torsdag 3 december 2009

Utbildning i Senegal

Lagen föreskriver obligatorisk och gratis skolgång mellan 6 och 16 år. I
praktiken är det dock få skolor som tillhandahåller gratis undervisning. Klyftan
mellan högre utbildning och grundutbildning är djup, liksom skillnaderna
mellan stad och landsbygd. Enbart 47 procent av männen respektive 28
procent av kvinnorna kan läsa. Antalet barn som skrivs in i skolan har ökat de
senaste åren (2005, 83 procent och 2004, 70 procent). Avhoppen fortsätter
dock att vara stora, särskilt på landsbygden. Enligt uppgifter från UNICEF
gick 51 procent av pojkarna i skolan 2003. Motsvarande siffra för flickor var 44
procent. Endast 15 procent av flickorna fortsatte till gymnasienivå.

Hört hos syster

Syster: Är det inte ett krig i Senegal?
Jag: Jo, men det är bara i södra delarna tror jag.
Systerson (8 år): Det är lugnt, de skjuter inte terrorister där.

Kommentar: Hmmmm...

Senegal

På måndag åker jag med Unga Örnars Riksförbund till Senegal. Vi är totalt två st som åker från Sverige. Vi kommer att träffa vår systerorganisation i Senegal tillsammans med vår andra systerorganisation i Brasilien.

Tidigare i år har vi startat arbetet med att bygga upp verksamhet i Afrika med fokus på barns rättigheter. Det är detta arbete som vi nu fortsätter. I Senegal finns det ett socialdemokratiskt parti vars barnorganisation är motsvarande Unga Örnars i Sverige.

På mötet kommer det att komma delegationer från flera olika länder bland annat; Kongo, Kap verde, Guinea-Bissau, Malawi etc... Förra året träffade vi våra systerorganisationer från Afrika söder om Sahara.

Mötet har ett tydligt syd-syd perspektiv vilket hela projektet har till skillnad från många andra solidaritetsprojekt som har ett nord-syd perspektiv. Vi ger organisationer från Syd att arbeta med varandra. När Sydamerika och Afrika samarbetar får diskussionerna helt nya dimensioner. Barn i Latinamerika och i Afrika har ofta många gemensamma nämnare. Syftet med mötet är att bygga upp organisationer i fler länder i Afrika och att diskutera barns rättigheter och villkor.

Barnkonventionen fyller i år 20 år och är väldigt aktuell. I Afrika tvingas många barn ut i krig och i arbete, många saknar rätten till bostad och skola. Det långsiktiga målet är att skapa ett afrikansk ungdoms- och barnnätverk som arbetar mot HIV/AIDS och för barns rättigheter.

tisdag 1 december 2009

Dagen då kriget kom

Om det kan du läsa här

Dagens kulturinslag

Har läst ut boken om Tito. Bra bok för den som inte kan något om forna Jugoslavien. Tito kallades av sina kamrater för den gamle eftersom han var mycket äldre än dem. Boken går genom hela Titos liv. Dock känns det som att Titos eftermäle blev väldigt kort i boken inga djupare analyser.


måndag 30 november 2009

Ryssen kommer

Idag är på 70 år sedan finska vinterkriget började. Vi visar det här till minne.

söndag 29 november 2009

Betongens kungar

Bilbränder, rånöverfall, ofredande och våldtäktsförsök. Det är inte de mest upplyftande nyheter som skrivs eller sägs om Hässleholmen. Igår var det ett överfall precis utanför mitt vardagsrumsfönster.

Det känns frustrerande, det känns nog nu!

Arnäsholm

Idag har vi med miljönämnden vart ute och kollat vid Arnäsholm (ligger en bit utanför Aplared). Vi kommer på kommande möte besluta om ett yttrande till Byggnadsnämnden huruvida vi ska vara positiva eller inte till en nybyggnation.

Huset kommer att ligga på snudden till strandskydd (dock ser man inte sjön, från punkten där huset kommer att vara placerat och området skiljs av en väg). Dock ligger det planerade huset inom ett naturområde klass II. Dock finns det hus runtomkring.

Gruppen kommer att ta ställning nästa vecka.

lördag 28 november 2009

Budget klar

Efter över 30 timmars debatt är budgeten avslutat i Borås. Upplägget i budgetdebatten gynnar inte till att komma överens eller resonera med varandra. Anna Svalandet (fp) har helt rätt när hon kritiserar budgetdebatten.

Den stora överraskning i år var dock att de fyra borgerliga partierna, vägv och mp valde att bifalla flera förslag från oss i oppositionen.

måndag 23 november 2009

Avsked

En kompis ringde tidigare idag. Fått avsked från sitt företag. Han var besviken över att den lokala fackklubben tydligen gått med på att avskeda folk som vart anställda längre än andra (kringgått LAS). Men det som fick droppen att rinna över var när den lokale fackrepresentanten kallade honom för "sossejävel" (han är inte medlem i partiet) och meddelade att "jag röstar på Sverigedemokraterna". Situationen blir juh inte bättre av att min kompis har ursprung i annat land än Sverige.

IF Metall (centralt) har tydligen blivit nerringda under dagen från folk som blivit varslade från företaget.

söndag 22 november 2009

För övrigt

En isstaty av Mao i Borås är inte okay!

Konstgräsplan

Marklandsgatan får nu en konstgräsplan efter beslut i kommundelsnämnden. Det är fantastiskt bra. Men det som ofta saknas är rejält ljus på dessa planer. Det gäller såväl planen vid Solvars.-Distans som den kommande på Hulta och den nuvarande utanför Fritidsgården.

Vid tio, halv elva är det väldigt svårt att se någonting. Det kommer nog komma ytterligare ett ljust förslag framöver.

lördag 21 november 2009

Hemmaplan

Första helgen hemma i Borås på hur länge som helst. Känns bra. Nu gäller det att förbereda, städa och jobba ikapp med andra saker som ligger efter.

Annars kan jag delge den här filmen. Priceless som man säger på ren svenska.

torsdag 19 november 2009

Blivit spolad!

Idag är det Världstoalettdagen. Det uppmärksammar organisationen WTO (World Toilet Organization). Organisationen konstaterar att cirka två miljarder människor saknar tillgång till ordentliga toaletter i världen.

Detta hänger ihop med människovärde och hälsa. I slumoråden och på landsbygden måste tillgången till bättre toaletter finnas. När jag var i Moldavien, Soroca, så kunde jag konstatera att endast en handfull invånare hade tillgnåg till riktig toalett. Det var ett problem för det medöfrde hälsoproblem.

Målet är att ytterligare en miljard människor till 2015 ska få tillgnåg till ordentliga toaletter.

tisdag 17 november 2009

De har verkligen problem med alkoholen

Miljönämnd

På miljönämnden idag hade vi en votering och den var inte särskilt blodig. Vi Socialdemokrater voterade om ett tilläggsförslag, det lyder såhär:

"Vi socialdemokrater anser att det grönområdet (en del av grönområdesplanen) på Byttorp som tas i anspråk av planprogrammet skall ersättas av ett nytt grönområde i Borås. Detta för att bevara gröna lungor i staden".

Miljöpartiet lade ner sin röst. De övriga borgerliga partierna röstade emot.

Annars fick vi genom en rad förslag bland annat att vi gjorde en protokollsanteckning där vi kräver att planprogrammet för Rydboholm måste noga förankras bland lokalbefolkningen på ett bra sätt. Representanter från alla partier skrev under.

måndag 16 november 2009

50 åring

Vi gratulerar John Blund som fyller 50 år i år. i Tyskland visas fortfarande John Blund på teve (der Sandmann).

Kommer fortfarande ihåg att jag gillade detta när jag var liten. För övrigt fick jag en mycket opolitisk uppfostran inom arbetarrörelsens ramar:

söndag 15 november 2009

Lyssnat

Igår hade jag möjligheten på Barnpolitiskt forum att lyssna till den gamle barnombudsmannen Lena Nyberg. Hon talade inför ett 70-tal Unga Örnar från hela Sverige. Lena Nyberg tog upp bland annat barns arbetsmiljö i skolan och ifrågasatte om vuxna människor skulle acceptera motsvarande arbetsmiljö. Vidare nämnde hon skolmaten där det finns både bra coh dåliga exempel.

Under barnpolitiskt forum diskuterade vi även barns förutsättningar i livet beroende klasstillhörighet.

tisdag 10 november 2009

Alltså...

Ibland undrar jag om inte borgarna köper mina förslag lättare än sossarna.

fredag 6 november 2009

Se upp

Tips

I Gävle kan man anmäla misstänkta miljöbrott via hemsidan. Det kan vara anonymt eller med namn och mailadress om man man vill ha uppföljning i ärendet. Idag kan du inte göra det via Borås stads hemsida. Vi har tidigare drivit kravet om att offentliggöra livsmedelsinspektioner på nätet. Detta kan vara ett vidare steg i arbetet för en bättre miljö.

Misstänkta brott upptäcks ofta i samband med tillsyn t.ex. vid inspektioner, granskning av rapporter och andra handlingar eller genom tips från allmänheten. Tillsynsmyndigheten är skyldig att anmäla misstänkta miljöbrott till åklagare/polis. Att inte göra det är tjänstefel. Även misstänkta överträdelser enligt Djurskyddslagen, Livsmedelslagen och Smittskyddslagen ska anmälas.

Förslag kommer att överlämnas till Socialdemokraternas miljögrupp.

lördag 31 oktober 2009

Ödet

Finns det fortfarande en strukturell vänstermajoritet i Sverige? En majoritet som anser att det är okej att betala mer i skatt, bara pengarna går till att alla ska ha det hyggligt.

Eller har urbanisering och en växande medelklass gjort att den gamla strukturen inte gäller längre?

Svaret avgör hur det går i nästa års ödesval.

torsdag 29 oktober 2009

Tal på Stora Torget

Ungefär såhär sa jag idag på Stora Torget i Borås. UNF anordnade en demonstration som vi i SSU var inbjudna att tala på. Förutom vi talade även Länsnykterhetsförbundets representant och Fredrich Legnemark från Vänsterpartiet.

Sedan 1990-talet har det skett en ökning av narkotikamissbruk. Allt fler ungdomar prövar narkotika och fler fastnar i ett missbruk. Såhär kan man sammanfatta utvecklingen:

Tillgängligheten har ökat samtidigt som priserna på droger har sjunkit. Toleransen bland ungdomar för att pröva narkotika har ökat och samtidigt har missbruksvårdens anslag sjunkit sedan 1990-talets mitt. Andelen 15-åringar som har testat narkotika har ökat och samtidigt har intresset för att debattera problemen sjunkit.

Vi socialdemokrater kräver tre saker:

1. Tidigare fanns det en samordning i Sverige som arbetade förebyggande som kallades för Mobilisering mot narkotika. Där utvärderades gamla arbetsmetoder och där utarbetades nya strategier. Det behövdes verkligen. Och det behövs fortfarande, därför kräver vi att Sverige återigen skall ha en stark nationell resurs för att driva det narkotikaförebyggande arbetet.

2. Ett väl fungerande förebyggande arbete kräver en väl fungerande välfärdsstat. Vi vill se en satsning på föreningsliv, fritidsgårdar, fältassistenter som finns där ungdomar är och ett gott skolklimat som gynnar barns hälsa. Därtill vet vi att samarbetet mellan skola och föräldrar är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet.

3. Ibland är det dock för sent. Vissa hamnar i missbruk och blir fast. Vi vill ha ett samhälle som bekämpar missbruket och hjälper den som är fast i ett beroende. Därför kräver vi en satsning och samordning när det gäller missbruksvården. Detta arbete måste bli bättre.

Olof Palme sade en gång att ett samhälle som inte värnar om de mest utsatta mister sin själ. Så sant. Därför måste vi tillsammans skapa det starka samhället som värnar om de utsatta.

onsdag 28 oktober 2009

Debatt på Hässlehus

Idag var jag med på en debatt på Hässlehus. SSU, Muf, Luf och Ung Vänster var representerade. Vi diskuterade våldet i förorterna och klyftorna i samhället.

Personligen är jag glad över alal de positiva bifall och spontana applåder som den socialdemokratiska politiken fick. Vi har ett par konkreta krav vad vi vill:

* Alla ungdomar som går i nian och gymnasiet skall erbjudas sommarjobb
* Vi vill satsa på fler och bättre spontanidrottsplatser
* Vi säger nej till ett klassamhälle och ja till ett jämlikare Sverige

torsdag 8 oktober 2009

Hoppsan

Av en ren tillfällighet råkade jag igår springa på splitternya kartor över Viared. Det som kallas för Svensson-Svensson området. Tänka sig. Ett nytt planprogram är alltså framtaget.

Undrar varför Miljöpartiet, Vägvalet, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tyckte det var så hemligt? Liksom det som göms i snö... och det är inte ens snö ute.

söndag 4 oktober 2009

Kina 60 år

Här kan du kolla på Kinas 60 års-kalas.

Nu med engelsk dubbning.

måndag 28 september 2009

Strandskyddet del II

Okay, vi tar en vända till här om strandskyddet, det är trots allt en viktig miljöfråga. I dagens Borås Tidning (ej på nätet) är det en artikel om hanteringen av strandskyddet. I den artikeln säger ordföranden i miljönämnden, Inge Pettersson, att:

"... jag (var) inte alls förberedd på att detta skulle tas upp. Jag ville diskutera med några i min grupp. Tjänstemännen har bråttom och tänker sig inte alltid för".

För det första om att tjänstemännen skulle ha bråttom så anser jag att ordföranden i nämnden har fel. Vi hade en föredragning centralt under våren och i maj lade kommunbiologen fram sina synpunkter för oss att arbeta vidare med. Men möjligen är det som så att borgarna i Borås är otroligt sega och arbetar långsamt. För det andra undrar jag varför Inge Pettersson bara vill tala med några i sin grupp och inte hela gruppen? Men det spelar ändå mindre roll eftersom resultatet ändå blir det samma i voteringarna.

Sen kan man även kommentera att miljöpartiets gruppledare anser att strandskyddet är en miljöfråga och inte en stadsbyggnadsfråga. Se då till att inte ha för långt avstånd mellan retorik och praktik.

tisdag 22 september 2009

Reservation angående att borgarna körde över oss gällande strandskyddet

Vi lade fram ett förslag i miljönämnden om att ”miljökontoret får i uppgift att utforma ett förslag som går ut på att miljönämnden skriver till kommunstyrelsen och ber om ansvaret för strandskyddsärendena”. Detta förslag röstade Moderaterna, Vägvalet, Centerpartiet och Miljöpartiet ner. Mer eller mindre aktivt.

Bakgrunden till att vi valde att lägga detta förslag var att vi kunde genom diarieföringen läste att Byggnadsnämnden kommit med ett motsvarande initiativ, med andra ord Byggnadsnämnden vill ha ansvaret över strandskyddsreglerna. De borgerliga partierna kallade vårt förslag för en kupp varpå vi informerade dem om att vi informerat dem redan vid lunchdags om vårt förslag. Således i god tid.

Nåväl, de borgerliga partierna valde att lägga ett motförslag som innebar att Ordföranden Inge Petersson och förvaltningschef Leif Schöndell skulle utforma ett förslag med utgångspunkt i den text som miljöpartiet lagt fram vid ett tidigare möte. Då föreslog en ledamot i oppositionen att även vice ordförande Anders Österberg skulle ingå i den här gruppen. Varpå ordförande Inge Petersson dirigerade ordet till en borgerlig ledamot som förklarade att de inte ville det. När vi bad om ett svar på varför, så kunde ingen av de borgerliga ledamöterna svara på den frågan. Inget av de partierna som satt (inklusive ersättarna som har yttranderätt men inte rösträtt) på mötet yttrade sig och ansåg att oppositionen inte skulle vara företrädd, varken Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och framförallt inte Vägvalet.

Då var vi tvungna att ställa frågan om det fanns en dold agenda i det här ärendet dels för att borgarna stänger ute oppositionen (vilket luktar mer kupp än vårt förslag) varpå ingen av de borgerliga ledamöterna kunde svara eller ville svara.

Då ställde vi en andra fråga om de borgerliga ledamöterna ansåg att det här ärendet var en byggfråga eller miljöfråga och inte heller denna fråga förmådde majoritetens ledamöter att svara på.

Som vi nämnde ovan var vårt förslag en reaktion på att Byggnadsnämnden har tagit initiativ i frågan. Vi från miljönämndens sida har dock inte yttrat oss i den här frågan eftersom ordföranden dragit ur den ur dagordningen. Vi vet inte hur många gånger, med andra ord de borgerliga partierna bryr sig inte om att informera representanter för cirka 40% av folket.

När det gäller synen på strandskyddsreglerna har vi ett grönt perspektiv och anser att detta ska ligga under miljönämnden. Strandskyddets syften är att värna naturvård och allemansrätt. Vi anser alltså att det är nämndens uppgift att arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. För oss är detta en miljöfråga inte en byggfråga. Miljökontoret har kompetensen gällande strandskyddets syften och vi litar till dess förmåga att lägga fram förslag till nämnden som sedan vi politiker har att ta ställning till.

Anders Österberg (s) – Den rödgröna gruppen (och de rödgröna i Borås är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet)

tisdag 15 september 2009

Motion: Avlopp och upplysning

Enligt fastighetstaxeringen 2001 finns i Sverige drygt 850 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avloppsnät. Av dessa är cirka 500 000 småhus för permanentboende och resten fritidshus. Många av dessa bostäder har reningsanläggningar som behöver rustas upp eller bytas ut.

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp, bidrar till mängden kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. De vanligaste förekommande reningsteknikerna (förutom slamavskiljning) är infiltrationsanläggning, markbädd och minireningsverk.

I syfte att förbättra kunskapen om regelvek för avlopp och dess inverkan på naturen så borde Borås informera nya fastighetsägare om vilka regler, villkor som gäller för naturen. Detta borde kunna ske i samarbete med fastighetsförsäljare. Därför ser jag gärna att Borås ger i uppdrag och resurser till lämplig nämnd för att verkställa ett informativt material och upprätta kontakten med fastighetsförsäljare.
Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:
I enlighet med motionens intentioner

Anders Österberg (s)

Motion: Motverka rasism och diskriminering

Okay, nyligen behandlades en motion från mig om att underteckna Ålborgdeklarationen. Svaret från kommunfullmäktige var att vi redan arbetade med de frågorna. Gott så. Här kommer dock ett snarlikt förslag men på ett helt annat område. Det handlar om arbetet för alla människors lika värde. Det är min fulla övertygelse att ett samarbete med andra städer och länder har ett oerhört gott syfte och kan ge oss idéer för fortsatt arbete för ett bättre Borås.
Rasism och diskriminering förekommer i Borås liksom på de flesta andra platser. Fascister/rasister har spridit sin propaganda på skolor i Borås, satt upp affischer och klistermärken på olika ställen i staden och det finns en djupt rotad strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Det är viktigt att kommunen tar problemet på allvar och agerar.

En kommun är en mycket viktig aktör i kampen mot rasism. I en kommun uppstår möten som genererar konkurrens, motstridiga intressen och fruktan, som ger näring åt framväxten av diskrimineringens ideologier och utövning.

Det finns ett samarbete som kallas för Den internationella koalitionen av städer mot rasism och är ett initiativ som startades av Unesco 2004 för att skapa ett nätverk av städer och kommuner som vill utbyta erfarenheter för att skapa och förbättra handlingsprogram för kampen mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Borås skall ha målet att bli fritt från diskriminering och rasism.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

- Att Borås går med i den internationella koalitionen av städer mot rasism.

Anders Österberg (s)

Noterat

Det här var juh bra.

söndag 6 september 2009

Norska valrörelsen

Nyss hemkommen från den norska valrörelsen. Här kommer ett sammandrag:

Vi har sedan torsdagen den 3 september vart med förbundsstyrelsen i Oslo. Detta med anledning av att det är val i Norge den 14:e september. Idag styrs Norge av en regering med Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Igår enligt opinionsundersökningarna ledde den norska regeringen med 92 röster. Alltså 92 röster i hela landet.

Det första vi gjorde var att besöka en debatt. Debatten inleddes av NKP, Norges kommunistiska parti vilka har hammaren och skäran som symbol. Företrädaren sa ”Vi kräver en revolution i Norge, inte med vapen… nödvändigtvis”. I det tonläget fortsatte debatten. Socialdemokraterna, Rött (ett annat kommunistparti) och motsvarigheten till svenska Folkpartiet (Venstre) rodde hem den debatten. Centerpartiet agerade under debatten som torped åt Socialdemokraterna och helt enkelt sänkte flera av de borgerliga partierna.

söndag 23 augusti 2009

En summering

I helgen har vi i SSU Södra Älvsobrgfått besök av Morgan Johansson, tidigare folkhälsominister, Lena Sommestad, tidigare miljöminister och Bengt Göransson tidigar kulturminister. Spännande har det vart. För övrigt har vi haft DS-utbildning för SSU Skaraborg förra hlegen. De är ett väldigt bra distrikt. Sen så har vi haft internationella gäster här i två veckor.

Nu nästa vecka har vi läger med SSU distriktet.

måndag 17 augusti 2009

Upp och ner

I Borås har vi en borgerlig majoritet som drivit igenom att vi ska samarbeta med kommunistdiktaturen Kina. Idag röstade de igenom att Borås säger ja till en socialistiska friskola. Det känns som om de verkligen är övertygade av den nya moderatlinjen.

söndag 9 augusti 2009

En konservativ hyllning

Idag hyllar Pravda Daily modern Gudrun Johnson för att hon sätter så bra barn till världen.

söndag 2 augusti 2009

Miljöträff

Igår sändes kallelsen ut till s-ledamöterna (och v-ledamoten) i miljönämnden. Den 24 augusti samlas vi för att skriva ett miljöprogram för Borås. Mitt förslag är att vi skall döpa programmet till "Borås - Sveriges bästa miljökommun 2014". Borås har idag en rätt så hyfsad miljöpolitik och vi kan bli bäst i riket om vi ökar mabitionsnivån ytterligare.

lördag 1 augusti 2009

Folkets Mario BrosDetta är ett försök att popularisera den här bloggen. Nu vänder vi oss också till barn. Bra va.

Demokratisk imperialism

Om friskoledebatten inom S

På DN debatt torsdag 2009-07-30 skriver sex tunga partimedlemmar i Socialdemokraterna med ansvar för skolfrågor att partikongressen senare höst måste fortsätta vara friskolekramare. På måndag inleder SSU sin kongress. SSU bidrar i högsta grad till skoldebatten i partiet och inför partikongressen.

De senaste två kongresserna har SSU tagit ställning mot friskolesystemet eller rättare sagt kunskapskapitalismen. Vi tror att vinstintressen måste bort för att vi ska kunna utveckla den gemensamma skolan. Vi ser nödvändigheten att reglera och ge kommunerna beslutsrätt i etableringsfrågor.

Att äga eller att inte äga - är en viktig fråga för oss unga socialdemokrater. DN-debattörerna anser inte det. De betonar snarare ” att skolpolitikernas uppdrag i dag är att garantera alla barn den kunskap de har rätt till, oavsett om eleverna går i en kommunal skola eller friskola”.

Visserligen beskriver de sex att de accepterar socialdemokratins omsvängning från att vägra kommuner inflytande till att nu faktiskt diskutera detta.

Men debattörerna föreslår samtidigt en livlina, en form av marknadsdomstol ska överpröva kommunernas beslut vid etablering. Argumentationen är att ”detta ska garantera rättssäkerheten”. Men var är rättsäkerheten idag, när kommuner med demokratiskt utsedda politiker säger nej till etablering - säger skolverket ja, och demokratin är satt ur spel. Det är just detta demokratiska problem vi vill bekämpa genom att öka inflytandet lokalt för medborgarna i alla kommuner och vi vänder oss direkt mot förslaget att gynna enskilda företags rätt att fortsätta göra vinst på våra barns utbildning.

Vi anser att en av socialdemokratins affärsidéer är att skapa ett sammanhållet samhälle, därför är systemet med privata fristående skolor fel. Det delar upp människor, det utjämnar inte. Resurser slussas ur systemen och skattepengar blir vinster i företagen. Elever hamnar emellan och jakten på kunskap ställs i skymundan.

Samtidigt som vi växte upp i ett haverat skolsystem skars resurser ner. Socialdemokratin har ett historiskt ansvar att återställa den svenska skolan. De problem vi idag ser i skolan är alltför tätt kopplat till utsatta stadsdelar med hög arbetslöshet, stor andel av nya svenskar och eftersatt underhållning. Därför är problemen i svenska skolan också klassbundna. Vi måste öka de sociala satsningarna, öka lärartäthet, se till så att vi kan öka inflytandet för elever och anställda. Problembeskrivningen får inte utgå från högerns enkla analys att det är stökigt i skolan och därför ska vi fängsla elever vid katedern.

Skolan utgör grunden för det gemensamma och jämlika samhället. I skolan skall alla elever oavsett klass, kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning mötas på sina egna villkor. Det är den skolan vi vill ha. Där är vi inte idag.

Våra resurser, skattepengar, som är avsedda att gå till att bygga en skola för alla ska också göra det. Inte till något annat. Det är fel att dela upp skolsystemet i två, ett offentligt och ett privat system.

De borgerliga partierna är på väg att bygga det ensamma, snarare än det gemensamma, samhället. Folkhemmet har ersatts av lustiga huset. Gemensamma rättigheter har ersatts av individuella möjligheter. Allt det som borde vara gemensamt; skolan, välfärden, kulturen, jämlikheten som gemensamt samhällsprojekt, har individualiserats.

Varje val har sitt pris. Väljer jag en friskola åt mina barn, väljer jag samtidigt bort den gemensamma skolan. Väljer jag ensamhetens privilegier så får andra ofrivilligt ensamhetens bittra eftersmak på tungan. Vill vi verkligen ha ett samhälle där människor kan välja bort det gemensamma? Olof Palme sade en gång att om de mänskliga kontakterna, omsorgen om varandra, utarmas – då förlorar samhället sin själ.

Anpassningens politiska tid är förbi. Vi måste vara ett alternativ till Jan Björklunds svartmålning av skolan och dogmatiska diskussioner om driftsformer. Vi är övertygade om att människor oavsett om du bor i en stor eller liten kommun efterfrågar ett socialdemokratiskt sammhållet eget alternativ till högerns. Inte ett urvattnat försök att låta lite bättre än Jan Björklund.

Vi hoppas att diskussionerna i socialdemokratin ska fortsätta handla om hur vi skapar en skola för alla, med tydliga kunskapsmål och där resurser följer med politiska visioner.

onsdag 22 juli 2009

Arbete

Gårdagens besked från Arbetsförmedlingen ger vid handen att 105 000 fler är inskrivna där just nu jämfört med förra året.

På ett år är det fråga om en ökning med över 40 procent.

Vad menar Jan Ericson i dagens BT? Ja säg det du...

lördag 18 juli 2009

Ålderdom

Gammal var äldst.

Afghanistan

För ett litet tag sedan hade Hans Lindhe (med i utbrytargruppen Vänsterpartiet, riksdagens utrikesutskott) och jag en debattartikel (ej på nätet) om situationen i Afghanistan. Där nämnde vi hur kvinnors rättigheter successivt försämras.

Idag rapporteras det om en ny lag i landet som gör det lagligt att svälta sin fru om hon vägrar sex. Tack vare Shinkai Karokhel, kvinnlig parlamentsledamot, har lagen läckt ut. Den var annars tänkt att tyst passera i parlamentet. Hon har nu fått president Karzai att erkänna att han inte läste lagen tillräckligt noga innan han signerade den.

Obama var inte särskilt nöjd med lagen och kallade den för gräslig. Såvitt jag vet har ingen i den svenska regerngen kommenterar någonting. Men det råder borgfred, så locket på.

Fortsättning följer...

fredag 17 juli 2009

Det gröna slaget

Idag har det vart en så kallad mediedag. Det har blivit här, såhär, sådär och där.

torsdag 16 juli 2009

Motion: Vegetarisk matdag

De flesta är idag medvetna om klimatförändringarna och hur de faktiskt hotar hela vår civilisations överlevnad.

Samhällsdebatten har hittills fokuserats främst på koldioxidutsläpp från våra industrier och från trafiken. Det är bra – utsläppen måste minska i alla samhällssektorer.

Däremot missar man uppemot 18 % av alla växthusgasutsläpp om man enbart pratar om fabriker och bilar. Världens köttkonsumtion genererar nämligen nästan en femtedel av vår klimatpåverkan och vi i den rika västvärlden står för det allra mesta av detta.

Bland annat av den anledningen föreslår jag därför att Borås Stad en dag i veckan i fortsättningen enbart ska servera vegetarisk kost i sina skolbespisningar. Men självklart skall detta inte innebära att kvalitén på maten sänks.

Ska vi klara klimatutmaningen måste vi ändra vårt beteende – och vad är en bättre plats att börja den förändringen på än i den lokala demokratin?

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

ATT Borås Stads kommunfullmäktige ger i uppdrag till de instanser det berör, att på en utvald veckodag endast servera vegetarisk mat i kommunens skolbespisningar

Anders Österberg (S)

onsdag 15 juli 2009

Vi häsar Elin Norén välkommen

Idag anländer Elin Norén, förbundsstyrelseledamot och studieledare i SSU, till Borås. Hon kommer att stanna tills på lördag. Viktiga frågor som vi kommer ta upp är slutskedet av planeringen av sommaruniversitetet och framtida planer inom ungdomsrörelsen.

tisdag 14 juli 2009

Attitydförändringar

Hur skiljer sig folks syn på partierna från år 2004 till idag år 2009? Det kan man läsa på makthavare.se, vilka tagit del av en undersökning som Synovate gjort. Fortfarande framstår Moderaterna som ett parti för de välbärgade och Socialdemokraterna som ett volvo-parti. Tryggt, säkert och lite alldagligt. Men det som är värt att notera är att Socialdemokraterna har höga siffror i regeringsduglighet till skillnad från Mp och V som betecknas som drömmare. Möjligen en bra kombination.

måndag 13 juli 2009

Sovjethumor

Två skelett möter varandra i Kiev. Det är under 30-talets svält.
- Hej, säger det ena skelettet, när dog du?
- Onej, tack gode Gud jag är inte död än.
- Du ska inte tacka Gud du ska tacka Stalin.
- Jaha, men vad ska man säga o Stalin dör då?
- Då ska du säga; Tack gode Gud.

torsdag 9 juli 2009

Noterat men obegripligt

Såg att Ulrik Nilsson publicerat sitt månatliga blogginlägg.Läs det gärna, sen så kan väl nån försöka förklara för mig var karln egentligen menar. Det är obegripligt.

Undrar...

...om det är läge att lägga min motion om att Borås ska servera vegetariskt en gång i veckan för att minska klimatpåverkan. Eller?

onsdag 8 juli 2009

I den skrivande stund

Nu har vi kommit lite längre fram i vår bok. Vi behandlar avsnittet skola. Där har vi kunnat konstatera kanske inte ett helt förvånansvärt samband mellan föräldrarnas utbildningsgrad och betyg i skolan.

Här är ett utdrag ur vår ännu icke redigerade text:

Den debatt som fördes på 70-talet att betygen var ett sorteringsinstrument och endast bedömde hur väl man förhöll sig till de härskande klasserna tycks vara spårlöst försvunnen. Utan har ersatts av en annan debatt där man ser betygen som ett redskap för kunskapsbedömning. Men hur ser det då egentligen ut i samhället? Om vi gör en jämförelse mellan olika skolor får vi fram följande resultat:

De som har gått på Engelbrektsskolan i Borås med föräldrar som har eftergymnasial utbildning uppnår 99 procent godkänt i alla ämnen. Motsvarande för dem som går på samma skola med föräldrar som har gymnasial utbildning är siffran 72 procent.

På Särlaskolan i Borås uppnår 42 procent av eleverna målen där föräldrarna har kortare utbildning än gymnasium. De elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning når 79 procent målen i alla ämnen.

På Bergsjöskolan i Göteborg finns det inga elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Åtta procent av eleverna uppnår målen i alla ämnen till föräldrar som har förgymnasial utbildning.