onsdag 31 oktober 2007

Möte om klimatet

Ikväll fortsatte arbetarekommunen rådslag om miljö. Det var en intressant och givande kväll. Det kom väldigt många personer från allmänheten också. Vi som är Borås stads enda gröna parti kommer att axla vårt ansvar i framtiden också.

tisdag 30 oktober 2007

Röd och erfaren

Solveig Kjörnsberg svarar en lokal miljöpartist om oppositionens plånbok. Det är ett mästerligt skrivet inlägg och besvarar alla tänkbara frågor man kan ha.

måndag 29 oktober 2007

SSU uppmanar till bojkott av VideomixMerparten av de anställda på Videomix är yngre tjejer i tjugoårsåldern. Unga har generellt sett de sämsta villkoren på arbetsmarknaden, än värre är det för kvinnor i denna ålder. Det är mer regel än undantag med otrygga anställningar, låga löner och oregelbundna arbetstider. Med ett kollektivavtal så garanteras dessa personer bland annat OB-tillägg, övertidsersättning avtalsenlig lön, avtalsförsäkringar och avtalspension.

- Videomix ledning vägrar skriva på ett kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. Företagets ledning verkar se personalen som ett billigt slit- och slängverktyg. Likt en gammal dålig film på VHS så vill de kunna plocka ur den ur movieboxen och slänga in en ny med samma fart säger Hans Andersson, facklig ledare i SSUs förbundsstyrelse.

SSU anser både att Movieboxar och dåliga arbetsvillkor tillhör det förgångna 80-talet. Handelsanställdas förbund har SSUs fulla stöd i sin kamp att få till ett kollektivavtal med Videomix.

- SSU uppmanar alla som tror på den socialdemokratiska modellen att bojkotta Videomix tills de skriver på avtalet säger Jytte Guteland.

söndag 28 oktober 2007

Motsatsen till hjältar...

Det finns sådana person som är hjältar och så finns det sådana som inte är det.

På land, till sjöss, i gruvor och fabriker
-du som har hoppet, som aldrig sviker,
håll dig beredd för revoltens timma!
Vår röda fana ska seger ge.

Röda fanan ska mot seger gå!
Röda fanan den ska segern nå!
Röda fanan ska mot seger gå!
Socialismen är den sanna friheten!

Ej fiendskap, inga gränser mera
ska hindra oss, vi ska trimfera.
O socialister, stå upp och kämpa,
vår röda fana ska mot seger gå.

Detta var ett utdrag ur kampsången vår röda fana. Det finns även en annan kampsång som börjar; Trots feghet och förräderi, vår röda fana följa vi...

fredag 26 oktober 2007

SSU:s folkbildningsråd

SSU:s folkbildningsråd träffas i helgen i Södra Älvsborg. Under helgen kommer det att diskuteras om stärkandet av SSU:s roll som folkbildare. Att mötet hålls i Södra Älvsborg är ett tecken på distriktets framåtskridande avseende folkbildningstraditionerna.

SSU:s folkbildningsråd består av representanter från hela riket. Mötet inleds under lördagen och avslutas under söndagen. Arbetet med folkbildningen avslutas däremot aldrig.

onsdag 24 oktober 2007

Intressant artikel i Yelah...

"Himmelska Fridens Torg var en protest mot nyliberalismen" sådan är den något provocerande rubriken till den här artikeln. För övrigt rekommenderas artikeln att läsas. Handlar om kritik mot nyliberalismen. Det är Naomi Klein som är i farten igen.
Tycker du mycket om Naomi Klein, ska du köpa boken, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.

tisdag 23 oktober 2007

Ny partilinje?På SSU.se finns följande att läsa:

SSU stöttar demokratiseringen av Pakistan

I helgen träffade SSUs ledning representanter för den pakistanska systerorganisationen Pakistan Peoples Party, PPP. De är liksom SSU oroande för den pågående radikaliseringen nära den pakistansk/afghanska gränsen. SSU stödjer PPP och Benazir Bhuttos kamp för demilitariseringen av landet och är positiva till expremiärministerns tydliga avståndstagande mot terrorism och extremism.

Kommentar: Intressant att man ser Bhuttos samarbete med militären som ett steg i demokratisk riktning. Sen så är väl det alltid bra att ta avstånd från diverse sorters terrorism, inkluderat statsterrorism.

Miljönämnden har haft möte...

Ikväll har vi haft ett ovanligt stillsamt möte i Miljönämnden. Ett ärende om yttrande över bygglov i ett naturskyddad område kommer vi att besluta om på nästa möte. Detta för att borgerliga majoriteten tänker ha picknick på området först. De ville självklart inte åka ut och titta på området tillsammans med oss Socialdemokrater.

För säkerhets skull frågade jag ordföranden i nämnden två gånger vi (hela nämnden) och tjänstemän som beredde ärendet skulle åka ut tillsammans. Svaret blev att det var nog bättre om borgarna fick åka ensamma. Visst.

Partilinjen i frågan är ändå klar, vi står upp för naturvärdena.

söndag 21 oktober 2007

Utanförskap

Senaste året med en s-regering - september 2005 - augusti 2006 - beviljades 48 403 personer sjuk- och aktivitetsersättning, det som förr hette förtidspension.

Det första året med borgerlig regering blev motsvarande siffra 50 007.

(uppdaterad efter rättfärdig kritik, se kommentarer)

lördag 20 oktober 2007

Socialistisk musik

Nu i samband med att SSU fyller 90 år och att splittrarna bildade eget företag presenterar Pravda Daily en samling av socialistisk musik.

Önskebrunnen


Mona Sahlins briljanta retoriska grepp

I partiledardebatten sa Mona Sahlin såhär:

En försvarsminister har avgått – för att han inte hade stöd i regeringen.
En finansmarknadsminister borde ha avgått – för han har bara stöd i regeringen.
Jobben blir fler – men det blir de långtidsarbetslösa också.
Vi som har höga inkomster har blivit rikare – de deltidsarbetande kvinnorna fattigare.
Och pensionärerna har slutligen fått besked – regeringen har inte råd med dem.
Det är tre år kvar med den borgerliga regeringen.


Djävulen syns i detaljerna brukar man säga.
Det är i prioriteringarna skiljelinjen blir tydlig.


Visst är det briljant...

fredag 19 oktober 2007

Hägglund och...

I veckans partiledardebatt så upprepade Kd ledaren de saker för den politik som den tillfälliga
regeringen står bakom. Det går ju inte nämnvärt bra för kristdemokraterna just nu.

I ett antal opinionsmätningar har partiet hamnat under riksdagens fyraprocentsspärr. Senast i Sifos septembermätning. Flera misslyckanden ligger bakom kd:s dystra opinionssiffror. Fastighetsskatten har blivit en börda för alliansen i stället för en förväntad kioskvältare. Hägglund triumferade när han fick med sig de tre övriga partierna att ta bort skatten under valrörelsen 2006, men sedan har det mesta gått snett. Dåligt fotarbete helt enkelt. Istället för att alla som utlovades skulle få sänkt skatt får nu omkring 220 000 villaägare höjd fastighetsskatt.

Göran Hägglund lovade sänkt bensinskatt. Den höjs i stället. De av kristdemokraterna så prioriterade pensionärerna har inte fått något alls trots de goda tiderna. Lägg därtill finansmarknadsminister Mats Odells turer kring den statliga bolagsutförsäljningen och Carnegie.
Kristdemokraterna har gått från kris till kris. Ruskat av sig kritiken och fortsatt som om inget har hänt. Väljarna gillar inte sådan beteende.

saxat från VF

lördag 13 oktober 2007

Skaraborg

Nu är jag i Skaraborg och hälsar på SSU Skaraborg på deras SSU-1 och SSU-2:a, vi är 40 st här. Det är helt otroligt bra. Emma och Ajla är studieledare och de gör ett grymt bra jobb.

onsdag 10 oktober 2007

Sverigedemokraterna

Men liksom vi brukar ha massa människor i våra organisationer de har massa organisationer till en människa.

Partiet och ordningsomdömen

Nu ikväll har Borås arbetarekommun haft möte. Vi började med en presentation av Viskafors S-förening. Därefter talade en representant från Fair trade. Hon berömde Socialdemokraterna mycket för det arbete som vi har gjort för att övertyga borgarna och slutligen gå med på förslaget om att Borås ska bli en fair trade city.

Arbetarekommuns möte diskuterade (tyvärr väldigt sent på kvällen) synen på ordningsomdömen i gymnasieskolorna i Borås. Det var en lång och spännande debatt. Många olika debattörer deltog bland annat Solveig Kjörnsberg, Lars-Åke Johansson, Petter Löberg, Lena Palmén och Anders Österberg.

Efter den långa debatten begärdes votering och partiet tog tydlig ställning mot ordningsomdömen. Nu kommer vi att driva frågan vidare i kommunfullmäktige.

tisdag 9 oktober 2007

I vems intresse?

Efter lång tid valde Borås Tidning att publicera insändaren "I vems intresse". Det är också första gången jag få så mycket positiv respons på en debattartikel. Det var lite oväntat...

I vems intresse?

Debatt. För ett par månader sedan ändrade Inge Pettersson (vägv), ordförande i miljönämnden, om i delegationen gällande bygglov. Miljökontoret gör yttranden ur miljösynpunkt till Byggnadsnämnden om ett bygglov är bra eller dåligt ur miljöhänseende.

Efter att borgerliga majoriteten i miljönämnden ändrat om i delegationsordningen för bygglov så ska alla ärenden som kontoret yrkar avslag på (med hänvisning till att det är dåligt att bygga på ett visst ställe ur miljösynpunkt) upp för beslut till nämnden, yttranden som godkänner bygglov ska inte upp för beslut i nämnden.

Socialdemokraterna var rädda att ändringen i delegationsordningen skulle försvaga naturskyddet, varför ändrar den borgerliga majoriteten endast så att avslagsyttranden skall upp för beslut? Tyvärr har vi inte fått någon bra motivering eller grundläggande analys till varför det här beslutet fattades, varvid vi reserverade oss mot det.

På senaste mötet var det dags för miljönämnden att besluta i ett par ärenden som gällde bygglov och kontorets yttrande var avslag med hänvisning till att byggloven låg i områden som var klassade som naturvärdesområden (klass 2 och 3) enligt översiktsplanen som kommunfullmäktige beslutat om. Redan för över en månad sedan ville Inge Pettersson att vi skulle ändra yttrandet från avslag till ett tillstyrkande och bevilja byggande eftersom det "ändå bara rörde sig om lite åkermark". Men den borgerliga majoriteten ville först se områdena innan vi kunde fatta beslut, något som var positivt.

På mötet i förra veckan strök den borgerliga majoriteten vikten av naturvärdena i beslutet. Tyvärr är det som vi befarade. Genom att borgerliga majoriteten ändrade om i delegationen är trenden nu att de vill försvaga naturskyddet i Borås.

Moderaterna argumenterade väl för sin slutsats i ärendet. Från Inge Pettersson fick jag ta emot argument som "naturvärden, det är inget som jag bryr mig om i det här fallet" och "jag har ändå gjort mer för miljön i mitt liv än vad du har gjort". Det är tråkigt att höra sådana argument från en person som suttit som ordförande i miljönämnden sedan 1998 samtidigt som man själv endast suttit med i nämnden i nio månader.

Därmed måste frågan ställas: hur ser du Inge Pettersson på ditt uppdrag i miljönämnden, är naturen och miljön det viktigaste eller finns det andra intressen som driver ditt engagemang? För det känns inte bra då du inte bemöter våra socialdemokratiska argument med respekt.

Anders Österberg (s)
vice ordförande miljönämnden

måndag 8 oktober 2007

Härdsmältan smälter vidare

För ungefär tre månader sedan, den 4.7. publicerade denna tidning en artikel med rubriken Skattepolitisk härdsmälta som vi skrivit. Vi redovisade i artikeln Skatteverkets meddelande SKV M 2007:11 om hushållsnära tjänster som från den 1.7. skulle subventioneras. Vi påpekade att detta beslut var ytterligare en förändring som skulle gynna de ekonomiskt välsituerade. Först var det slopad förmögenhetsskatt, sedan slopad fastighetsskatt och så då dessa av skattebetalarna subventionerade tjänster som ”Skoputsning, städning, byte av glödlampor, vård av kläder inklusive lagning, matlagning inklusive grillning om den sker i nära anslutning till bostaden exempelvis i trädgården, klippning av rosor och häckar, gräs, tvätt i tvättstugor, lämning och hämtning av barn samt läxläsning.”

Vi påstod i vår artikel att detta skulle innebära jättelika och omöjliga kontrollproblem för Skatteverket, därav rubriken Skattepolitisk härdsmälta.

Nu har Ekot talat med flera företag i branschen som var beredda kringgå reglerna genom att skriva ut felaktiga kvitton. Åtta av sexton firmor var villiga att bidra till fiffel. Skriva häckklippning när det var trädbeskärning man gjorde. Flyttning är inte avdragsgillt då var ett företag berett att kalla flyttningen för flyttstädning och på det sättet ”skyfflade” man över halva beloppet på skattebetalarna.

Ansvariga statsrådet Maud Olofsson kommenterade Ekots undersökning i Radions P1-morgon. Hon sade egentligen två saker.

1. Fusk har alltid förekommit.

2. Det är kundernas ansvar. Inte med ett ord antydde centerledaren att företagen hade något ansvar.

Svartjobbandet är utbrett och det är inget speciellt för denna bransch nöjde sig Näringsministern med att konstatera. Här är det inte tal om hårda tag. Skattefusket lurar staten, alltså oss alla, på omkring 100 miljarder per år. Det är lika mycket som fyra års barn- och studiebidrag till landets alla barn och ungdomar. Det regeringen, inte minst Maud Olofsson, kallar bidragsfiffel motsvarar en bråkdel av denna summa. Ändå är det de sjuka och förtidspensionärerna som skall kollas inte svartjobbarna. För att inga missförstånd skall råda. Naturligtvis anser vi att allt fusk skall bekämpas. Regeringen anser tydligen inte det.

I sanning – det är en skattepolitisk härdsmälta regeringen ordnat i sin strävan att gynna de besuttna.

Arne Kjörnsberg
Anders Österberg

söndag 7 oktober 2007

Det var en gång en socialdemokrat (II)

Två citat


"Expressen tillåter sig att i en ledare beskylla Odell för bilhandlarfasoner. Det är en förolämpning mot bilhandlarna."

Martin Lindblom i LO-tidningen

För vänner av minskat statligt ägande börjar det framstå som allt mer av en förbannelse att just Odell är försäljningsminister.

Expressens ledarsida

Sanningen om PravdaI/på Irlands huvudstad, Dublin, finns det ett café som heter Pravda. Där har señor Cortina vart. Jag skulle gärna också vilja besöka det någon gång. Det verkar vara trevligt ställe med nästan lika fint namn som den här bloggen. Cortina är rätt så berest av sig, för ett tag sedan fick jag ett vykort från Qatar och två veckor senare kom det ett från Mexico. Personligen för min egen del skulle det kännas bra att sitta på Pravda just nu.

90 år senare

Kristdemokraterna och Carnegie

Utrikes, Finlands utmaning

Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies sade i ett tal i Washington i början av september att de tre viktigaste utrikespolitiska utmaningarna för Finland är Ryssland, Ryssland och Ryssland.

DEL 1: ”En stormakt lämnar inget åt slumpen”

Ryssland moderniserar och bygger ut sitt försvar. Inget lämnas åt slumpen då det gäller att skydda ekonomiska intressen. Geopolitiken är definitivt tillbaka, säger forskare som Hbl talat med.

DEL 2: Expert tonar ner ryskhot

Rysslands nya rustningsprogram är inte offensivt utan snarast ett försök att bromsa försvarets nedförsbacke. Jämfört med USA och Västeuropaligger Ryssland långt efter. Det säger docent Pekka Visuri på försvarshögskolan i Helsingfors.

DEL 3: "Finland får inte provocera"

Går Finland med i Nato bidrar man till att isolera och försvaga Ryssland. Samtidigt bromsas demokratiutvecklingen. Det anser diplomatveteranen Juri Derjabin och förutspår att Finland säger ja till Nato under nästa valperiod.

Vanhanen förundrad över Häkämies tal i Washington
Den ursprungliga artikeln i HBL 7.9. "Statsminister Matti Vanhanen anser att försvarsminister Jyri Häkämies tal i USA i förrgår inte är helt förenligt med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje. Tidigare utrikesministern Erkki Tuomioja tycker att Häkämies omdöme brister."

Försvarsminister Häkämies tal i Washington DC
Försvarsminister Jyri Häkämies höll den 6.9.2007 ett tal vid Center for Strategic International Studies (CSIS) i Washington DC. Talet återfinns i sin helhet på Försvarministeriets hemsidor.

budgeten del 2

Regeringspartierna frustar av ilska över s-alternativet, men det är som om de har tappat fotfästet. Folkpartiets ekonomiske talesman Johan Pehrson talar om en häxbrygd och ett skott i foten.
Han kallar en utebliven skattesänkning vid årsskiftet på ungefär en hundralapp för ett "oerhört slag" mot dem som varje dag går till jobbet.

Han borde vara mer försiktig med orden. Är det någon som drabbats av hårda slag efter maktskiftet så är det de arbetslösa och sjuka.

Och det är svårt att tro att någon som har lyckan att vara frisk och har ett jobb skulle bli upprörd över om den utlovade skattesänkningen i stället används för att hjälpa sjuka och arbetslösa tillbaka till arbetslivet.

lördag 6 oktober 2007

En bild säger mer än...

Den borgerliga regeringen ser helst att de privata företagen ska stå för tryggheten istället för det Socialdemokratiska partiet. Det känns tryggt...

Budgeten del 1

"Om jag är finansminister och har några kronor över, finns inget viktigare än att investera i ungarna", säger Pär Nuder, socialdemokraternas finansministerkandidat.

Därför föreslår socialdemokraterna bland annat lärarledd läxläsning för alla i årskurs 4-9, större satsningar på barn- och ungdomskultur, mer pengar till barn- och ungdomspsykiatrin och introduktionsjobb för långtidsarbetslösa ungdomar.

Det är förslag som tydliggör att det går att ha en annan politisk inriktning och andra prioriteringar än dagens regering.

Det går att satsa på andra saker än slopad förmögenhetsskatt och sänkt villaskatt i Täby, Danderyd och Djursholm, om viljan bara finns.

torsdag 4 oktober 2007

Maktpakten och sjuksrivningar...

Det ska alltid löna sig att arbeta och att göra rätt för sig. Den svenska arbetarrörelsen omfattas av en moral som bygger på att var och en gör sin plikt och därefter kräver sin rätt. Det kan också kallas för arbetslinjen om man vill det. I den linjen ingår även att man skyddar sig mot sämre tider. Blir man sjuk ska det finnas en sjukpenning som skyddar den sjuke från ekonomisk ruin.

Statsminister Reinfeldt och socialförsäkringsminister Husmark Pehrson presenterade häromdagen ett så kallat reformpaket. Ordet reform har en positiv klang men frågan är väl hur länge till? För när regeringen kallar det nya sjukförsäkringspaketet för reform är det en misshandel av språket. Dessutom kallar de sitt paket för en ”satsning” när det i själva verket handlar om en besparing.

”Reformen” innebär för det första att det blir ett nytt beräkningssystem från årsskiftet som gör att ersättningsnivån sjunker från 80 % av lönen till 77,6 %. För den som lever med små marginaler är det extra kännbart. Ett år senare kommer nivån att sänkas till 75 %. Förslaget riktar sig mer mot den sjukskrivnes plånbok än på att rusta denne för ett jobb på arbetsmarknaden.

Det andra steget i sjukpaketet innebär att det kommer bli svårare att få sin sjukskrivning förlängd och när man hör statsminister och socialförsäkringsministern tala låter det nästan som om de gjort medicinska framsteg i Rosenbad.

Den tredje biten i sjukförsäkringspaketet innebär att lagen om anställningsskydd (LAS) sätts ur spel och att arbetsgivare kan säga upp anställda efter sex månaders sjukskrivning.

Att rehabilitera sig med sikte på annat jobb, som inte finns hos arbetsgivaren, kan vara saklig grund för uppsägning enligt LAS. Det samma gäller om den sjukskrivna arbetstagaren försöker men inte klarar att återgå i arbete, vilket man blir hänvisad till att göra om sjukpenningen dras in, exempelvis på grund av att rehabilitering till annat arbete av olika skäl inte lyckas.

Reinfeldt säger att ”det ska löna sig att arbeta än att inte arbeta”. För den som är frisk och trygg i anställningen är en sådan paroll sympatisk. Men samma person kan i morgon drabbas av sjukdom eller bli varslad om uppsägning. Då svalnar genast känslorna för Moderaternas lönsamhetsargument. Reinfeldt skrev häromdagen på DN debatt om sitt förslag. Det står inte ett ord om förtidspensionärer som är utslitna i förväg. I moderata ögon är sådana som kört slut på maskineriet arbetsskygga simulanter.

”Vi fullföljer våra vallöften” säger statsministern. Vad säger då Folkpartiet, som förra året lyckades stoppa försämringen av sjukförsäkringen och som nu körts över av moderaterna? Vad säger Folkpartiet om sina vallöften?

tisdag 2 oktober 2007

Dagens tips

Det är väldigt passande att jag har inhandlat antologin Hälsans styrning av arbetet, just denna höst. Skrev om en essä som var i DN för några veckor sedan, av en person som var medförfattare i just denna antologi. Han skrev om etik i folkhälsoarbetet, men antologin innehåller andra riktigt intressanta texter om utvecklingen.

Läs den spännande fortsättnignen här.

Angående en resa västerut

Enligt en högertidning så har ett par representanter från ett SSU distrikt besökt Bryssel. Det som skett på det utpekade rummet är omoraliskt och förkastligt. Det är inte värdigt SSU:are att bete sig på det sättet.

Ingen boråsare eller södra Älvsborgare har vart med på resan. Vi har annat för oss än att åka till Bryssel. Som till exempel att driva opposition mot de orättvisor som sker med högerpolitiken.

Däremot är det dåligt av den här högertidnignen att visa upp en bild på Anna Sjödin i samband med artikeln. Sedan så håller den dekadenta tidnignen en omröstning som lyder:

Hur många skandaler tål SSU?
Inga fler skandaler tack!
Det här är väl ingen skandal?
Jag bryr mig inte, bara de gör sitt jobb

Den frågan ställs enbart för att avleda uppmärksamheten från den verkliga frågan. Hur länge orkar svenska folket stå ut med det borgerliga oket?

Denna bild är ingen kränkning, eller?

måndag 1 oktober 2007

Förbundsledningen gästar Södra Älvsborg

Stämningen är på topp i SSU Södra Älvsborg idag och under morgondagen. Vi gästas av förbundsledningen representerad av Mattias Vepsä. Det är första gången sedan år 2002 som en förbundssekreterare besöker vårt distrikt.

De ska under morgondagen kampanja på Bodaskolan. Den nya höstkampanjen är ett politiskt mästerverk, för att uttrycka sig så neutralt som möjligt.