söndag 11 mars 2007

Privatiseringar gynnar jämställdheten?

Utbrytarna från år 1917 presenterade en läsvärd rapport om att kvinnor förlorar på privatiseringar.

"En jämförelse mellan privata och kommunala äldreboenden i Stockholm visar att löneutvecklingen var sämre i de privata bolagen," säger Josefin Brink, v-riksdagsledamot och en av författarna till rapporten.

Undersökningen pekar också på att det finns stora skillnader i kollektivavtalen mellan offentlig och privat vård- och omsorgsverksamhet. Bland annat har de privata avtalen sämre villkor för schemaändringar med kort varsel och ersättning för arbete på obekväm arbetstid.

Det är helt enkelt de anställda som får betala när företagen pressar pengar ur verksamheten.

Rapporten gör även upp med myten om att det är små självbestämmande personalkooperativ som tar hand om den privatiserade vården och omsorgen. Tvärtom är det tretton stora bolag (däribland Attendo Care som är välkänt efter Svenljunga och Care Partner) som helt dominerar den privatiserade äldrevården.

Det är också dessa vinstdrivande företag som tjänar de stora pengarna på privatiseringen.

Inga kommentarer: