onsdag 6 juni 2007

Sista brevet hem

Rubriken är lånad av Wilhelm Mobergs bok. Det är som så att jag tänker ägna de kommande veckorna åt dörrknackning istället för att slita ut mitt tangentbord på bloggande. Efter nogranna studier av bloggvärlden så kan man konstatera att det är, mestadels, redan politiskt insatta som läser bloggen. Utmaningen för politiken ligger att hitta folket på nya arenor, när folket inte alltid hittar till partiet.

Däremot är blogg en bra arena för politiker att kunna sprida sin vinkling av politiken. Därför är det så pass viktigt att gardet delar med sig av sina erfarenheter. Genom att sprida partierfarenheterna och ideologin över nätet för vi en otrolig slagkraft som är viktig, inte minst ur folkbildningssynpunkt. Därför är det varje äldre socialdemokrats plikt att anta bloggutmaningen. Bloggosfären får inte domineras av borgerliga debattörer. Det räcker med att de har den stora lejonparten av media. Likaså det är viktigt att nå ut med budskap från den värld som aldrig syns, exempelvis Beirut.

Även om jag önskade att många bloggare lät bli att dela med sig av sina tankar.

Nu när jag inte bloggar så ska jag göra i ordning vår nya kampanjstrategi, samt pröva på att utveckla dörrknackning och läsa Ernst Wigforss. Därefter kanske jag kommer tillbaka och bloggar. Kommer nog göra ett gästinlägg då och då och attackera borgerligheten efter miljönämndens möten.

Avslutningsvis tar vi en skrift från Wigforss från år 1934:

Kritiken mot (den socialdemokratiska) regeringens politik såsom ett försök att förmå svenska folket att leva över sina tillgångar, vilar sålunda helt och hållet på oklarhet och missförstånd. Denna politik vill undanröja den onödiga fattigdom, som har sin grund i att vi leva under våra tillgångar. En ekonomisk politik, som har till syfte att skaffa arbete åt de arbetslösa, att taga råmaterial och produktionsmedel i bruk, att höja inkomsterna för dem som annars inte få en rimlig ersättning för sitt arbete, det är en politik, som har till ögonmärke att skaffa folket en levnadsstandard just svarar emot dess tillgångar. För en sådan ekonomisk politik, för ett sådant ekonomiskt system vädjar socialdemokratin till svenska folket att lägga sina röster vid detta val.

Glöm inte att släcka ljuset när du går (sprayat på Berlinmuren, riktat till Honecker som Västberlin förmodade skulle vara den sista personen som lämnade Östberlin för att sticka till Väst).

måndag 4 juni 2007

Vilka är städerna?


Vinnaren får kanske sitta i samma majoritet som vi år 2010. Coop har tidigare haft tävlingen.

SSU kräver: Sverige måste ge bistånd till Palestina!

Sverige måste inleda normala diplomatiska förbindelser med den palestinska regeringen och hjälpa de palestinska myndigheterna att komma på fötter. Norge har nyligen betalat ut ett bidrag på cirka 10 miljoner dollar till den palestinska regeringen. Sverige bör göra detsamma.
I sommar har det palestinska folket genomlidit 40 år av förtryck. Idag isolerar västvärlden Palestina och svälter ut den folkvalda palestinska regeringen. Myndigheterna kan inte betala ut löner till tjänstemän och det palestinska självstyrets infrastruktur faller sönder. Den destruktiva isoleringen stärker de fundamentalistiska krafterna och minskar chanserna till dialog och fred.

Norg e är den enda staten i västvärlden som har normala förbindelser med den demokratiskt valda palestinska regeringen. Det vore ytterst pinsamt för Sverige att inte följa Norges exempel och stödja det palestinska självstyret. SSU kräver att Sverige ger ekonomiskt stöd till den palestinska regeringen och inleder samma diplomatiska förbindelser som man har med Israel.

söndag 3 juni 2007

Kloka slutsatser

Blått är inte grönt

George W Bush berömde Fredrik Reinfeldt som en "stark ledare" på miljöområdet efter mötet i Vita huset i förra veckan. Än en gång har USA:s underrättelsetjänst gjort en kraftigt felaktig bedömning.

Det var två noviser på miljöfrågorna som möttes och för den ene av den är tiden snart ute. I drygt sex år har Bush motarbetat internationella avtal om klimatfrågan och har ingenting att skryta med.

Det är bra att Reinfeldt och moderaterna vill driva miljöfrågan internationellt. Men så fort Fredrik Reinfeldt kom hem från USA drog högerregeringen tillbaka det statliga stödet för att hushåll ska övergå till miljövänligare uppvärmning. Stödet till hushållen har gjort att Sverige minskar sina koldioxidutsläpp, till skillnad från många andra länder.

Vidare har Fredrik Reinfeldt meddelat nedläggning av de framgångsrika klimatinvesteringsprogrammen. Regeringen sparar också kraftigt in på energirådgivning och informationsinsatser för ökad energieffektivisering. Nu är det andra länder som måste göra insatser, menar Reinfeldt.

Om Moderaterna verkligen vill driva miljöfrågor skall de här få ett par bra tips på frågor de kunde driva, även om de kanske inte blir uppmärksammade i media.

Dra tillbaka förslaget att lägga ner klimatinvesteringsprogrammen under mandatperioden och inför investerings- och forskningsstöd på två miljarder kronor för att möjliggöra omställning.

Inför en klimatmärkning för att ge konsumenter en ärlig chans att välja klimatsmart.

Uppmuntra alla som vill bidra genom en mer hållbar livsstil.

Besluta om ett långsiktigt mål om 100 procent förnybar energi, det ger tydliga signaler till energimarknaden om färdriktningen i omställningen. Osäkerheten som regeringen skapat kring exempelvis kärnkraften och naturgasens framtid hämmar utvecklingen.

Driv också att flygtrafiken inom EU får en egen ”bubbla” inom ramen för EUs utsläppshandel.

Inför ett certifikatsystem för alternativa drivmedel inom transportsektorn och vita certifikat för att effektivisera energianvändningen. Upphör att skära ner på just energieffektivisering genom minskade anslag i budgeten och avskaffande av de konverteringsstöd som givit så många hushåll chansen till miljövänligare uppvärmning!

Ett ytterligare tips till vad Reinfeldt själv kan göra är att sluta köra sin stadsjeep och uppmana sina kamrater i Danderyd att göra det samma. För genom sin position som statsminister kan han inte bara påverka världen utan förhoppningsvis också sina väljare i Täby, Lidingö och Danderyd.

Förhoppningsvis är de nygröna Moderaterna mer äkta vara än det nya arbetarepartiet Moderaterna som visade sig vara falsk marknadsföring. Hittills i sin inrikespolitik har Moderaterna dock ännu ej varit tillräckligt framåt i miljöpolitiken utan hänvisar till att nu ska övriga världen ta sitt ansvar. Den politiken är inte hållbar, därför kommer troligtvis väljarna inte att återvinna den borgerliga regeringen år 2010.

lördag 2 juni 2007

Rik, rikare....

I onsdags togs beslutet i riksdagen och tidningar, radio och tv mötte det med en gäspning. Har vi tröttnat på att diskutera skatteavdraget för hushållsnära tjänster? Eller accepterar svenska folket att klyftorna ökar för snart sagt varje nytt beslut som högerregeringen fattar?
Nej, debatten om denna högst orättvisa reform måste fortsätta och protesterna får inte tystna.

Först fick de högavlönade mest av jobbavdraget. Sedan avskaffades förmögenhetsskatten. Därefter sänktes fastighetsskatten kraftigt för ägare till stora och dyra hus i attraktiva områden.

Nu fortsätter den blå skatteväxlingen när skatteavdraget för hushållsnära tjänster införs från 1 juli.

fredag 1 juni 2007

Tio i topp: radiotätaste länder

Nu presenterar bloggen rätt meningslösa listor. Dagens lista är tio i topp över radiotätaste länder.

1. Norge
2. Sverige
3. USA
4. Australien
5. Finland
6. Storbritannien
7. Danmark
8. Estland
9. Kanada
10. Sydkorea