fredag 2 mars 2007

Det är en glädjens dag

sa näringslivsminister Maud Olofsson (c), när hon presenterade högerregeringens förslag om skatteavdraget för hushållsnära tjänster. Alla är inte lika glada.

Men visst var det nog en och annan väldigt glad i överklassen som nu slipper städa det egna hemmet.

Fördelningsmässigt är det orättvist. Pengar som kunde ha gått till den som har det sämre ställt, exempelvis till att förbättra äldreomsorgen, går nu till att göra städningen hos friska och starka billigare. Fler personer blir också tjänstefolk istället för exempelvis vårdpersonal.

4 kommentarer:

Johan sa...

Deras taktik är kanske att pensionärer ska dö i förtid så att man inte behöver satsa så mycket på älderomsorgen.

Anonym sa...

eller så kanske de vill skapa fler städjobb för de som ligger hemma och lapar i sig gamla sossebidrag...

Anders sa...

Högerregeringen väljer att bortse från förslagets fördelningseffekter. Taket för skattereduktionen ska ligga på 50 000 kr per person, vilket är uppseendeväckande högt. I Finland ligger taket på 20 000 kr och för sex timmars städning i veckan skulle det räcka med ett tak omkring 13 000 kr.

- De stora vinnarna på Finansdepartementets förslag är alltså de hushåll som redan idag köper hushållsarbete för stora pengar. För en familj med riktigt stora utgifter kan skatterabatten bli så stor som 100 000 kronor per år. De svenska hushåll som idag har sådana utgifter för hushållsarbete är knappast de som är i störst behov av ekonomisk hjälp från samhället.

Anonym sa...

Regeringen har ett stort fokus på att öka sysselsättningen.
Förslaget syftar till att få svarta jobb att bli vita.
Dessutom att få två personer att betala skatt jämfört med ingen, vilket skulle varit fallet om städaren legat på sofflocket och husbonden själv städat istället för att arbeta.

Varje extra vit krona som omsätts innebär att staten tjänar pengar.
Pengar som annars inte skulle kommit staten tillgodo.

Om man då sätter ett tak på 10 000 eller 100 000 är inte det viktigaste. Men visst låter 50 000 mycket, 13 000 är säkerligen ett helt rimligt belopp. Men varför begränsa en intäkt till staten? När taket nås blir det antingen inget mer jobb för städaren eller så blir det pengar under bordet.

Däremot är jag tveksam till att förslaget verkligen för med sig att fler använder sig av städhjälp. Att ha någon främmande i huset bara för att det blir rabatterat tror jag inte på.

Summa summarum blir att jag håller med dig i det avseende att de som kommer att använda sig av avdraget är de som redan idag använder städhjälp.

OCH, nu kommer skillnaden;
- Andelen vita städtimmar ökar.
Fokus är att sätta folk i arbete, inte att dalta med personer som INTE använder sig av städhjälp.
Folk som inte har pengar kan knappast förväntas anställa någon. Är det inte bättre att välbärgade lägger en slant på städning istället för på ytterligare en HD-TV?