torsdag 31 maj 2007

Möte om Palestina

Idag skulle SSU, Ung Vänster och Grön Ungdom träffas för att diskutera en palestinamanifestation 11 juni. Grön ungdom dök dock inte upp, vad kan detta berott på:

1. Grön Ungdom finns inte längre i Borås
X. Grön Ungdom är som deras moderparti, nyckfullt, och stödjer numera någon okänd sida i konflikten
2. De hade glömt

onsdag 30 maj 2007

det ä sant att kungen sa...

...Hans majestät konungen var idag och gästade Sjuhäradsbygden, närmare bestämt Fänneslunda (något öster om Borås). Det är självklart en stor ära för kungen att få komma till Borås och tilltalas av en reporter som säger "du" till honom.

tisdag 29 maj 2007

Chiles president blandar om korten...

Den venozelanske presidenten Hugo Chavez gjorde så att tevekanalen RCTV inte fick fortsatt sändningstillstånd. Det ska nämnas att RCTV var med bakom statskuppen mot Chavez för ett par år sedan.

Nu i och med stäningen har Venezuela klättrat upp på medietoppen igen. Kritiken har hittills varit hård från liberalt håll (DN) men beröm och djuplodande förstående förklaringar till stängningen har synts till på annat håll.

I en presskonferens med Tarja Halonen lät Chiles president, den socialdemokratiska Bachelet meddela:

- Den bästa utvecklingsstrategin för Chile har varit en öppen ekonomi i ett demokratiskt samhälle. Vi är redo att dela denna strategi med andra länder, sade Bachelet med udden riktad mot Venezuela.

måndag 28 maj 2007

Uppdraget

Samtidigt som Kommunal har kongress kan jag passa på att tipsa om Alexander Armientos krönika där han förklarar fackets uppdrag. Bland annat skriver han:

Som pr-experter och fackliga företrädare konstaterar i detta nummer av ST Press har fackföreningsrörelsen också allt större problem med att väcka förståelse för sina ståndpunkter och sitt agerande. Konflikten kring salladsbaren Wild’n Fresh
i Göteborg är ett utmärkt exempel. När varken ägaren Sofia Appelgren eller hennes anställda ville ha kollektivavtal, kom diskussionen att handla om »rätten att slippa«.

Den analys som Armiento drar i sin krönika utifrån sätten att arguemntera från fackligt respektive arbetsgivarhåll är intressant:


Argumenten (från fackets sida) kan tyckas relativt enkla att begripa. Men inte så enkla och slagkraftiga som de fackets motståndare formulerade. Slaget om mediebilden vanns när en strävsam ung tjej som ville skapa nya jobb ställdes mot en makthungrig och ansiktslös organisation som hotade att driva henne i konkurs. Man kallade det »maffiametoder« att kräva avtal för anställda som inte var medlemmar och inget avtal ville ha.

Läs krönikan!

Det jämlika samhället är möjligt

Under måndagen inleder Kommunalarbetareförbundet sin kongress i Stockholm. Det är företrädare för en tung facklig-politisk aktör som samlas. 560 000 medlemmar gör Kommunal till landets största fackliga organisation.

En av de stora frågorna under kongressdagarna blir rapporten "Vägar till fler jobb". Det är en rapport som visar att landets kommuner och landsting är långt i från några mönsterarbetsplatser.

Var femte person inom kommun och landsting som slutat under de senaste tio åren har gått i förtidspension. Andelen förtidspensionerade och sjukskrivna är nu mer än dubbelt så hög som för hela befolkningen.

söndag 27 maj 2007

Ivrig bäver...

Motion om handlingsplan för energieffektivisering

För en långsiktigt hållbar samhällsutveckling krävs en hållbar energiförsörjning. Den måste vara hållbar både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Ekonomisk, så at samhällsekonomin kan stå sig stark även när energisystemet måste ställas om. Ekologisk, då dagens energiförsörjningssystem slår hårt mot vårt klimat och bidrar till den globala uppvärmningen.

Dagens energiförsörjning är alltså inte hållbar, åtminstone inte som helhet. Arbetet med att ställa om det pågår, och vår kommun måste göra sin del. Även om vi inte kan påverka energiförsörjningen i någon större grad kan vi hjälpa till på ett annat sätt: genom att spara energi.

Detta kan göras på många olika sätt. Det kan handla om att byta ut vanliga glödlampor mot mer energisnåla sådana, att ändra sättet vi värmer våra lokaler på eller att byta ut energislukande maskiner mot modernare, mer energisnåla sådana. Det går säkert även att göra på annat sätt. Förutom att det bidrar till energiomställningen kan vi förmodligen även spara pengar genom minskade elkostnader.

Det är viktigt att det här arbetet bedrivs på ett seriöst, professionellt och långsiktigt sätt. Därför är förslaget att kommunstyrelsen, i samråd med andra berörda kommunala organ, får i uppdrag att kartlägga möjligheterna till att energieffektivisera kommunens lokaler samt ta fram en åtgärdsplan för att konkret genomföra detta. Eventuella investeringskostnader måste också tas med i kommunens budgetarbete.

Med stöd av ovanstående föreslås därför kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samråd med andra berörda kommunala organ, inventera möjligheterna till att energieffektivisera av kommunen ägda och långtidsförhyrda lokaler och verksamheter i enlighet med motionens intentioner

Att uppdra åt kommunstyrelsen att, utifrån denna inventering, ta fram en handlingsplan för energieffektivisering i enlighet med motionens intentioner

Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta med kostnaderna i denna handlingsplan i kommande budgetarbete, samt

Att uppdra åt kommunstyrelsen att återrapportera detta arbete till kommunfullmäktige inom ett års tid

fredag 25 maj 2007

Fara för rikets säkerhet...

På SÄPOS hemsida beskriver man politiskt extrema grupper. Dessa grupper är ett hot mot rikets säkerhet. En av dessa grupper är Autonoma miljön.En av de faror som beskrivs med dem är att:Målet för den autonoma miljön är ett klasslöst och rättvist samhälle. I förlängningen innebär det en rättvisare världsordning där globaliseringen inte sker på tredje världens bekostnadDet kan juh inte bli mer än uppenbart att den rekationära gruppen måste bekämpas.

En händelse på jobbet

Häromdagen hade vi invigning av vår förskola. På förmiddagen hade vi det för en massa tjänstemän och politiker och på eftermiddgen för för föräldrar, morfäldrar med flera.

Under förmiddagen skulle barnen sjunga förskolans sång för alla människor som var där. Fem minuter innan kommer en treåring och viskar väldigt, väldigt lågt i mitt öra:

-Anders, är det där politikerna? Samtidigt som treåringen pekar mot publiken (varifrån han fått ordet politiker har jag inte en aning om). Jag tar mitt ansvar som vuxen och svarar på frågan:

-Jo det är politikerna. Får sedan som kommentar:

-Aha, det var därför jag inte kände igen dem.

onsdag 23 maj 2007

Interpellation till Borås kommunfullmäktige

Bostadspolitik, snart utan bostäder och politik

141 av Sveriges 290 kommuner kan tänka sig att sälja ut allmännyttans bostäder. Borås är en av dessa 141 städer. När stopplagen tas bort i juli i år kan utförsäljningarna gå mycket fort. När bostäderna väl är sålda kommer de inte tillbaka.

Förslaget innebär att klassklyftorna ökar. Ingreppen i bostadspolitiken skapar en ännu större ekonomisk uppdelning mellan människor än tidigare.

Tidigare har Moderaterna och deras stödpartier i regeringen slopat produktionsstöden till hyreslägenheter. Förslaget innebär att högern skapar en ohållbar bostadssituation för alla bostadslösa och trångbodda i Sverige. Extra svårt blir det framförallt för alla de ungdomar som är i stort behov av billiga hyreslägenheter. Högerns förslag inom bostadspolitiken är direkt fientliga mot hyresgäster i allmänhet och mot lågavlönade hyresgäster i synnerhet.

Det här är ett allvarligt ingrepp i bostadspolitiken och kommer att förändra förutsättningarna för ett rättvist boende för alltid. Hyresrättsbeståndet minskar och segregationen ökar.

Därför frågar jag dig kommunstyrelsens ordförande:

Vilka hyresrätter/fastigheter avser den borgerliga majoriteten att sälja ut?

Är din avsikt densamma som din moderata kollega i Stockholm Axén-Olin att sälja ut så mycket av allmännyttan som möjligt? Om ej, hur tänker du då`?

Vilka konsekvenser ser du med att sälja ut allmännyttan?

Anser du att alla har rätt till en egen bostad?

På vilket sätt bidrar sätt bidrar er bostadspolitik till att minska bostadssegrationen?

måndag 21 maj 2007

Borås bästa miljökommun?

Vi har nu träffats i socialdemokratiska miljögruppen. Vi har satt som mål att när vi tar över majoriteten år 2010 ska Borås bli Sveriges bästa miljökommun. Detta är något som ej kommer att ske under det borgerliga styret.

Under mötet och under de förberedelser vi har haft har vi kommit fram till en lista med ett 30-tal förslag som kommer att göra Borås grönare.

Högerbröderna, klimat och krig

Idag skriver Eric Sundström om "Högerbröderna, klimat och krig" i den korrekta tidningen AiP. Sundström skriver bland annat:

På hemmaplan har Reinfeldts regering satt stopp för de framgångsrika klimatinvesteringsprogrammen, som skyndar på konverteringen från olja till förnybara bränslen. Och när vårbudgeten presenterades använde Naturskyddsföreningen ord som falskspel, besvikelse, samt kort och gott ”dåligt”. Ännu är det mer prat än verkstad.

söndag 20 maj 2007

Borgerlig kritik

Bilden är gjord av Kjell Nilsson Mäki. Som bland annat gör bilder åt Östersundsposten och SSU.

lördag 19 maj 2007

Judas

Bibeln berättar (Luk. 22) att Satan for in i Judas Iskariot som var en av de tolv lärjungarna. Han gick till översteprästerna och befälhavarna för tempelvakten för att diskutera hur man utan att väcka uppmärksamhet skulle kunna ta till fånga Jesus. Översteprästerna och befälhavarna blev mycket glada och förtjusta och gav Judas 30 silvermynt (Matt. 26:15). Han accepterade deras anbud, och från det ögonblicket väntade han på ett tillfälle att förråda Jesus i hemlighet.

Judas hade ju följt Jesus under en längre tid så därför visste han var Jesus gärna ville vara, så det var inte svårt för Judas att hitta Jesus där han troligtvis var när han ville vara ensam. De hade ju bestämt att de skulle försöka gripa Jesus utan att det blev för mycket bråk. De judiska ledarna hade bestämt att Judas skulle gå fram till Jesus och kyssa honom på kinden så att dom säkert skulle veta vem Jesus var.

SSU i ledare

Det skrivs mycket om SSU och det stundande ordförandevalet. Kan tipsa om Sofie Wiklund som skriver såhär i Dalademokraten:

Jag förespråkar inte någon av kandidaterna, däremot tycker jag det är fel att vara för friskolor. Jag tycker också att SSU är enkelspårigt: förbundet måste fånga upp folk som går på golvet och folk med facklig bakgrund, för att få en blandning. Det är också fel att SSU:are motarbetar varandra. Olika grupperingar beter sig ofta värre mot varandra under en ordförandestrid, oavsett om de är höger eller vänster. SSU:arna måste stå för öppenhet, ärlighet och dialog i ord och handling. Det är det enda vaccinet som fungerar.

Lite längre norröver skriver Olov Abrahamsson i NSD såhär:

På SSU-kongressen 1984 delade avgående förbundsordförande Jan Nygren med sig av några lärdomar efter den bittra striden 1981: "För det första: Tala med, inte om, varandra! För det andra: Först när man skrattar tillsammans kan man fatta bra beslut."

Vårmarknaden del II

Okay, en fördel med att vara ett parti med många medlemmar. Jag gick förbi vårt socialdemokratiska stånd vid marknaden nu igen. Där stod fyra personer som skulle gå av sitt pass precis. Passen är en timme.

Lite längre bort såg jag Folkpartiet, som hade samma person som igår, likaså var det med Moderaterna. Även om Moderaterna hade dubbelt så många personer som Folkpartiet. Moderaterna var två.

På vägen ut från en restaurang ser jag och makarna Kjörnsberg en representant från Miljöpartiet bära på hur mycket grejer som helst. Då frågar Solveig:

-Kan inte någon av Era andra medlemmar hjälpa dig lite?
-Nej de är på kongressen.

En fotnot är att vi gärna hade hjälpt miljöpartisten men hon försvann snabbt som kristdemokraternas opinionssiffror.

fredag 18 maj 2007

Sjuk, sjukare, kommunalare?

Ni vet, under 1990-talet då vi helt plötsligt blev över 30 personer i en och samma klass. Det var då som Sveriges ekonomi sanerades som bäst. Saneringen bidrog dessutom till att över 100 000 jobb inom vården, omsorgen och skolan försvann. De som belv kvar inom de här yrkena fick i många fall en otroligt ökad arbetsbörda. Det i sin tur har lett till stora sjukskrivningar.

Nu visar en undersökning från Kommunal att en av fem medlemmar som slutat sin anställning inom kommuner och landsting under tio års tid har förtidspensionerats. Det är dubbelt så många som för resten av befolkningen.

Det är ett kraftigt underbetyg både till den gamla regeringen och till de offentliga arbetsgivarna. De har varit dåliga på rehabilitering och att ge människor en andra chans.
Den nya regeringens lösning på problemet är att släppa in mer av privata vinstintressen i den gemensamma sektorn. Så enkelt är det inte.

torsdag 17 maj 2007

Vårmarknaden

Öppnade ett brev från Borås arbetarekommun. På grund av att många har hoppat av att stå på vårmarknaden har jag blivit utsedd att frivilligt delta kl 17-18 imonn. Jag känner en oerhörd glädje, för jag kan inte minnas en enda såndär marknad som jag fått äran att missa.

Reservationer från miljönämnden

Reservation mot försämringar i delgationsordningen som leder till försämringar på sikt gällande miljön

Vi i det socialistiska blocket reserverar oss mot beslutet under/i delegationsordningen att anta meningarna ”Slutligen har en förändring gjorts avseende yttranden i bygglovsärenden. Yttranden som avser yrkanden på avslag till lovet ska behandlas i nämnden”.

Vi delar ej den borgerliga majoritetens uppfattning att de gör så av några miljöhänsyn. För det är enbart så kallade ”nejärenden” som skall upp till nämnden. Om den borgerliga majoriteten hade värnat om miljön borde de valt att ta upp ”ja ärenden” till nämnden för beslut. Eftersom vårt uppdrag är just att värna miljön. Därmed torde det ur miljösynpunkt intressantare att se över yttranden som säger ja i sina svar. Därmed håller inte argumentet att majoriteten gör den här förändringen ur miljösynpunkt. Det hade vart mycket mer intressant om den borgerliga majoriteten hade besvarat vad deras politiska agenda är med det här förslaget.

Ett annat argument som nämndes i debatten var att Miljönämnden inte får bli en bromskloss då det gäller landsbygdsutveckling. Det är intressant att de borgerliga partierna i Borås värnar om landsbygden samtidigt som deras kamrater i regeringen tvångsflyttar folk från landsbygden genom sina förslag gällande a-kassa med mera. Dock är det ej miljönämndens uppgift att värna landsbygden, vår uppgift är att värna miljön. Trots det har vi vart med och deltagit i beslut som just värnar om landsbygdsutvecklingen, senast i januari tog vi åtta beslut om landsbygdsutveckling. Därigenom har miljökontoret och nämnden varit med och utvecklat landsbygden, på en närmast ideell basis.

Vi i det socialistiska blocket vill understryka att vår åsikt är, precis som riktlinjerna, att allt som är kontroversiellt skall upp till nämnden för att avgöras. Det vet vi att tjänstemännen bär med sig.

Vi anser att det beslutet är en misstroende mot miljökontoret, något som tidigare gett sig uttryck då vi har diskuterat djurskydd, livsmedelslag, behovsutredning etc… Vidare kan man anta att syftet är att ändra om ”nejärenden” till ”ja”, det är en politisk anpassning. Rättning höger.

Det här är det första vi ändrar om då vi tar tillbaka makten senast år 2010.

Anders Österberg (s)

Reservation mot att man inte följa upp behovsutredningen tillräckligt

Vi i det socialistiska blocket reserverar oss mot beslutet till förslag i behovsutredningen. Vi reserverar till förmån för en starkare skrivning som lyder ” Djurskyddet minst skall ha två fasta tjänster. Utöver dessa två fasta tjänster kan fler samordningsvinster ske genom att samarbeta med andra kommuner”.

Djurskyddet i Borås har länge vart eftersatt. Det är något som vi vill komma till rätta med. Vi tycker att kontoret bör ha två personal på djurskyddet. Det handlar om kvalité och service och om vårt åtagande gentemot allmänheten samt objekten. Vissa objekt/lantgårdar har inte fått besök av kontoret sedan år 2000. Vi anser att det inte är bra men samtidigt går det inte att klandra miljökontoret för detta. Däremot går det att klandra den politiska majoriteten som inte vill ge tillräckliga resurser.

Anders Österberg (s)

Reservation gällande att ge skogsägare avgiftsbefrielse för bekämpning av granbarkborre (gäller hittills en skogsägare som ej sökt någon avgiftsbefrielse, inte för att det spelar någon roll men kan va kul att veta).

Den borgerliga majoriteten vill att alla de som har sökt dispens för bekämpning av granbarkborrar skall få avgiftsbefrielse. Vi delar ej den uppfattningen och reserverar oss därför mot beslutet.

När kontoret ger sig ut på sådana är besök uppstår det en kostnad. Bara för att man ger skogsägare avgiftsbefrielse innebär inte det att kostnaden försvinner lika snabbt som Kristdemokraterna. Utan den kostnaden får skattebetalarna betala. Vi värnar om skogsbruket och förstår deras oro efter stormarna Gudrun och Per. Men samtidigt anser vi att vi måste följa likabehandlingsprincipen. Det är näringsverksamhet att ha ett skogsbruk och därför är det rimligt att de betalar för råd och tillsyn när det sker från miljökontorets sida. Vi anser inte att vi kan behandla olika näringar olika utan de ska just behandlas lika.

Anders Österberg (s)

En extra upplysning är att Miljöpartiet röstade emot oss i samtliga fall. Extra intressant är det i första beslutet. Där är de med och öppnar upp för att man ska kunna försämra miljön genom att ändra om i yttrandena.

onsdag 16 maj 2007

Reinfeldt, USA och klimatet

Fredrik Reinfeldt besöker just nu USA där tar han åt sig äran för de insatser gällande hållbar utveckling som Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet genomfört. Undrar hur många av de förslag och idéer som Reinfeldt vart med och röstat emot som han nu skryter över i representanthuset med mera. Bara en fundering.

måndag 14 maj 2007

Hizbollah, en motståndssång

Marknadsfundamentalism


Med stor brådska och utan eftertanke väljer nu högerregeringen att sälja ut offentliga företag eller öppnar för en privatisering av sjukvården. Man vägrar inse och diskutera konsekvenserna av de beslut som man nu med stor iver genomför.


De marknadsfundamentalister som nu styr Sverige är egentligen samma andas barn som statssocialisterna inom vänsterpartiet, som anser att staten sköter allt bäst. Men naturligtvis av helt motsatt uppfattning, nämligen att privat verksamhet alltid fungerar bäst. Alltså är man beredd att till varje pris minska den offentliga sektorn och öka marknadsinflytande, utan att först utreda konsekvenserna av sitt agerande.

söndag 13 maj 2007

Afrikakonferens

Nyss så satt jag och var moderator för ett pass på afrikakonferensen. I panelen satt Joe Frans, ordförande för Forum syd, Ismahan Abdullahi, Rinkeby S-förening och Anna Kettner, tidigare ordförande i Broderskap. De höll jättebra och tänkvärda anföranden.

Men i publiken satt Jan O Karlsson. Vid ett svagt ögonblick råkade jag ge honom en mick och karln säger mitt i ett stycke

-Alltså han den där Leijonborg, jag måste säga att jag alltid blir rädd när han pratar om integration. För när han pratar vill juh han att alla ska bli som honom.

Övriga citat av Jan O Karlsson under helgen

-Jaha nu är jag fullt övertygad om att socialism är den enda rätta vägen

-Den där rapporten är beviset för att Karl Marx das Kapital verkligen stämmer.

Sen tror jag att vi hoppar över att ta fler citat.

Afrikakonferens

Nyss ås satt jag och var moderator för ett pass på afrikakonferensen. I panelen satt Joe Frans, ordförande för Forum syd, Ismahan Abdullahi, Rinkeby S-förening och Anna Kettner, tidigare ordförande i Broderskap. De höll jättebra och tänkvärda anföranden.

Men i publiken satt Jan O Karlsson. Vid ett svagt ögonblick råkade jag ge honom en mick och karln säger mitt i ett stycke

-Alltså han den där Leijonborg, jag måste säga att jag alltid blir rädd när han pratar om integration. För när han pratar vill juh han att alla ska bli som honom.

Övriga citat av Jan O Karlsson under helgen

-Jaha nu är jag fullt övertygad om att socialism är den enda rätta vägen

-Den där rapporten är beviset för att Karl Marx das Kapital verkligen stämmer.

Sen tror jag att vi hoppar över att ta fler citat.

fredag 11 maj 2007

Krösus, Mammon och Persson

År 1997 höll ordförande och statsminister Persson ett mycket bra och uppmärksammat demokratital. Kongressen som han höll det på ägde rum i Sundsvall. Persson pratade bland annat om beslutsfattare som blir förda bakom ljuset och sa: "Hur är det egentligen med de lejda opinionsbildarna, de som ena dagen säljer sina tjänster till ett företag, andra dagen till ett politiskt parti? Vad är egentligen lobbying? Hur ser den ut, hur fungerar den? Blir beslutsfattare manipulerade och förda bakom ljuset? Det är viktiga frågor i en demokrati.""

Uppenbarligen har Persson snabbt ändrat uppfattning om pr-branschen. Så sent som i mars baktalade han lobbyisterna och i december sa han att han tänkte arbeta ideellt inom arbetarrörelsen eller i kyrkan. I sitt avskedstal på s-kongressen 17 mars i år sa han:"Lobbyisterna arbetar inte för det nya. Lobbyisterna arbetar för det gamla. Framtidens lösningar har inga lobbyister. Det är gårdagens lösningar som har lobbyisterna."

Man borde väl vara glad för att Göran Persson fick ett nytt jobb så snabbt och att han slapp utnyttja den usla a-kassan eller vända sig till arbetsförmedlingen.
Persson ska börja hos pr-firman JKL, som hjälpt företag och borgerliga politiker att bekriga tidigare socialdemokratiska regeringar. Något mer ortodoxt ideologiskt korrekt kunde han valt.

Nu gör han precis som Carl Bildt och Björn Rosengren gjorde. Tjänar omgående efter avgången mycket pengar på sitt kontaktnät och sin erfarenhet. Det drar tyvärr ner förtroendet för politiken. Det bekräftar bilden av att det är yta och pr-trick som styr och inte grundläggande ideologi.

Det finns dock undantag som sällan kommer fram i ljuset, ett (två) av dem är våra lokala Arne och Solveig Kjörnsberg. De arbetar numera som ideella folkrörelsekonsulter och far land och rike runt för rörelsen.

SSU kräver förbjud mot SMS-lån!

I takt med att allt fler ungdomar spelar poker och andra spel på nätetökar också ungdomars skulder och ekonomiska besvär. De nya tjänsternamed lån på tusentals kronor per SMS som tar ca 15 minuter att genomföraär en skuldfälla för framför allt unga människor med spelberoende. Lånbeviljas även ungdomar som redan har betalningsanmärkningar. I kronofogdemyndighetens register finns ungefär 500 000 medborgare, 300000 av dem är fattiga, många av dem är ungdomar.

Vi måste få ett slut på skuldsättningen av unga människor. Lån per SMSär ett fult sätt för oseriösa företag att tjäna pengar på ungamänniskors okunskap och spelberoende. Vi vill förbjuda den typen avlångivning.

Konsumentombudsmannen driver två fall i Marknadsdomstolen mot företagsom, enligt KO, sysslar med ocker och otillåten marknadsföring. Derasverksamhet drabbar unga och redan skuldsatta människor. Personer somredan är skuldsatta hos ett företag beviljas ytterligare lån för attbetala av de gamla. - Det är en vansinnig situation där lånekarusellen snurrar vidare,företagen och dit räknar vi också Svenska Spel, tjänar pengar ochungdomar riskerar att bli skuldsatta för resten av livet.

tisdag 8 maj 2007

31 kommuner sviker flyktingar

En ny rapport från SSU riktar skarp kritik mot det faktum att 31 av Sveriges 290 kommuner inte tar emot en enda flykting. Kungsbacka pekas ut som det värsta exemplet.

Rapporten ”en osolidarisk flyktingmottagning” går igenom och pekar på ett antal faktorer som kommunerna anger som skäl, men pekar också på det märkliga i att några av landets mest välbärgade kommuner återfinns i rapporten. Många av kommunerna har också valt relativt låga skattesatser. Kommunerna i rapporten anger tydligast tre faktorer bakom sitt ställningstagande: brist på platser i barnomsorgen, bostadsbrist och det negativa arbetsmarknadsläget.

Oroligheterna i världen ökar och det gör också antalet asylsökande som får uppehållstillstånd i Sverige. Alla kommuner har ett ansvar när människor behöver en fristad. Det duger inte att över 30 kommuner ställer sig utanför och skjuter över det på andra.

Här kan du läsa rapporten.

måndag 7 maj 2007

Moderat sympatiserar med Sd:s invandringspolitik

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde häromdagen framförde moderaten Michael Zand att han fullt ut sympatiserar med Sverigedemokraternas flyktingpolitik och syn på invandrare.

– Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, sa Michael Zand (m). Du kan läsa mer om det i Hallandsposten.

I torsdags skrev en sd-politiker från Landskrona i tidningen Aftonbladet att han helst ser skolminister Jan Björklund som ny ledare för folkpartiet. Sd-politikern skriver om "Björklund – bra för oss sverigedemokrater" och tesen är att i stora delar finns det en samsyn mellan Sd och Jan Björklund när det gäller invandring, integration, brottslighet, samt om ordning och uppförande i skolan.

Trevligt va.

Kamrat 4%


Kjell Nilsson Mäki har ritat bilden. Det var hans bilder som spred sig i valet som det blev sådan uppståndelse kring. Typ ni vet Reinfeldt som varulv med mera...

söndag 6 maj 2007

Så ser Frankrikes nye president ut...


Tyvärr för Europa och Frankrike vann inte Royal. Det blev inte någon socialist eller kvinna den här gången heller.

Jämställdhetspolitik efter 17.e september


Pravda Daily avslöjar...

Numer har Pravda Daily startat "Det ryktas i Stadshuset". Dagens det ryktas i Stadshuset är att Miljöpartiet inte heller vill ta emot Inge Petersson. Detta uppger högt uppsatta källor inom Miljöpartiet.

Det ryktas att en högt uppsatt miljöpartist i Borås kommer att skriva en kommentar till detta inlägg.

Oj vad hände?

Igår skrev jag om att Vägvalet funderar på att lägga ner. Sen så hade jag ett par teorier om varför de svarat på vart de skulle ta vägen. Jag råkade glömma en sak. Vart ska Inge Petersson ta vägen? Ni vet han killen som först var centerpartist, (tror han även vart i Fp och snokat) sedan miljöpartist och numera vägvalare.

Vart ska Inge ta vägen nu då? Liksom, vi i Socialdemokraterna tänker inte återvinna honom, vi föredrar mer miljövänliga alternativ.

En liten film om utbrytarna från år 1917

Kristdemokraterna, löftena och religionen!

I valet lovade/sa Kristdemokraterna följande saker:

1. Ta bort fastighetsskatten
2. Sänk bensinskatten
3. Det där med abort är juh inte så bra

Det där med fastighetsskatten kommer juh att lsopas enbart bara för att ersättas med en kommunal avgift. Det innebär att stora dear av landet förlorar på den nya fastighetsskatten i kombination med den höga reavinstskattenn på 30%. För övrigt kallade moderaternas ledare Reinfeldt reavinstskatten för konfiskatorisk, bara öfr ett år sedan. Det är starkt att man kan ändra sig.

Sänk bensinskatten, det slagordet kunde vi se på bussar, valaffischer och läsa i broshyrer. Såhär och såhär gick det med det.

Abort. Nu tillåts abort även för de som kommer fårn utlandet. Många i Kd är rasande. Partiledaren vad han nu hette försvarar den nya lagen på ett skickligt sätt. En lag som han fick i knät av den föregående regeringen.

lördag 5 maj 2007

Hur många jordklot behöver du?

Kära läsare!

Är du klimatsmart eller lite dålig på det där. Du kan testa hur många jordklot du behöver för din livsstil. Testet är från den fritt ägda Bonnierkanalen, tv4.

Glöm inte att meddela hur det gick, om du känner dig på rätt humör.

Ett långt farväl till Vägvalet!

Så kunde vi idag läsa i Borås egen monopoltidning att det lokala kristna partiet i Borås Vägvalet har undergångstankar. Det som framkommer ur tidningens reportage är att Vägvalets medlemmar har funderingar på att ansluta sig till antingen:

a) Kristdemokraterna, för om man tolkar ryktena i stadshuset och tidningens skriverier rätt så vill vissa medlemmar i Vägvalet göra en karriär i Riksdagen.

b) Centerpartiet, för att de tycker det gamla Centerpartiet verkar trevligt. Tänk vad förvånade vissa vägvalare kommer att bli när de upptäcker att Centerpartiet har helt bytt profil.

c) Socialdemokraterna, för att de gillar Socialdemokraternas lutherska framtoning.

På punkten c är vi något osäkra.

Vild strejk

Den vilda strejken bland SAS danska kabinpersonal är över. Mot löfte att deras klagomål ska komma upp i kommande förhandlingar gav de upp. Några kronor mer på flygbiljetten skulle räcka för attt bättra på deras dåliga arbetsförhållanden. De var dömda att förlora fajten från början. Ingen brydde sig om beskriva hur de egentligen har det på jobbet och vad de krävde. Desto vanligare i radio, tv och tidningar var intervjuer med arga resenärer och företrädare för SAS.

På samma sätt är de för de lågavlönade inom Hotell och restaurang. Branschen förespås gå alldeles utmärkt bra men vem bryr sig om städarna, servitriserna eller receptionisterna? Enligt arbetsgivarna är smärtgränsen nådd, det skulle bli för dyrt att höja deras löner.

Fram för mer jämställda löner, det är okay om ölen får kosta nån krona mer.

fredag 4 maj 2007

Stoppa Startlagen - för vård på lika villkor

Den 9 maj kan villkoren för vård och omsorg förändras i grunden. Då tar riksdagen ställning till regeringens Startlag. Förslaget innebär att dörren öppnas på vid gavel för sjukhusprivatiseringar. Alla sjukhuskan säljas ut - från Södersjukhuset till Karolinska. All begränsning av vinstjakt inom vården slopas. Marken bereds för gräddfiler iväntrummen.

Vill du att vården också i framtiden ska vara solidariskt finansieradoch ges till alla på lika villkor utifrån medicinska behov?Gör din röst hörd. Stöd uppropet Stoppa Startlagen (se nedan)! Skriv på namninsamlingen.

Privatiseringar inom vården.

Små företag har svårt att hävda sig mot de stora vårdjättarna. Nu läggs den utredning som skulle kunna förändra detta ner. Du kan läsa mer om detta Kommunalarbetaren.

Några kvinnor i Hoting i Jämtland drev ett kooperativ inom äldreomsorgen men var chanslösa vid en ny upphandling. De slogs ut när kommunen valde vårdjätten Attendo Care, som var billigare.

För övrigt var det Attendo Care som raserade förtroendet för vården i Svenljunga.

torsdag 3 maj 2007

USA + femårsplan = sant?

USA:s utrikiesminister Rice har idag mött representanter från Syriens regering. De träffades för att komma överrens om en femårsplan för stabiliteten i Irak. Det är första gången USA gör detta, i dubbel bemärkelse.

Mötet ägde rum i den egyptiska staden Sharm el-Sheikh. Iran deltog även på mötet. USA har inte deltagit i samtal med Iran sedan år 1980, senaste gången man smugglade vapen till Iran.

En svensk tiger, tiger inte längre...


En svensk tiger har vart försvarets symbol. Beredskapsmuséet har också använt den. När försvaret fick reda på detta började man processa mot Beredskapsmuséet. Uppenbarligen kunde inte svenska försvarsmakten vinna över Beredskapsmuséet och nu är Tigern fri. Det är dock osäkert om försvaret tänker ta till med en strategisk reträtt och göra en ny offensiv i Högsta domstolen?!

tisdag 1 maj 2007

Idag var första maj...

...och jag höll det här talet, typ, i Limmared.

Första maj är i år en varm dag, men högervindarna från Rosenbad blåser iskallt.

Första maj är solidaritetens dag, och solidariteten har inga gränser. Eller jo! Solidariteten har visst gränser med Carl Bildt som utrikesminister. Innan valet kritiserade moderaterna oss oerhört mycket för att vi inte benämnde det som sker i Sudan för folkmord. Nu efter valet nämnde inte Carl Bildt detta med ett enda ord i högerregeringens utrikesförklaring, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på de blodspengar han har investerat i Sudans oljeindustri.
Det är inte bara Moderaternas Sudanpolitik som är märklig, lika märklig är högerns syn på bistånd. Nu efter att de tagit över regeringsmakten kan även militära insatser räknas som bistånd. Kamrater! Ställ er frågan, vart gör biståndet mest nytta, i sjukhuset där fattiga människor vård eller bomben som raserar sjukhuset? Med högerns syn är USA:s krig i Irak en jättestor humanitär biståndsinsats. Kamrater ni hör hur det haltar.
Likadant haltar högerns inrikespolitik. Innan valet sa sig Moderaterna vara det nya arbetarepartiet. De kopierade Socialdemokratisk politik, i alla fall på ytan. Nu efter valet ser vi att Moderaterna det nya arbetarpartiet var en riktigt billig blåkopia.

Högern genomför försämringar fort och de gör det slarvigt, utan att lyssna på människors oro.

När moderaterna sade sig vara det nya arbetarpartiet var det bara på ytan men på djupet är det fortfarande samma gamla mörkermän. Det är idag tydligt att de talar med en kluven tunga!

I valet lovade moderaterna att ungdomar skulle få jobb, idag lanserar de en jobbgaranti som innehåller varken jobb eller garanti.

I valet lovade högern att bryta utanförskapet, idag framstår det enbart som en retorisk siluett när vi ser konsekvenserna av deras politik.

I valet lovade högern att avskaffa fastighetsskatten, idag har de infört en kommunal avgift som få Tranemobor kommer att tjäna på.

Resultatet av högerns politik är en gigantisk omvänd robin hood effekt där de tar från glesbygden för att ge till de rika människorna i Danderyd, Lidingö och Täby. De som lite har får mindre och de som har får mer.

Under valet sade vi att 66% av högerns skattesänkningar kommer att gå till de rikaste i samhället. Låt oss idka lite självkritik på den punkten ty vi hade fel. 88% av högerns skattesänkningar har gått till rika. Det är inte bara klassisk högerpolitik, det är osmakligt också och det bevisar bara en sak, Karl Marx hade rätt, intresset ljuger aldrig.
På tal om intresse. Högern visar nu efter valet lite intresse för den lilla människan. Däremot visade de större intresse för kosmonauten Fuglesang. Borgarna var så stolta över honom att skriet från vildmarken – Maud Olofsson fick bli rymdminister. Hon kan fortsätta att vara glad. För om tre år bjuder vi henne på en resa. Enkel biljett, bort från Rosenbad.

Mötesdeltagare! Vi socialdemokrater är förvissa i opposition men vi måste också ta vår del av ansvaret för att klara av det växande hotet som klimatförändringarna utgör, för det är uppenbart att högern inte kommer att göra det.

Vi kunde läste i tidningen att antalet orkaner som uppstår i världen har fördubblats under de senaste 100 åren. Få av oss har glömt bort orkanen Katrina som för 2 år sedan drabbade staden New Orleans. Vi glömmer inte heller de människor som drabbades av orkanen, de som inte kunde fly från, de svarta och de fattiga. Kamrater, det som skedde i New Orleans är bara en försmak av det som komma skall, ty klimatförändringarna kommer att drabba de fattiga i världen först och hårdast. Miljöfrågan är en klassfråga med globala konsekvenser!

Detta inser inte högern, Reinfeldt pratar om marknadslösningar som motmedel mot den stundande globala miljökatastrofen. Men vår tids största marknadsmisslyckande kommer att vara industrins oförmåga till långsiktig hållbar produktion och konsumtion. Företag kommer att fortsätta plundra jorden på dess sista resurser och öka utsläppen av farliga gaser så länge det finns pengar att tjäna. Marknader har misslyckats och ansvaret ligger nu på oss. Vi kan med politiken som redskap tvinga industrin till förändring och omställning. Det har aldrig varit viktigare att hävda demokratins företräde framför marknaden.
Till sist, en sak är säker, högerregeringen är verkligen inte miljövänlig så den tänker vi inte återvinna år 2010. Fram för det miljövänliga alternativet – Socialdemokraterna!

Tack för ordet