lördag 17 mars 2007

Partiet väljer ordförande

Socialdemokratiska arbetarepartiet har nu valt Mona Sahlin till partiordförande. Det är inte bara en glädjens dag för partiet utan även för hela Sverige som kommer att få sin första kvinnliga och mycket kompetente (s)tatsminister senast år 2010.

Samtliga ombud röstade för Mona Sahlin. Enighet ger styrka, för att citera gamle partiordförande Persson.

Lena Hjelm Wallen sa att Mona Sahlin har stöd av varje partidistrikt, det kan stämma men inte i varje partidistrikt om vi ska va skämtsamma.

Inga kommentarer: