onsdag 28 mars 2007

Nu har den äntligen kommit:

Den jämförande studien av kommunernas introduktion för nyanlända invandrare
Anvendt KommunalForskning (AKF) har på uppdrag från danska Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration gjort en studie över hur kommunerna i Danmark lyckas med introduktionen av nyanlända invandrare, en så kallad benchmarkingstudie.
Ny metod för att jämföra kommunernas introduktionsarbete
Syftet är att skapa ett bättre underlag för analyser om orsaker till varför vissa kommuner lyckas bättre än andra med sitt uppdrag. Just orsakssambandet mellan insats och utfall har debatterats länge i Sverige och Integrationsverk och regeringar har fått stark kritik från till exempel Riksrevisionen för att inte analyserat sambandet mellan insats och utfall under introduktionen av nyanlända invandrare. Sverige har inte ens på något regelbundet sätt redovisat hur snabbt nyanlända invandrare etablerar sig på arbetsmarknaden i olika kommuner.

Det finns alltså anledning att se närmare på de metoder för utvärdering som används i Danmark, i synnerhet som att statistiksystemen ser relativt likartade ut i Danmark och Sverige. Sverige skulle utan problem kunna replikera den aktuella undersökningen för de svenska förhållandena. Eftersom invandringen till Sverige är flera gånger större än till Danmark skulle också metodproblemen minska och göra undersökningens resultat mer tillförlitliga.

Läs hela studien här

1 kommentar:

Rikard Nielsen, Borås s-studenter sa...

Roya I Saupere Aude skrev nått intressant om vi och dem i integrationspolitken i senaste nummret av libertas. Jag tror att det finns mycket att göra på integrationsområdet för att bryta vi och dem tänkadet!