fredag 16 mars 2007

Interpellation till Moderaterna

Mörkblå kulturskymning

Vid årsskiftet återinfördes entréavgifterna på de statliga museerna. Effekten blev exakt den man kunde befara. Besökssiffrorna sjönk dramatiskt. Att gå på museum blev på nytt något mest för den välutbildade och belevade.

Det var regeringens första kulturpolitiska insats och den var verkligen inget att skryta med. Samtidigt har moderaterna ibland varit med och fattat något progressivt beslut gällande kulturfrågor i Borås.

Moderaterna i kulturutskottet har tagit fram ett kulturpolitiskt program som ska lades fram under moderaternas kommundagar i Örebro. I programmet vill man bland annat slopa tv-licensen och presstödet. Public servicebolagen ska bli smalare och finansieras via skattsedeln. Moderaterna kan också tänka sig privata bibliotek och avgiftsbelagda boklån. Det vore ett hårt brutalt slag för alla bokälskare som inte har råd att köpa böcker.

Snarast är det en längtan tillbaka till en svunnen tid när kulturen var exklusivt reserverad för överklassen. Eftersom moderaterna i Borås är samma parti som Fredrik Reinfeldts moderater i Stockholm vore det intressant att veta av Björn Bergquist, moderaternas främste företrädare i Borås ett par saker.

Härmed frågar jag dig ansvarigt kommunalråd:

Kommer det att bli avgifter för boklån under sexpartikonstellationens majoritet?
Anser du att det är en bra idé?
Hur vill du stoppa att detta genomförs i Borås?
Ställer du dig positiv till privata bibliotek med avgiftsbaserade lån?


Inga kommentarer: