tisdag 15 mars 2011

Mobilisering

Hjärtat sitter till vänster och blindtarmen till höger. Just nu mobiliserar vi SSU:are från hela landet till omvalet i Västra Götaland. Det finns en stor revanschlusta i den unga arbetarrörelsen och frivilliga anmäler sig i rask takt.

måndag 14 mars 2011

Jobbansökan till moderata BT

Jag delar Borås Tidnings moderata ledarsidas uppfattning om att valfrihet är viktigt. Därför, i valfrihetens namn, söker jag jobbet som vikarierande ledarskribent på BT i sommar. Det är viktigt för boråsarnas att själva kunna få välja vilken färg de läser på ledarsidan. Idag har de bara ofriheten att välja att läsa mellan en blå och en blå ledarsida. Så därför skall denna ansökan läsas i frihetens tecken. Därmed har vi klarat av det första kravet som ställdes i jobbannonsen kring att dela uppfattning med ledarsidan. Eller som en annan välbekant skribent formulerar det:

Alla svar står inte att finna i den moderata plattformen. Allt är dessutom inte sådant som politiken bör reglera fram.” – Katarina Larsson, BT, 2010-01-28.

Då är frågan, har ledarredaktionen modet och vågar stå sig fria från särintressen? Vad innebär det att ha en moderat livsåskådning? Betyder det att andra åsikter än den moderata kan släppas fram under ett par sommarmånader? Kanske i juli, då är ändå många av boråsarna bortresta och slipper drabbas av alltför röda åsikter?

”Ni har makten, jag har ordet, jag har ordet i min makt”, sade August Strindberg. Makten över tanken ligger i orden, och makten över orden borde ligga fördelat för folket. I alla fall under några sommarmånader. Nu vet vi att världen är i ett skriande behov av socialdemokratiska berättelser igen.

Under valet råkade de två stora partierna hamna på hångelavstånd från varandra. Detta var något socialdemokratin inte kunde hantera. Därför är det viktigt med en socialistisk röst som visar på skillnaderna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Så att vi slipper få dem att framstå som ett gammalt par, vilka bråkar över skidbacken på osten.

För att kunna jobba på ledarsidan så står det i annonsen att erfarenhet av skrivande är meriterande. Jag har något bättre än alla de andra sökande. Det inkluderar en massa motioner till kommunfullmäktige i Borås (och jag är insatt i politik, vilket var ännu ett krav), flera skrivna program till SSU:s kongresser (vilket gett mig insyn i rikspolitik), tal på olika tillställningar (vilket gett kontakter över hela riket), föredrag i olika länder (vilket kan bidra med perspektiv) med mera så har jag hela näringskedjan i skrivprocessen. Jag har jobbat på ett tryckeri också. Jag har med andra ord vart med texterna från tanke till produkt. Självklart finns det referenspersoner som ni kan kontakta, både från tryckeribranschen som riksdagsledamöter och sånt där.

Jag föreslår att vi diskuterar den här ansökan över en lunch. Där vi även kan analysera läget i det statsbärande partiet.

Med vänlig hälsning
/Anders Österberg

söndag 6 mars 2011

De fyra ryttarna

Ibland när jag hör debatten kring socialdemokratin låter det nästan som om den socialdemokratiska apokalypsens fyra ryttare kommer i form av Reinfeldt, Olofsson, Björklund och han den där fjärde killen.

Kom igen. Speciellt han den där fjärde killen. Han borde verkligen komma igen. Samma dag som han ifrågsatte socialdemokratins existensberättigande fick han 2,8% i opinonsundersökningarna.

Jag tror inte att folk i ett längre perspektiv vill ha teknokrater som styr Sverige. Jag är alldeles övertygad om att snart kommer önskan om drömmar tillbaka. När SJ tåget står still mellan Skövde och Borås räcker det inte med att säga - "du får ett 27:e jobbskatteavdrag". Det krävs mer.

Min åsikt är att partiet borde ta ett samlat grepp kring, bostadspolitiken, skolan, kommunikationerna, elmarknanden och sätta detta i samband med sysselsättningen. Återkommer om detta ärende.

Kongress

Kongress. Det är inte bara Kina som har folkongress. Om ett par veckor samlas vi för kogress. Under kvällen har vi haft möte med distriktsstyrelsen för Södra Älvsborgs socialdemokrater. Det var ett bra möte med stor samstämmighet om hur vi ser på framtiden.

Vår ordförande Phia Andersson har en upptagen kväll och morgondag.

lördag 5 mars 2011

Utrikes: Kina har kongress och Libyen

Ledarskribenten Per Gudmundsson skriver om den kinesiska folkongressen som inleddes idag. Kongressen väntas pågå i två veckor. Det mest intressanta med folkongressen är vilken inriktning Kina väljer. Detta brukar kunna avläsas beroende på hur centralkommittén ser ut efter kongressen.

Det finns en del saker att reagera på i Gudmundssons artikel. Det här stycket fastnar jag för:

Kina expanderar där ingen annan vill vara. Ta Libyen: revolten där har tvingat Kina att evakuera över 35000 medborgare. Andra skäms för att göra affärer där.

Må så vara att Kina gör affärer i Libyen. Men västvärlden har släppt in Libyen i värmen de senaste åren och genom Kadaffis "suveränitetsfond" - med ett värde på 500 miljarder kronor har Libyen kunnat investera i Europa och USA.

Fonden startades år 2006. Fonden äger 3 procent av aktierna i det brittiska medieföretaget Pearson, som ger ut de ansedda tidningarna The Economist och Financial Times. Fonden äger 7 procent i Turin-laget Juventus, som till sin huvuddel ägs av familjen Agnelli, huvudägare av Fiat. Enligt New York Times har man inga problem med detta ägarskap som utövas av Kadaffi-sonen Al-Saadi, en gång proffsspelare i Libyen och Italien. Till detta verkar det som om Kadaffis son Saif "Bagdad-Bob" al-Islam köpt sig en titel av det ansedda London School of Economics (LSE).

Göran Persson sade en gång "tvätta er egen byk". Det var i ett annat sammanhang men passar väl in här. Jag vill för övrigt tillägga att jag inte känner mig som en stolt europé efter revolutionerna i nordafrika. Frankrike erbjöd kravallutrustning till Ben Alis regim i Tunisien, Italiens premiärminister har betett sig mindre än föredämligt och vår egen utrikesminister tycker inte att man ska välja sida hit eller dit i Libyen.

---------
Humor från förr:

Mao was once asked what he thought would have happened if Kruschev had died instead of Kennedy. ``Well,'' he replied after much deliberation, ``I doubt if Aristotle Onassis would have married Mrs. Kruschev.''

måndag 28 februari 2011

Framtidsgrejer

Pär Nuder är en fantastisk och keativ debattör. Han är en person som klarar av att samla personer kring och formera en linje. När högern talar om hssar som går upp och ner för människor talar Nuder om sociala broar.

Nuder är inte enbart en god pragmatiker utan även en lysande ideolog.

Tomas Eneroth är en annan av partiets lysande stjärnor. Med sina vassa och folkligt uppskattade repliker lyckas han på ett formidabelt sätt sammanfatta den kollektiva viljan och samla personer för sin linje.

fredag 8 oktober 2010

Idédebatt och omvärldsanalys

Noterar att jag har fått förtroendet av partistyrelsen att vara med i kriskommissionen.

Jag är glad över förtroendet. Med engagemanget som drivkraft och debatten som bränsle tar vi oss an den här uppgiften. Socialdemokratin kommer tillbaka med full kraft.

måndag 23 augusti 2010

Borås behöver fler tankställen


Vi socialdemokrater i miljönämnden tycker det är bra att Borås har en hälsosam och miljövänlig profil. Denna vill vi gärna utveckla. Vi vill utveckla Borås som cykelstad och är positiva till ökad cyklism. Vi vill att kommunstyrelsen som ett led i denna utveckling tar fram förslag på tankställen - för cyklar. Dessa tankställen bör ligga på olika platser i kommunen. Vi visar också genom den här reformen en glad attityd till miljövänliga idéer och uppmuntrar cyklismen.

På ett tankställe kan du enkelt pumpa dina cykeldäck, det är bra ifall det finns tankmöjligheter för nyare och äldre årsmodeller.

Därför föreslår vi miljönämnden skicka skrivelsen till kommunstyrelsen. Annars får vi skicka ett eget brev.

Anders Österberg

lördag 21 augusti 2010

Vård efter behov

Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i vården? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i skola, sjukvård och omsorg minskat med 24 000 personer. Vi rödgröna kommer att satsa minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till välfärden för att behålla personal och anställa fler så att kvaliteten höjas. Därutöver föreslår vi nu en särskild riktad satsning på en miljard kronor till sjukvården 2011 för att människor ska kunna få vård när de behöver. Det gör vi i stället för att sänka skatterna. Miljarden gör dessa förbättringar av sjukvården möjliga:
Patientkontrakt från kontakt till genomförd behandling. Regeringen har misslyckats med att korta vårdköerna. Vi behöver därför förändra politiken för tillgänglighet. Kömiljarden ska vidareutvecklas för att användas till att korta vårdens verkliga köer. Vi föreslår ett patientkontrakt som omfattar hela kedjan från kontakt till genomförd behandling. Kontraktet är en vårdgaranti som för patienten säkrar en kort sammanlagd tid för undersökning och behandling.
Hemläkarbilar – sjukvården kommer hem till patienter som behöver. För barnfamiljer och äldre kan det i många lägen vara bättre att få besök av en hemläkarbil än att ta sig till akuten och vänta länge bland andra sjuka. Äldre som inte klarar att ta sig till vården hänvisas till ambulans och akutmottagningar enbart på grund av svårigheten att själv förflytta sig till vården. Det är också en effektivisering av akutsjukvården om patienter med lättare sjukdomar inte förlänger köerna på akutmottagningarna.
Tillgång till akutsjukvård. Många människor med lättare sjukdomar söker sig till akutmottagningarna. Där får de vänta länge och fyller väntrummen. Närakuter med tillgång till röntgen och specialistvård och liknande lösningar kan avlasta de stora sjukhusen och ge bättre tillgänglighet för patienter med lättare men akuta besvär. På vissa orter är fler vårdcentraler som är öppna kvällar och helger ett alternativ.
Bygg ut läkarutbildningen, i ett första steg med 50 platser. I många delar av Sverige är det brist på allmänläkare inom primärvården. Brist på läkare ger sämre och dyrare sjukvård med ökade väntetider. Vi vill lösa bristen genom att bygga ut läkarutbildningen och verka för fler ST-tjänster
Vård efter behov – inte efter inkomst. Behoven ska styra vården. Nu är det tillåtet att köpa sig förbi kön i vår gemensamt finansierade sjukvård. Den som har råd får köpa vård av bättre kvalitet. Det vill vi ändra. Försäkringspatienter ska inte få gå före vårdkön.
Medborgarna ska välja – inte vårdföretagen. De borgerliga tillåter vårdföretag att etablera sig där det är mest lönsamt i stället för där behoven finns. När marknaden styr blir vården ojämlik. Vi föreslår i stället en ny lag om medborgarnas valfrihet i vård och omsorg utformas.
Ingen utförsäljning av universitets- och regionsjukhus. De borgerliga tillåter att våra viktigaste sjukhus privatiseras eller styckas. Men de är navet i svensk sjukvård med den mest avancerade vården och ansvar för forskning och utbildning. De ska inte säljas ut.

Bättre vård till de mest sjuka. Många svårt sjuka, till exempel äldre slussas fram och tillbaka mellan kommun och landsting. Vi vill därför samla huvudmannaskapet för både hemsjukvård och äldreomsorg hos kommunen. Multisjuka äldre ska få en personlig läkare med helhetsansvar. Den personliga läkaren ska även göra regelbundna läkemedelsgenomgångar för att förhindra felmedicinering. Vi vill bygga upp ett system för direktinläggning av äldre för att så få som möjligt ska tvingas vänta på akuten.

tisdag 17 augusti 2010

Vräk inte barn

Motion: Tryggare kan ingen vara

I januari 2008 skrev jag en motion till Borås kommunfullmäktige om att det inte skall vräkas barn i Borås. Bakgrunden till den motionen var att hemlöshetsstatistiken gick upp. Även bland barnen.

Den motionen blev besvarad av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen hänvisade till de nationella riktlinjer som skulle komma och till att socialnämnden startat ett ”utvecklingsarbete för att nå målet”.

Stadsmissionen i Stockholm visar i en rapport att de nationella riktlinjerna inte fyller sitt syfte.

Kronofogden kunde i somras visa siffror på att antalet vräkningar i Sverige ökar. När ett barn blir hemlöst handlar det i de flesta fall om att barnet tillsammans med sin familj vräks, ofta på grund av bristande hyresbetalning. Det är egentligen rätt märkligt att barns vräks i Borås som är en oerhört rik stad. Det borde inte få ske. De flesta har det bra, varför skall inte då alla kunna ha det bra?

Borås ligger på åttonde plats över de kommuner i Sverige som vräker flest barn enligt Kronofogden och sammanställt av tidningen Hem och hyra (Borås, Jönköping och Botkyrka har vräkt 7 st barn under första halvåret 2010). Således är det fler barn som blivit vräkta år 2010 än 2008. Fler barn blir vräkta sedan socialnämnden startat sin utvecklingsstrategi mot barnhemlöshet.

Teorin om ”barnets bästa” är något som Sverige har ställt sig bakom via Barnkonventionen, men även via lagstiftning som till exempel i socialtjänstlagen. I Barnkonventionen finns även beskrivet i artikel 27 att varje stat är skyldig att hjälpa vårdnadshavare att se till att deras barn har en bra levnadsstandard. Där trycker man extra mycket på sådana saker som mat, kläder och just bostad. Hade Sverige efterlevt Barnkonventionen och den lagstiftning vi har i Sverige borde rimligtvis inga barn vara hemlösa.

Barnen är drabbas värst och är helt oskyldiga. Samhället skall kunna skydda dem. Borås behöver en modigare politik som sätter barns rätt till en jämlik startpunkt främst.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

Det skall inte vräkas några barn i Borås

Anders Österberg (s)