torsdag 3 december 2009

Utbildning i Senegal

Lagen föreskriver obligatorisk och gratis skolgång mellan 6 och 16 år. I
praktiken är det dock få skolor som tillhandahåller gratis undervisning. Klyftan
mellan högre utbildning och grundutbildning är djup, liksom skillnaderna
mellan stad och landsbygd. Enbart 47 procent av männen respektive 28
procent av kvinnorna kan läsa. Antalet barn som skrivs in i skolan har ökat de
senaste åren (2005, 83 procent och 2004, 70 procent). Avhoppen fortsätter
dock att vara stora, särskilt på landsbygden. Enligt uppgifter från UNICEF
gick 51 procent av pojkarna i skolan 2003. Motsvarande siffra för flickor var 44
procent. Endast 15 procent av flickorna fortsatte till gymnasienivå.

Hört hos syster

Syster: Är det inte ett krig i Senegal?
Jag: Jo, men det är bara i södra delarna tror jag.
Systerson (8 år): Det är lugnt, de skjuter inte terrorister där.

Kommentar: Hmmmm...

Senegal

På måndag åker jag med Unga Örnars Riksförbund till Senegal. Vi är totalt två st som åker från Sverige. Vi kommer att träffa vår systerorganisation i Senegal tillsammans med vår andra systerorganisation i Brasilien.

Tidigare i år har vi startat arbetet med att bygga upp verksamhet i Afrika med fokus på barns rättigheter. Det är detta arbete som vi nu fortsätter. I Senegal finns det ett socialdemokratiskt parti vars barnorganisation är motsvarande Unga Örnars i Sverige.

På mötet kommer det att komma delegationer från flera olika länder bland annat; Kongo, Kap verde, Guinea-Bissau, Malawi etc... Förra året träffade vi våra systerorganisationer från Afrika söder om Sahara.

Mötet har ett tydligt syd-syd perspektiv vilket hela projektet har till skillnad från många andra solidaritetsprojekt som har ett nord-syd perspektiv. Vi ger organisationer från Syd att arbeta med varandra. När Sydamerika och Afrika samarbetar får diskussionerna helt nya dimensioner. Barn i Latinamerika och i Afrika har ofta många gemensamma nämnare. Syftet med mötet är att bygga upp organisationer i fler länder i Afrika och att diskutera barns rättigheter och villkor.

Barnkonventionen fyller i år 20 år och är väldigt aktuell. I Afrika tvingas många barn ut i krig och i arbete, många saknar rätten till bostad och skola. Det långsiktiga målet är att skapa ett afrikansk ungdoms- och barnnätverk som arbetar mot HIV/AIDS och för barns rättigheter.

tisdag 1 december 2009

Dagen då kriget kom

Om det kan du läsa här

Dagens kulturinslag

Har läst ut boken om Tito. Bra bok för den som inte kan något om forna Jugoslavien. Tito kallades av sina kamrater för den gamle eftersom han var mycket äldre än dem. Boken går genom hela Titos liv. Dock känns det som att Titos eftermäle blev väldigt kort i boken inga djupare analyser.