föräldrar. Lämnad utan tillsyn blir marknaden och barnet otyglat, vilt, okänsligt och kanske till och med hänsynslöst".

Kontentan i det stycket av talet är, låt naturliga monopol vara naturliga monopol.

Tycker inte maktalliansen om barn?

Erika och jag har funderat lite på hur den nya regeringen behandlar barn, barn från familjer som har det sämre ställt. Ungefär det här kom vi fram till:

Föreställ dig att ha ångest inför skolstarten då dina kompisar diskuterar vilka presenter de fått under julen, presenter som du själv enbart kan se i stjärnorna efter. Så ser verkligheten ut för mellan 150 000 till 250 000 barn i Sverige. Det finns barn som inte ens skriver önskelistor inför födelsedagar eller julaftnar för att de inte vill belasta sina föräldrars samvete. För de vet, att de listorna, deras önskemål som de skriver, aldrig kommer att bli verklighet.

Det finns barn i varje förskola och i varje klass som är relativt fattiga. De har aldrig råd att gå på bio, köpa nya kläder eller att resa någonstans. Om en karensdag skulle slå till skulle detta vara förödande för familjeekonomin. Vidare har många familjer idag svårt att betala tandläkarbesök, medicin, hemförsäkring, busskort med mera.

Barnen i de mest utsatta familjerna blir experter på att dölja den verklighet de lever i. Barn blir redan tidigt medvetna om att det är skamligt att vara fattig. Men den skam och skuld de känner borde egentligen vara samhällets skuld och skam. Det anser i alla fall vi som socialdemokrater. Vi tycker att vi människor ska ta tillvara bättre på varandra än vad vi gör idag.

När skolan direkt eller indirekt (genom klassföräldrarna) samlar in pengar, till bland annat skolresor, får det konsekvenser för dem som har det sämre ställt. För vem vill säga att ”vi har inte råd”. De föräldrar som har en ekonomi som hänger på marginalen biter ihop. För vem vill inte ge det bästa till sina barn och vem vill skylta med en dålig ekonomi? När det tas ut avgifter, dolda barnskatter, i skolan stigmatiseras de som har det sämre ställt och känslan av utanförskap växer. Skolfotografier, miniräknare och utflykter kan vara kostnader som gör att marginalen hamnar på fel sida. Exempelvis, en utflykt till ishallen kan innebära en oerhörd kostnad eftersom det ibland förutsätts att barn ska ha tillgång till både skridskor, hjälm samt övrigt. Det är inte ovanligt att barn blir sjukskrivna av sina föräldrar. Det här är ett problem som inte alltid hörs, eftersom det är inte samhällets starkaste grupper vi talar om. När man lever med en skral ekonomi och har ont i magen för att pengarna inte räcker till det nödvändigaste har man inte tid och ork i alla lägen att stå på barrikaderna. Socialdemokraterna lade i höstens budgetdebatt i Borås förslaget att vi inte ska ta ut några avgifter i skolan. Detta röstades ner av den borgerliga sexpartikonstellationen. Det var tråkigt. Lika tråkigt är det att sexpartimajoriteten under flera år har sänkt försörjningsstödet till föräldrar vars barn har sommararbetat, helt i strid med barnkonventionen.

Visst fanns det klassklyftor i Sverige redan innan den 17:e september. Men de kommer inte att minska, utan snarare tvärtom med den högerregering vi har fått. För av dessa 150 000 till 250 000 barns föräldrar är det många som är arbetslösa, förtidspensionerade eller sjukskrivna och stödet de får av samhället i form av ersättningar kommer att minska nu efter årsskiftet. De barn som har det sämst ställt kommer att bli hårdast straffade av den politiken. Det är kallt i Sverige vintern 2007.

fredag 19 januari 2007

Snart är det val...

i Finland. Valet äger rum söndagen den 18 mars i år (2007). Idag sitter Socialdemokraterna, Centerpartiet och Svenska Folkpartiet. Igår hade man en första "inofficell" valdebatt på Yle med partisekreterarna från de två stora regeringspartierna (s+c), Vänsterförbundet och Samlingspartiet.

Ofta sitter två av de tre stora partierna i regerinsställning tillsammans med mindre parti/er. I Finland råder inte samma skyttegravslinje mellan partiblocken som i Sverige. Men nu har det kommit igång rykten om att Centerpartiet och Samlingspartiet skall försöka bilda regering efter valet. Ett borgerligt styrt Finland är inte bra för dem som har det sämst ställt. Den nuvarande regeringen har gjort många goda reformer för arbetare och landsbygden. Detta har åstadkommits genom kompromisser och det goda samarbetsklimatet mellan Centern och Socialdemokraterna under mandatperioden. Finska Socialdemokraterna säger att en regering med Centerpartiet och Samlingspartiet skulle leda till att Centerpartiet blev Samlingspartiets springpojkar. Ungefär som Centern är i Sverige nu för Moderaterna här i Sverige.

Precis som i Sverige kan man aldrig riktigt veta vad Centern vill från den ena dagen till den andra. Ena dagen Åsa-Nisse Marxister och traktorcenter andra dagen mauderater och stureplanscenter.

Wolodarski och sanningen

Peter Wolodariski skriver om Arne Kjörnsberg i den lokala Stockholmstidningen DN. Arne svarar Wolodariski här.

Egentligen är det ganska fascinerande att så många är engagerade i valet av socialdemokraternas egen partiordförande. Personligen tycker jag att det ska bli bra med Sveriges första kvinnliga statsminister år 2010. Senast.

angående SSU:s medlemssiffror

Tage Erlander sa 1965 "det är bättre att registrera tio för många än en för lite". Det var i och för sig i ett helt annat sammanhang, men ändå.

Vad hände med bostadspolitiken?

Vad hände med bostadspolitiken? På bostadspolitikens område är Moderaterna det osynliga partiet. Högerregeringen verkar ha tre konkreta förslag på området. De vill snabbavveckla räntebidragen (redan från årsskiftet), de vill skrota de statliga stöden för att bygga billiga hyresrätter. Dessutom är de fientligt inställda till allmännyttan, den skall helst säljas ut. Borttagandet av räntebidrag och investeringsstöd betyder att månadshyran för en tvåa med en produktionskostnad på 900 000 kr ökar från dagens 4 750 kr till 6 125 kr.

För individen finns det alltid olika alternativ, säger Kristdemokraternas bostadsminister Odell. Boverket menar att byggandet av hyresrätter är beroende av investeringsbidraget för att få rimliga hyror för de svagaste på bostadsmarknaden. - Men strunt i det menar Kristdemokraterna, ett parti som säger sig stå på de svagas sida, låt marknaden styra istället.

Högerns bostadspolitik är ett återtåg. Ett återtåg från en bostadspolitik med socialt ansvar. Bostaden ses numera som en vara och inte en rättighet och viktig del av välfärden. En bra bostad till en rimlig kostnad är en rättvisefråga. Idag byggs det framförallt bostäder till människor som har råd att betala en bra peng för sitt boende. Det är mindre lönsamt att bygga hyresrätter. Hur vi bor, var vi bor och hur mycket det kostar att bo är centrala frågor. Det kan inte vara rimligt att många låginkomsthushåll idag måste använda hälften av sin inkomst till att betala för sitt boende medan högavlönade får allt bättre boendeförhållanden. De höga boendekostnaderna har lett till en ökad bostadssegregation. Boverket har vidare räknat ut att svenskar som bor i hyresrätter har den högsta boendekostnaden i Västeuropa, det beror inte bara på fastighetsskatten.

Den uppgång i byggandet vi har kunnat se under senare år riskerar att brytas. Förslagen från regeringen kommer att innebära ett ras i byggandet och därmed bromsas tillväxten. I kombination med Maud Olofssons avskaffande av LAS så innebär det att ungdomars chanser att få en egen bostad minskas drastiskt.

Målet för en sund bostadspolitik är ett samhälle där alla har rätt till en bra bostad för en rimlig kostnad. Där bostadssegregationen motverkas. Socialdemokraterna har lagt förslag för att stärka den sociala bostadspolitiken, hyresgarantier för unga och krafttag mot diskriminering. Men förhoppningen om en fortsatt rättvis bostadspolitik med Moderaterna och deras stödpartier i regeringen kan man glömma. Bostaden ska vara en rättighet och inte vilken handelsvara som helst.

FACK ERICSON (m)!

I Borås tidning, skriver Jan Ericson och svarar på ett tidigare inlägg från mig. Jag tror att han kommer få ett svar i BT som ser ut ungefär såhär:

Jan Ericson, moderat riksdagsledamot, säger att de nya a-kassereglerna inte kommer att tvinga fram en låglönemarknad på grund av kollektivavtalen. Är det bara facken som garanterar att Sverige inte får några låglöneyrken eller kommer Ericson och hans kompisar i Moderaterna också kämpa för att hålla uppe lönerna? Eller anser Ericson det är bättre att alla viktiga beslut bestäms av en osynlig kraft, den så kallade marknaden, den med stort M?

Den politik som Moderaterna och deras stödpartier genomför är inte jobbpolitik utan klasspolitik. För om det är 50-100 sökande på varje jobb och det inte finns några jobb att få, spelar det ingen roll hur mycket högern sänker a-kassan. Dagens A-kassa håller uppe lönerna. A-kassan ser till att ingen arbetslös behöver knacka på hos arbetsgivaren och erbjuda sig att arbeta för lägre lön och sämre villkor än dem som redan finns på arbetsmarkanden. Den som blir arbetslös ska veta att hela livet inte slås i spillror. Det handlar om trygghet och att vi bryr oss om varandra. Högern har sagt att deras förslag kommer leda till fler jobb, men hur kan man få fler jobb genom att sparka på dem som redan har det svårt? Nu dessutom när ekonomin i Sverige är god. Den enda säkra effekten av högerns a-kasseförslag är att vardagsekonomin för tusentals arbetslösa och deras familjer kommer att slås i skärvor. Syftet verkar mer och mer uppenbart, det handlar om att det skall kännas ännu mer att vara arbetslös. Därför är det fel att göra a-kassan till en b-kassa. Ericson tar upp 90-talets nedskärningar, men det visar bara att Ericson har ingenting glömt och ingenting lärt från den tiden.

För övrigt, när vi ändå diskuterar arbetsrätt och arbetslinje. Såg att Ericson sitter med i kommittén som skall utse årets arbetare. Här får han tips, vad sägs om den lettiska barnflicka som arbetade för din boss, Fredrik Reinfeldt. Jag hoppas verkligen att hon vinner, som har fått kämpa utan några kollektivavtalsenliga löner och i princip rättslös. Ni kan lyfta fram det som exempel på hur man inte ska behandla arbetare men hedra henne för att hon stod ut med flexibla arbetstider och låg lön. Vad tycker Ericson om det förslaget? Därför behövs starka fack, Ericson, för att ingen skall behöva vara rättslös på arbetsmarknaden.

Sanningen...

...kommer att presenteras inom kort.