tisdag 6 mars 2007

Ekonomisk demokrati

Arbetarrörelsens krav på en utökad ekonomisk demokrati ska ses i sitt idéhistoriska sammanhang. Målet är det samma som tidigare, men medlen delvis annorlunda. Den offentliga sektorns utveckling har medfört att företagen blivit långt mer beroende av beslut som fattas av samhällsorganen, vilket har medfört ett ökat samhällsinflytande i det ekonomiska livet. Detta betyder inte att målet som ekonomisk demokrati har uppnåtts. Tvärtom behöver samhället större möjligheter än för närvarande att påverka de beslut som fattas i de privata företagen.

Den ökade utrikeshandeln innebär en bidning av den ekonomiska politikens handlingsfrihet. Dessa förhållanden medför att samhället måste ha fler instrument till sitt förfogande; samhället måste ha möjlighet att mer finförgrenat än tidigare påverka det ekonomiska skeendet i enlighet med arbetarrörelsens värderingar.

Den så kallade fria konkurrensen har lett till maktkoncentration hos några få och utsugning av arbetarna. Detta har lett till deras underkastelse ett fåtals välde. Detta outhärdliga system ska ersättas genom en allmän demokratisering av det ekonomiska livet. Konkurrensen ska bytas mot samverkan, de blinda marknadskrafterna ska ersättas av en demokratisk styrning.

2 kommentarer:

Johanna Falk sa...

Berätta mer!

Pravda daily sa...

finns det så mycket mer att säga?