lördag 31 januari 2009

Glöm inte Västsahara!

Idag höll SSU Södra Älvsborg med stödpartier en manifestation för Västsahara. Mikael M Karlsson talade från SSU:s sida. Lyssna gärna där.

Tipset

Radio Sjuhärad har tagit fram det här, kolla, kolla. Jättekul initiativ.

fredag 30 januari 2009

Har Gud blivit skolad i SSU Södra Älvsborg?

En son till medlemmarna i SSU Södra Älvsborg som hade påbörjat sin skolgång lär ha frågat sin far:
- Pappa, har Gud fått sin skolning i SSU Södra Älvsborg?
- Varför frågar du det?
-, Jo, för vår fröken säger att Gud kan allting

tisdag 27 januari 2009

Miljönämnden har haft möte...

...årets första möte fick jag sitta ordförande på. Inge Pettersson har opererat höftleden och startar således på ny kula.

Mötet gick i enighetens tecken förutom en votering från Socialdemokraterna och Vänsterpartiets sida. Voteringen gällde ett ärende kring Brämhults-Kärra. vår uppfattning är att hela området bör planeras innan vi tillstyrker att någon del av Brämhult bebyggs. Detta för att veta hur tanken är att stan skall bebyggas och växa. Vi har absolut ingenting emot byggnation i sig.

måndag 26 januari 2009

Arbetarekommun har möte

Just nu har Borås arbetarekommun möte. Partisekreterare Marita Ulvskog är och besöker oss. Mötet är intensivt och engagerat. Efter flera spontana applåder under Ulvskogs anförande har Arne Kjörnsberg hållit ett applåderat inlägg.

Inom en snar framtid kommer även bilder.

söndag 25 januari 2009

Kim mötte kinesiskt sändebud

Nordkoreas ledare Kim Jong-Il träffade på fredagen ett sändebud från Kina i huvudstaden Pyongyang, det första mötet med ett utländska sändebud som han deltar i sedan i augusti.

Kim Jong-Il ska enligt uppgifter från Sydkorea ha drabbats av ett slaganfall i somras. Enligt bedömare visar fredagens framträdande att han är tillräckligt frisk att styra kommunistlandet.

Den statliga tv-stationen KRT visade 15 stillbilder på Kim och Wang Jiarui, chef för det kinesiska Kommunistpartiets internationella avdelning, när de satt och åt lunch.

fredag 23 januari 2009

Jojo

لوقوع في الحب هو الشخص الذي نام بين ذراعيك والذي يصحو في احلامك

onsdag 21 januari 2009

Om skrivarkurs

Nästa gång moderaterna har en skrivarutbildning så borde de fokusera på att när man skriver en artikel bör man bara behandla ett ämne åt gången. Tyvärr kan vi inte länka idag.

tisdag 20 januari 2009

Nygammalt

Nu har vi ytterligare två nygamla s-bloggar här i Borås. Sanne och Tobias.

måndag 19 januari 2009

Partikongressen 2009

Partidistriktet i Södra Älvsborg har ökat medlemsmässigt, i förhållande till andra distrikt, vilket visar sig i partiets fördelning av ombud. Vi kommer nu att i stället för de vanliga sju (7) ombuden att tilldelas åtta (8) ombud. Partikongressen äger rum på sena hösten. Såhär ser hela landets fördelning ut:

Västernorrland 16 (+2)
Bohuslän 11 (+1)
Göteborg 13 (+1)
Jönköping 13 (+1 )
Kalmar 14 (+1)
Skaraborg 11 (+1)
Södra Älvsborg 8 (+1)
Västmanland 10 (+1)
Dalarna 11
Gotland 3
Gävleborg 13
Jämtland 7
Halland 8
Norrbotten 18
Stockholms ak 20
Uppsala 10
Värmland 14
Västerbotten 17
Örebro 13
Östergötland 15
Kronoberg 8 (-1)
Skåne 36 (-1)
Stockholms län 26 (-1)
Sörmland 13 (-1 )
Blekinge 10 (-2)
Norra Älvsborg 12 (-3)

söndag 18 januari 2009

Bloggen

Detta är en socialdemokratisk blogg med röd-gröna inslag. Kolla själv.

Uppenbarligen har SSU lite problem med partilinjen. Illröda.

lördag 17 januari 2009

Namn

Uppenbarligen heter jag inte Anders Österberg i SSU:s medlemsregister utan "Den evige ledaren kamrat Österberg". Undrar om det är ett anspel på att jag suttit för länge vid rodret eller bara den vanliga lojaliteten visad på ett nytt uppfinningsrikt sätt. Det går inte att ändra från Borås utan enbart från Stockholm.

Väpnad vapenvila

Efter 22 dagars offensiv meddelar nu Olmert att de aktiva stridshandlingarna är över. Det är otroliga offer på den palestinska sidan och ofattbara materiella skador. I SSU Södra Älvsborg sänder vi resurser till den humanitära uppbyggnaden.

Nu är det väpnad vapenvila i Gaza. I Borås kvarstår dock några lokalpolitiska frågor efter kriget, eller pausen i kriget:

1. Skall vi bojkotta israeliska varor?
2. Var kan vi finna en dialog mellan de olika sidorna?

Klasskamp på ett litet annorlunda vis

fredag 16 januari 2009

hälj

Ska bli riktigt skönt med helg. Nästa vecka och veckan därpå är mötesveckor. Sånt är hämmande för kreativiteten.

torsdag 15 januari 2009

Riket som sprängdes

Det är 2009 i år är det 200 år sedan Sverige sprängdes i två delar. De finska landskapen blev kapade av Ryssland. I Finland är 200 års jubileumet mer uppmärksammat än här i Sverige.

Vi uppmärksammar det med Runebergs dikt "Fosterlandet":

Bevara, Gud, vårt fosterland,
håll över det din starkhets hand
och var dess hägn i strid och frid,
i sorgens som i glädjens tid!

Här se vi, vad oss mest är värt,
allt vad vi skatta dyrt och kärt;
ej fjärran finns en bygd, ej när,
som är för oss, vad denna är.

Här hava våra fäder bott,
arbetat, kämpat, hoppats trott;
här även vi vår boning fått
med samma liv och samma lott.

Här skola våra barn också
en gång på våra stigar gå,
ha det, vi haft, se det, vi sett,
och be till Herren, som vi bett.

Gud, skydda detta kära land,
från sjö till sjö, från strand till strand;
sänk över det din milda vård
som sommardagg på rosengård!

Välsigna varje trofast själ,
som önskar det av hjärtat väl,
men slå vart ondskans uppsåt ned,
som vill dess fall och stör dess fred!

Låt det få bli och vara ditt,
befolkat, tryggat, glatt och fritt,
på kärlek bördigt som på råd
och uppfyllt av din Andes nåd!

Du hulpit det ur mörker opp
liksom en blomma ur sin knopp;
så låt det ock till tidens slut
uti ditt ljus få vecklas ut!

Det ljuset är ditt helga ord,
en sol för himmel och för jord;
giv, att det klart här lysa må
och aldrig mer ifrån oss gå!

onsdag 14 januari 2009

Vårt älskade Viborg

Nu har vårt gamla Viborg återigen fått liv via den virtuella världenDe hårt prövade karelarnas stad, rik på glädje och sorg. Där på sin holme stårt slottet gammalt och stort. Dess mossbevuxna murar och dess gamla port. Omkring den blänker Uuras vågor, klara och blå - bortom sundet syns Havis murar så grå.

Bredvid Knutssons sten finns ett museum - och klockstapeln som nu står stum. Runda tornets mystiska valv och de smala gränderna - kunde berätta om segerns pris och om bränderna. Vårt kära gamla Viborg!

Ända sedan Torgil Knutssons dagar har det upplevt sorg och fröjd. Den medeltida marknadsplatsen har blivit Karelens fagra huvudstad med sina livliga gränder och torg. Vi saknar dina gator, du gamla, gyllene stad. Våra tankar leker fortfarande bland dina små trähus och våra drömmar vandrar längs dina gator.

Men vi minns inte dig bara som gammal och historisk, utan som ett livligt centrum för industri och handel. I dina hamnar arbetade man hårt från morgon till kväll, eftersom Uuras sund ledde till stora handelsvägar. Där kunde våra ångbåtar från Saimen träffa sina släktingar bortom haven. Det nya, moderna Viborg med sina breda gator, stora parker och nymoderna byggnadskomplex talade sitt eget tydliga spårk om den starka livspulsen som slog i staden, om den beslutsamhet att gå vidare i livet som gjorde Viborg till landets (Finlands) näststörsta stad.

Viborg har alltid varit landskapets religiösa centrum. Det märks på gatunamnen - Svartbrödragatan, Biskopsgatan, Gråbrödragatan och andra. Flertalet kyrktorn som sträcker sig mot himlen tyder på att karelarna inte har glömt sin Gud.

Den karelska konstens skatter bevaras i ett museum på vallen som i sig är ett konstverk. Ett lämpligt ställe för allt det vackra de sjungande karelarna har skapat. Tänk, vad de gamla träden i parken Monrepos kunde berätta! Många lyckliga och sorgliga stunder har man upplevt i deras skydd, många kärlekseder, många tårar av besvikelse. Nu är även det ett minnde blott, bland många.

Ja, ett minne är du för oss, du gamla, gyllene Viborg. När ödet ger dig ett hårt slag, klingar Finlands sorg i Karelen. Vi minns dig inte med tårar, utan med hopp om ett nytt liv, och försöker bevara de traditioner som du, Viborg, oss gav.

Vanha Viipurimme 1945

Radikalitet

I morgon eller på måndag (eller aldrig) lämnar jag in en av de mer radikala motionerna till kommunfullmäktige.

Rapport från Vietnam

Pravda Daily kan rapportera att Arne och Solveig Kjörnsberg är vid god hälsa i det relativt socialistiska paradiset Vietnam. Just nu är de på väg mot den exotiska orten Nha Trang. Förutom att innehålla socialister sägs det också vara varmt.

måndag 12 januari 2009

SR Schuhärad

Här är dagens radiointervju. Den handlar om en motion till kommunfullmäktige som föreslås att bli beviljad.

Gemensamma nämnare

På bild 1 ser du Heiti Ernits (mp) han får i detta sammanhang representera miljöpartister. På bild två ser du en groda. Den får i detta sammanhang representera grodorna.

Vad har då miljöpartister och grodorna gemensamt? De lever på hoppet.

Miljögruppen del 2

De socialdemokrater som sitter i miljönämnden är oerhört engagerade i miljöfrågorna. Detta gör vårt arbete väldigt roligt och intressant. Genom de olika infallsvinklar och perspektiv vi har kompletterar vi varandra på ett effektivt sätt. Vi har nu haft djupa diskussion om vad vi vill med miljön från och med idag fram till 2010. Nästa år kommer vi att diskutera mer övergripande om vad vi vill uppnå 2010-2014.

Vi kommer att fokusera till en början, av 2009, på hur vi kan utveckla de gröna områden som vi har idag i Borås. Efter att ha sett den debatt som varit i Stockholm känner vi oss inspirerade att ta ett större grepp för Borås.

Vi kommer under våren lägga tre förslag om hur vi vill utveckla de grönområden som vi har och hur vi kan säkra dem även för framtiden. I s-miljögruppen pratade vi också om tysta grönområden. Ett exempel, vi har en väldigt fin park i Borås som heter Annelundsparken, den är jättefin och trivsam att vistas i. Ett problem med den är dock att det brusar från trafik konstant. Hur kan vi utveckla våra gröna områden till att också bli tysta/bullerfria områden. Det tror vi vore bra för både hälsa och miljö. Vi håller just nu på att formulera våra konkreta förslag.

Vi för diskussioner med våra kamrater i Byggnadsnämnden om hur vi kan säkra de gröna naturvärdena vi har i Borås. För vår del handlar den här frågan om politiskt ansvarstagande. Vi vet att den mark som idag bebyggs på känsliga områden kan vara mark som behövs om 100 år eller så finns det käsnliga arter. Dessa har också rätt att leva och inte bli undanskuffade på grund av människans exploatering. Därför krävs det politiskt långsiktighet samt politiskt mod. Eller så räcker det vid att kommunens grönområdesplan och översiktsplan följs. Det håller inte att man använder översiktsplanen som dasspapper. S-miljögruppen arbetar för framtiden och det kräver långsiktighet. De långsiktiga planer som kommunfullmäktige antar måste följas.

Vi pratade och diskuterade också livligt om cykelvägar, hur är perspektivet då dessa byggs? Varför går cykelvägar rakt genom busshållsplatser? Vi kommer att lyfta frågan om hur våra cykelvägar kan bli bättre och lättare att komma fram på med våra representanter i gatunämnden.

I övrigt diskuterade vi våra visioner om ett grönt Borås som kombinerar ett miljötänkande med en god livskvalité.

I vår planerar vi att anordna ett seminarium för partiet och övriga intresserade om trafik/buller och hälsa. Vi kommer att lägga en vetenskaplig touch på seminariet och presentera samt diskutera vilka förslag på åtgärder som borde göras.

SSU och FRA

Det är väldigt intressant att SSU förbundet är emot FRA men när man ska försöka komma genom förbundets växel är korsförhöret inte nådigt. De begär; namn, vad vill du, varför etc...

Gärna bort med FRA men först en rejäl växelreform.

Rapport 1 från miljögruppen

Den socialdemokratiska miljögruppen kommer senare i vår arrangera ett seminarium kring livsmiljö och trafik. Där kommer vi att diskutera hur buller och trafiken har för inverkan på den miljö där vi lever. Vi kommer också att diskutera och presentera ett par konkreta förslag på hur situationen kan förbättras för många boråsare.

söndag 11 januari 2009

I främsta ledet

Eftersom jag för tillfället inte orkar skriva om det fantastiskt bra möte vi hade med s-miljögruppen så lägger jag upp den senaste socialdemokratiska konsten. Tavlan heter "Kamrat Österberg i främsta ledet mot bolsjevismen". Vi glömmer aldrig 1917.

lördag 10 januari 2009

Tvångsarbete

Efter påtryckningar tvingas jag göra sånt och sant.

Efter ytterligare påstötning så måste jag dessutom förklara:

sånt; nån artikel i Borås Tidning

sant: en debattartikel om finanskrisen

Demonstrationen

Idag demonstrerade vi mot Israels övervåld i Gaza. Av en ren gammal vana så kunde jag inte låta bli att räkna hur många som tågade i demonstrationståget. Totalt var det 577 som gick i tåget. Det var inte den bästa ordningen bland demonstranterna (det var inga raka led) så därför kan antalet landa omkring 600.

Talade gjorde bland annat Mikael Karlsson, vice ordförande SSU Södra Älvsborg och Petter Löberg, Socialdemokraterna. Det var överlag lugnt.

Nu söndag skall vi träffas i miljögruppen för att diskutera vår vision för det gröna Borås bortom 2010.

fredag 9 januari 2009

Lite grejs

Träffade gamla kamrater från simklubben idag. Det känns alltid som hemma då man träffar SK Elfsborgare. En av dem hade lyssnat på dagens radioreportage. Personligen tycker jag att det vore kul att börja med simskolegrupper igen. Ett projekt 2009 kanske?

I morgon är det demonstration mot övervåldet i Gaza. Sen så var det nåt mer.... men det har förträngts.

onsdag 7 januari 2009

Socialbidragsbomben tickar i kommunerna

Kommunernas budgetar för 2009 sprack redan före årsskiftet. Sveriges Kommuner och Landsting skrev ner prognosen för skatteintäkter 17 december, då alla kommuner redan hade tagit sina budgetar.

Den snabbt fördjupande lågkonjunkturen gör det mycket svårt för kommuner och landsting att planera sin verksamhet. När kommuner och landsting i juni fastställde sina budgetramar för 2009 hade de SKLs prognos från april som underlag.
Som en följd av den annalkande finanskrisen var SKL tvungen att revidera ner skatteintäktsprognosen både i augusti, i oktober och i december.

Läs jättegärna här...

måndag 5 januari 2009

Prote(S)trörelsen

Idag protesterade vi mot det som försigår i Gaza. Vi hade ett uttalande från partiordförande Mona Sahlin på våra flygblad som löd såhär:

- Attackerna mot Gaza är brutala och våldsamma. Jag fördömer det israeliska övervåldet och markinvasionen. Våldsspiralen måste brytas. Israel är den starkare partnern i konflikten och måste snarast se till att fredssamtal återupptas. Hamas raketattacker och terrorn mot Israel måste omedelbart avbrytas.

söndag 4 januari 2009

Dagens lästips

Efter tips från Solveig Kjörnsberg om en mycket bra ledarartikel på Expressen så vill jag nu också tipsa dig att läsa där.

Brev från Palestina

Väljer att publicera ett brev som jag fick från Palestina.

----

Maybe they are the bodies of human beings, but we cannot know a lot about the causalities. We cannot know if the body is a girl or a boy, or man or woman. We see pieces of humans, destroyed houses, destroyed mosques, destroyed universities, people lining up for bread on TV screens. It is no wonder why Palestinians watch more TV than others in this world; it is the same TV series but we see something different.

I am speechless at this point; I do not know the words to describe the children on the ground smiling, but with bullets in their heads; or else their hearts are outside of their bodies. There are holes in different spots of their tiny bodies, and all of them have open eyes revealing the only thing they had: their innocence and smiles. Their only way of communicating, it is a tool to attract people's attention.

Where is this all going? What does the UN, EU, human beings--if there are any left on this earth--need to stop another ethnic cleansing of the Palestinians people? To be honest, stopping Palestinians' hatred towards the Israeli occupation or Israeli symbols will not happen in this lifetime. Stopping the rockets from Gaza can be done now, but another generation from now will start another stronger Intifada against the Israeli occupation if it still exists at that time.

In Gaza there is 750,000 Palestinian Refugees who were uprooted from their villages before 60 years, who are deprived from many basic rights, who live genetic trauma for losing everything in 1948 and own nothing at the moment with a future seems to be very gloomy concerning their return and lives. Most of the villages in Nakba were destroyed, people were not able to return till now, and they were displaced in refugee camps as a "safe" place away from the terrorist groups like the Haganah and Argon groups, but now the new the refugees as results of Rafah airstrikes by the most democratic country in the Middle East, there is no place in one of the most density areas of this world to establish refugee camps for them, in the same time UNRWA is suffering from shortage in supplies and serves which would be huge burden for them to serve the new refugees, and also they are on risk to be killed in the streets. More than one Nakba in the life of Palestinian and each one of them seems to be more cruel than its pervious.

The United Nations Security Council can be gathered to write a resolution calling for an immediate cease-fire for Israeli aggression against Gaza, but I doubt but it will happen for any reason other than more political games. One thing the UN must be reminded of is that this is not about disproportionate force from the Israeli side; this has been their way of operating for more than 60 years. It's hard to stop thinking about the number of causalities; Palestinians lives are worth nothing to Israelis. Why? I want to ask them: Are weanimals and I did not know? You think we have no feelings, no families who would be devastated by our losses? Their racism is so easy to see when Israel "Defence" Occupation Minister stated: four Israeli "citizens" were killed, therefore we need to protect our cities. What about more than 470 Palestinians killed in eight days? Who will protect them? Should the people of Gaza do nothing and not defend themselves? A few thousand of Israelis are afraid and they flee in shelters. But one and a half million Palestinians are traumatized from airstrikes, sonic booms, bombings, fire, and much more.

Part of the great idea that UN was built on is the International Humanitarian Law. The basics of this law do not seem to apply to Gaza.

The basics of International Humanitarian Law states:

  1. Persons hors de combat and those not taking part in hostilities shall be protected and treated humanely.
  2. It is forbidden to kill or injure an enemy who surrenders or who is hors de combat.
  3. The wounded and sick shall be cared for and protected by the party to the conflict which has them in its power. The emblem of the red cross or the red crescent must be respected as the sign of protection.
  4. No one shall be subjected to torture, corporal punishment or cruel or degrading treatment.

I wished that the UN kept what is a rosy idea on paper, but it seems that this will not true in my life. It's shameful to consider myself a human being according to the UN which still cannot help me or protect me. The news from Gaza shows me that there is a violation of all these laws mentioned above, and the UN is not doing anything to stop this bloodshed or punish Israel for this aggression.

I curse myself for the time that I talked about our martyrs as numbers. Any apologies will not be suitable for any mother, daughter, sister, father, or brother. Each one of these precious souls hold a story to be told and remembered their sacrifice for our liberation struggle and our history.

This is one version of the situation; my brain cannot think of any other sides of this situation. I cannot even comprehend the details of this side yet. At the same time I can't imagine how this world can be so twisted, ignorant and useless. How could we, the Palestinians, ever trust the Israelis, the international community, or the United Nations? Please do not blame me when I say Gaza people's shoes are worth much more than any politician or any political games.

lördag 3 januari 2009

Wikipedia

Ibland skadar det inte med lite källkritik. Ser du vad som inte hör hemma här?

Tack till N.S.

Lördagskultur

fredag 2 januari 2009

En gissning om politiska läget

Jag gissar att det kommer bli en hel del debatt om skolan i Borås efter Borås Tidnings reportage.

Sen så hoppas jag att svaret på problemen inte enbart kommer att vara gnäll på friskolorna. Förutom gnäll på friskolorna måste det finnas andra konstruktiva lösningar.

torsdag 1 januari 2009

Tekniska framsteg

Nu finns Anders på facebook. Leve de tekniska framgångarna.

Till Malmberg

Vart var du, vi saknade dig...

Till Socialdemokraterna

Varje gruppledare har till uppgift att skriva en text till hemsidan om arbetet i den nämnd som du är gruppledare över. Den texten är nu skriven under morgonen. Publicerar den även här. KAn vääl säga att det är inget bidrag som kommer att få Nobels litteraturpris. Möjligen fredspriset.

Miljöpolitik är oerhört konkret. Det är frågor som också har en stor moralisk och etisk karaktär. Just nu ser vi hur klimatförändringarna sker. I miljönämnden arbetar vi på mikro-nivå för att vi skall kunna efterlämna en miljö och natur som bygger på kretsloppstänkande. Vi måste ta vårt miljöansvar. Det är ingen annan som gör det. Därför skall vi ha ett helhetstänkande. Anders Wijkman (kd) som är EU-parlamentariker är beredd att göra många drastiska beslut för att få till ett förändrat tänkande inom miljöpolitik och kommer med exempel från andra delar av världen.

Det finns en massiv flora av enhetlig forskning som säger just detta, om ingenting dramatiskt görs de närmsta åren, då kommer det i sanning att vara för sent. Lär av utlandet, lär av kristdemokraterna (trodde aldrig jag skulle skriva så), läs på, ställ om, låt oss ta oss i kragen och göra något. Och om vi inte gör det - kom inte och säg att vi ingenting visste. Den har vi hört förr. Och det hjälpte inte den gången heller.

I Borås arbetar vi konkret med att se till att vi har avlopp som inte släpper ut föroreningar i våra sjöar. På den biten är vi relativt överens med den styrande borgerliga majoriteten. Där arbetar vi konstruktivt och i samförstånd.

Vårt arbete handlar inte enbart om att bevara och stärka en sjysst miljö, det handlar också om arbetet med livsmedel. Det vill säga miljönämndens förlängda arm, miljökontoret, kontrollerar restauranger och inspekterar andra objekt som hanterar livsmedel. Besöken är stickprov för att kontrollera att företagen lever upp till livsmedelslagen och kan garantera säkra livsmedel. Hur ofta ett företag får besök bestäms av hantering och omfattning. Efter en inspektion får företagen ett omdöme; godkänd, godkänd med anmärkning eller underkänd. Bristerna ligger ofta i företagens egenkontroll och dokumentation vilket inte behöver betyda att det är någon akut risk för hälsan då du äter där. Nu efter nyår kommer inspektionsresultaten att visas på Internet. Detta för att öka konsumentmakten.

Av de 16 nationella miljömålen gäller 14 för Borås. De lokalt framarbetade miljömål som är framtagna av kommunfullmäktige är ambitiösa, även om vår socialdemokratiska fullmäktigegrupp ville ta ett större ansvar för natur och miljö. Men på det stora hela så rådde det samförstånd då kommunfullmältige antog dem. I Borås har vi bland annat målen att vi skall ha en god bebyggd miljö. Men ibland krockar teori och praktik för den borgerliga majoriteten.

Inom miljönämnden söker vi samförstånd så långt det är möjligt och tar strid då vi är tvungna. En fråga som skiljer oss röda från de blåa är synen på naturvärden. Vi anser att miljönämnden då den yttrar sig över exempelvis bygglov skall följa de beslut som är tagna av kommunfullmäktige gällande miljömål, översiktsplan och grönområdesplan. Den borgerliga majoriteten har ett lätt avslappnat förhållande till att följa dessa dokument. De föredrar hellre att bevilja även om naturvärden får stryka på foten. I dessa frågor tar vi strid, för naturens skull, för framtidens skull och för samvetets skull. Därför är det sorgligt att på nämndnivå bli vittne till hur den politiska högern struntar i de dokument som de själva vart med och beslutat om. Låt oss göra det till ett löfte att aldrig göra likadant. Vi skall lära oss av dem för att inte begå samma dumhet utan i stället föra en ärligare politik.