söndag 31 augusti 2008

SSU Södra Älvsborgs svar om bostadsremissen

Bostaden skall förbli en rättighet!

Den gamla goda regeringen tillsatte år 2005 en utredning vars syfte var att undersöka möjligheterna att utveckla bostadsmarknaden. Den socialdemokratiska regeringen ville ta reda på hur de allmännyttiga bostadsföretagens självkostnad kunde stärkas och hur dagens allmännytta och hyreslag kunde säkras i förhållande till EU:s konkurrenslagstiftning. Vi unga socialdemokrater tycker, kanske inte helt oväntat att, det initiativet var lovvärt. Med den nya regeringen förändrades dock uppdraget.


År 2007 drog utförsäljningsminister Mats Odell (kd) tillbaka direktivet om att se över självkostnaden och gav i stället utredaren i uppdrag att undersöka hur man kunde ”skapa för-utsättningar för en väl fungerande hyresmarknad” samt ”säkra utbudet av hyresbostäder”. Nu är utredningen klar och den 18:e april lämnade utredaren Michael Koch sitt förslag till regeringen om hur framtidens bostadsmarknad ska fungera. Utredningen presenterade två tänkbara vägar för allmännyttan. En möjlighet är att allmännyttan blir rent affärsmässig och sträva efter så höga vinster som möjligt; en annan möjlighet är att allmännyttans kostnader ska styra hyrornas storlek.Vissa delar är säkerligen positiva men vi ser främst tre faror med utredningens förslag.


För det första en allmännytta för alla avskaffas. Antingen genom att det införs ett inkomsttak för hyresgästerna eller genom att det sociala ansvartagandet och uppdraget försvinner. I det senare fal-let kommer vinstmaximering att betyda både hyreshöjningar som gör att vissa hyresgäster måste flytta och färre investeringar som kan göra bostäder attraktiva för alla grupper.


För det andra så införs marknadshyror i praktiken genom det så kallade efterfrågepåslaget. Hyresgästerna kommer inte längre att ha ett gemensamt konsumentinflytande och hyrestak, eftersom bruksvärdessystemet i praktiken försvinner. De årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen kommer alltså inte vara normgivande för all hyressättning. Hyreshöjningar är att vänta och många kan bli tvungna att flytta från bostäder i eftertraktade områden för att de inte har råd att bo kvar. De löften om att de politiska partierna inte vill ha marknadshyror måste också följas i praktisk politik.


För det tredje kraftiga hyreshöjningar blir lagliga. Skyddet mot kraftiga hyreshöjningar är verkningslöst på längre sikt. En lagenlig årlig höjning på fem procent innebär att hyran på tio år kan höjas med 60 procent. I praktiken innebär detta att det inte längre kommer att finnas något reellt besittningskydd, utan att en hyresgäst kan mista rätten till sin bostad för han eller hon inte längre har råd att bo kvar.Trångboddhet börjar bli ett allt vanligare problem i familjer med många barn eller med en ensam försörjare. För ungdomar och flyktingar är bostadsbristen en realitet. Vi har en växande grupp äldre som kommer att vilja förändra sitt boende och som också ofta kan betala för sig. Detta frigör bostäder för andra grupper, men för det krävs en mer aktiv samhällsplanering än vi har i dag.Vi behöver blåsa liv i en stadsplanering värd namnet som utgår från 2000-talets problem och med inriktning mot en långsiktigt hållbar utveckling.


Idag är hyresrätten bostadspolitikens försummade styvbarn. Vi unga socialdemokrater hade hellre sett förslag om större investeringsstöd för billiga och bra hyresrätter. Det räcker dock ej där utan vi vill se fler visioner med allmännyttan. Bostadspolitiken måste vara hållbar och socialt rättvis. Därför uppmanar vi i vårt yttrande över utredningen om bostadspolitiken att tänka efter ett par gånger innan de röstar genom de förslag som utredningen föreslår.Anders Österberg, ordförande SSU Södra Älvsborg

torsdag 28 augusti 2008

Hatikva (hoppet)

Här är den bästa, enligt mig, versionen av Hatikva (hoppet) som också är Israels nationalsång:

onsdag 27 augusti 2008

Reservationsexercis


Här är Socialdemokraternas skriftliga reservation angående planprogrammet i dess nuvarande form. Vi anser att planprogrammet strider mot översiktsplanen ÖP06 och de antagna miljömålen för Borås stad. Planen har inte tagit tillräckligt med hänsyn till de höga naturvärden som omgivningen besitter; vidare har ingen hänsyn tagits till området som har ett högt rekreations- och friluftsvärde. Enligt naturvårdsverket kommer vi inte att kunna nå miljömålen för ”ett rikt växt- och djurliv”, ”ett rikt odlingslandskap”, ”bevarande och nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet” och målet om ”hållbart nyttjande”.

Den excessiva expansionen – stort antal hus på ett ekologiskt och resursmässigt viktigt område – leder till att mycket av den kvalité som området besitter kommer att gå ovillkorligen förlorad. Området har ett högt naturvärde – klass tre – och består av viktig odlingsmark med tillhörande unik biologisk flora och fauna. Vidare används området som ett populärt frilufts- och rekreationsområde.Som planprogrammet är utformad tas ingen som helst hänsyn till de ekologiska värdena i området. Vi tycker att det är positivt att området planläggs av kommunen men planprogrammet är i sin nuvarande utformning alltför omfattande när det gäller ingreppet på den ekologiska helheten. Vi tycker att en fördjupad programplanbör tas fram för att fastställa om odlingslandskapet skal bevaras enligt naturvårdsprogrammet eller exploateras för bebyggelse.

Om exploatering bör ske skall detta göra med så lite ingrepp som möjligt på det ekologiska helheten; dvs. större hänsyn bör tas i utformningen och antalet hus bör begränsas.Anders ÖsterbergArbetarepartiet Socialdemokraterna

tisdag 26 augusti 2008

Ny länk...

Nu länkar Pravda Daily till den största smygsossen i hela Sjuhäradsbygden. Läs den. Den är läsvärd.

måndag 25 augusti 2008

Inför miljönämnden!

Vi har nu kommit överens om en alternativ budget som vi kommer att presentera på mötet i morgon. Härligt.

lördag 23 augusti 2008

Spjut som viner genom historien

Efter att tjeckiskan Barbora Spotáková häromkvällen vunnit guldet i spjut konstaterade hon att det var extra skönt att slå en ryska eftersom finalen gick på årsdagen av Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien.

Saftigt.

fredag 22 augusti 2008

Kommunfullmäktige

Som väntat röstade de borgerliga partierna nej till att Borås skall bli en klimatneutral stad. Det får vi rätta till efter 2010. Det är väldigt märkligt att den borgerliga majoriteten inte har några svar på frågor.

Frågor som inte besvarades:

Delar ni vår vision om att Borås ska bli en klimatneutral stad?
När den borgerliga majoriteten skriver ett motionssvar som håller med hela motionen, vari ligger då skillnaden?

Angående fristående skolor; anser den borgerliga majoriteten att det är problematiskt att gemensamma skattepåengar går till marknadsföring när de borde gå till utbildningen?

onsdag 20 augusti 2008

Strandskyddet strikes again

Idag har Solveig och jag vårt svar till Eike Jünke i Borås Tidning. Debattartikeln handlar om strandskyddet. Vi uppmanar alla miljövänner att ta upp kampen för strandskyddet och allemansrätten.

tisdag 19 augusti 2008

Heliga landet

Nu blev det klart. Det blir en resa till heliga landet, Israel, 5 september. Åker tillsammans med Amir Daneshpip som är internationell ombudsman på Unga Örnar. Vi kommer att träffa en rad organisationer på plats.

För övrigt läser jag boken "Hur man botar en fanatiker" just nu. Väldigt läsvärd. Nya perspektiv på den konflikt som råder i området.

Gemensamma beröringspunkter

Vad har Nordkorea, Jamaica, Georgien (som är i krig), Zimbabwe, Polen, Etiopien, Kuba, Vitryssland, Azerbadjan, Norge, Finland, Danmark och Mongoliet gemensamt?

Samtliga leder över vår oslagbara nation i OS.

söndag 17 augusti 2008

Snart ett krig nära dig

Revolution

Vi är för närvarande en liten grupp. Gruppen kommer att växa. Vi planerar ett uppror eller en liten revolution. Så fort vi har kommit fram till ett bra arbetsnamn som passar CIA så kommer vi att presentera namnet. Sammetsrevolutionen var redan upptaget.

Vi återkommer...

Hotet mot Allemansrätten

För någon vecka sedan hade Solveig Kjörnsberg och jag en debattartikel om hotet mot strandskyddet och allemansrätten. Du kan läsa artikeln i sin helhet här.

Igår kom det oväntat stöd från en moderat kommunpolitiker, Eike Jünke, som till stora delar håller med oss. Hans text kan du läsa här.

lördag 16 augusti 2008

Kyrkovalet

Vi håller fortfarande på med kyrkovalsdiskussionen. Det är väldigt intressant och diskussionen om folkkyrkan pågår för fullt.

Men kan inte låta bli att komma på alternativa valaffischer. Dessa är några exempel:

"Krossa kätteriet"
"Ut med månglarna ur templet"
"Försvara den lutherska läran"

Nån som kommer på någon mer?

EU- och kyrkoval

Nu under lördagens morgon diskuterar vi det kommande kyrkovalet. Igår kväll samtalade vi om EU valet. Partiet står starkt rustat inför dessa två kommande valrörelser.

fredag 15 augusti 2008

Du är ond?

Är du ond? Ta reda på det här...

Personligen så försökte jag verkligen svara ärligt och försöka få mig till ond men det gick sådär. Resultatet blev för pinsamt för att redovisas. Kanske om några andra redovisar först.

torsdag 14 augusti 2008

Partiet formar framtiden

Nu i helgen kommer partidistriktets styrelse att träffas på den politiskt oberoende folkhögskolan Viskadalen. Partiet kommer att diskutera såväl ideologiska framtidsfrågor såsom organisatoiriska frågor hur vi kan bäst bilda nya föreningar i vårt partidistrikt.

Den folklige och omåttligt populäre ordföranden tillika riksdagsledamoten Phia Andersson kommer att leda mötet under hela tiden. Vi kommer att vara cirka 30 personer på plats. De som inte deltar från partidistriktets styrelse i helgen kommer att vara bland folket i distriktet.

måndag 11 augusti 2008

Plastkassens varande

I Åbos underrätelser diskuterar man om plastkassens vara eller icke vara. Läs gärna reportaget här.

lördag 9 augusti 2008

58:e armén


Efter att ryska styrkor har vedergällt bombningen av Sydossetiens huvudstad, Tschinvali, med att bomba hamnstaden Poti. Har det georgiska regeringskansliet och presidentkansliet utrymts. Nu under lördagsmorgonen kan vi vänta på att militärt undantagstillstånd kommer att införas i Georgien.

Röda korset rapporterar att sjukhusen är överfulla av sårade och enligt en minister i Sydossetiens regering är cirka 1000 döda.

Igor Konashenkov, kommendant för 58:e armén, berättar på lördagsmorgonen att ryska fredsbevarande trupper nu marscherar söderut i utrbrytarprovinsen. Förutom att "återställa fred och ordning" så har de även med sig förråd av mat.

fredag 8 augusti 2008

OS har startat...

Undrar om hamburgerestaurangen MAX får ha öppet under OS eller om de får hålla öppet i nån husvagn på parkeringen fem meter från arenan?

Sydossetien

Nu trappas konfikten upp i en av Georgiens utbrytarprovinser, Sydossetien. Under dagen har cirka 150 pansarfordon rullat in i utrbytarrepubliken. Ryska trupper och frivilliga från Nordossetien med mera har marscherarat i provinsen för att skydda ryska medborgare. Här är en kronologi vad som har hhänt tidigare.

1989 Cirka 20 georgiska självständighetsdemonstranter dödas i Tbilisi. Sovjettrupper sänds in i Sydossetien efter våldsamma sammandrabbningar i Tschinvali.

1990 Sydossetien meddelar att landet inte vill vara en del av Georgien.

1991 Sovjetunionen kollapsar. Georgien blir självständigt. Sydossetien förklarar sig självständigt.

1992 Konflikten i Abchazien trappas upp. Eduard Sjevardnadzje tar över makten i Georgien.

1994 Ryska fredsbevarare börjar patrullera i de omtvistade områdena.

2003 Georgiens rosenrevolution ger Micheil Saakasjvili makten och relationerna till Ryssland försämras.

2004 Småskaliga strider mellan Georgien och Sydossetien.

2005 Sydossetien tackar nej till erbjudande om autonomi inom Georgien.

2006 Sydossetierna röstar i en inofficiell folkomröstning för självständighet. Landet erkänns inte officiellt av någon stat. Ryssland förbjuder import av georgiska produkter. Georgien kastar ut fyra ryska diplomater anklagade för spionage.

2008 Spänningen i området trappas upp under våren. Kosovos självständighetsförklaring får också Sydossetien och Abchazien att kräva erkännande.

torsdag 7 augusti 2008

Solidariteten känner inga gränserIdag har jag hälsat på hos Unga Örnars Moldavien läger i Borås. Jag framförde hälsningar från Unga Örnars Riksförbund. Det var väl motiverade moldaver som lyssnade. Tidigare lyssnade de på en kille från fältassistenterna. De var hängivna och engagerade i den diskussionen också.

onsdag 6 augusti 2008

Augustus

Caesar Augustus tog livet lagom seriöst. Ja nästan som ett skådespel. Jag har precis läst ut boken "Augustus". Den rekommenderas varmt. Däremot avrekommenderar jag dig att läsa någon mer boksummering av mig.

tisdag 5 augusti 2008

Doha

De som har mot de som lite, de som lite har mot de som i överflöd har och som i överglöd har och fattiga mot de som är på väg från fattigdom till relativt välstånd.

Så kan Doha-rundan, som var inne på sitt sjunde år, beskrivas. Den brakade samman för någon vecka sedan.

söndag 3 augusti 2008

Sovjethumor II

Ivanov har fått tillstånd att resa runt i Europa. Hans vänner börjar få vykort:
"Ivanov hälsar från det fria Warszawa."
"Ivanov hälsar från det fria Prag."
"Den frie Ivanov hälsar från Paris."

Sovjethumor

Tre politiska fångar i ett straffarbetsläger kom från samma fabrik. Den förste var dömd för sabotage - han hade kommit för sent till jobbet. Den andre var dömd för spioneri - han hade kommit för tidigt. Den tredje hade blivit dömd för svartabörs- affärer. Han hade kommit i tid till jobbet varje dag - tack vare sin japanska klocka.

lördag 2 augusti 2008

Som sig bör.

Så är det på pränt, vi är inte emot religion utan fristående skolor.

Budgeten presenterad

Det finska mitten-högerregeringen (centerpartiet, moderaterna, de gröna, svenska folkpartiet) har nu presenterat sin budget. Den ser ut såhär (euro):

Här är summorna i olika ministerium:
social- och hälsoministeriet 14,7 miljarder
jordbruksministeriet 2,8 miljarder
regeringskansliet 0,079 miljarder
utrikesministeriet 1,1 miljarder
utbildningsministeriet 7,5 miljarder
justitieministeriet 0,7 miljarder
miljöministeriet 0,3 miljarder
trafik- och mediaministeriet 2,1 miljarder
Försvarsministeriet 2,7 miljarder

Kommentar till försvarsministeriets budget. Finland ägnar sig inte åt JAS och sådana projekt utan håller sig mer till infanteri med mera. Till skillnad från Sverige som har avskaffat infanteriet och utvecklat flygvapnet.

fredag 1 augusti 2008

Alex Schulman...

...är en kille som är en skicklig skribent. Han brukar röra om i grytan. Framförallt när Alex Schulman hade sin blogg på Aftonbladet. Han beskrevs av någon som den lille mannen som stod upp mot det stora samhället. Utöver det kan det vara roligt att veta att Schulman tillhör den adliga ätten Schulman (nummer 176).

Fint som snus...

Kultur och klass

Arkitekturmuseet och Moderna museet sägs ligga i Stockholm. Samma ingång. Helt olika besökssiffror. Arkitekturmuseet förlorade 83 procent av sina besökare när den fria entrén togs bort. Ideologin bakom är att Moderaterna och deras stödpartier anser att muséeverksamheten inte bara skall bygga på besökssiffror.

Det handlar dock om folkligt deltagande. Kulturen, smal som bred. Besöken är viktiga både för utövarna och besökarna. Besök betyder spridning, uppskattning, kunskap, utbildning, avkoppling, njutning.
Det viktigaste är självfallet inte alltid antalet besök. Kulturyttringar ska inte kräva hög popularitet i form av höga besökssiffror för att anses ha ett existensberättigande. Det är däremot något helt annat än att förespråka det självklara i att våra statliga museer skall ha fri entré. Och att anse att det faktiskt finns ett självändamål med så många besök som möjligt på landets museer.

I Storbritannien har man fri entré till sina nationalmuseum. Detta har förvandlat deras nationalmuseum till just nationalmuseum.

Kulturkonsumtion handlar fortfarande om klass. Om att ha råd att kunna unna sig lyxen att betala närmare hundralappen i entré för att gå in på ett museum, om att kunna lägga 200, 300, 400, 500, 600 kronor för att gå på teater, konsert, dansföreställningar eller opera. Kunskap på området är fortfarande en klassmarkör och en vattendelare. De som kan och vet, de som sett, upplevt, berikats och de som anses leva fattiga inre liv på grund av sin brist på kulturellt kapital.

Förresten, tycker du också att kulturdiskussionen i SSU förbundet blivit lite torrare, sedan augusti förra året?

Jo så är det.

Okay jag hade fel

Jag hade fel i mitt inlägg "Gnällande". GP publicerar i morgon.