onsdag 7 mars 2007

Låga stöd ger fler utslagna

Den rubriken presenterades i HBL för ett tag sedan. Bakgrunden är att social- och hälsovårdsministeriet tagit fram en rapport som visar att:

* Den relativa fattigdomen har ökat i Finland
* Det beror på att minimistöden och stöder till familjerna släpar efter den allmänna löneutvecklingen
*Många arbetslösa har ingen annan ersättning än minimidagpenning (det vill säga låg a-kassa)
* Barnfamiljen och ensamförsörjares familjers utkomst har utvecklats långsammare än den övriga befolkningens

Marginaliseringen av människor leder till ökade problem med alkohol och droger slår rapporten fast och att minimistöden är en orsak till detta. Social- och hälsovårdsministern vill nu öronmärka pengar för att bekämpa fattigdom och utslagning. Bland annat vill hon satsa extra resurser på skolan. Ministern säger "en överraksande stor del av våra ungdomar går bara grundskolan. Var tionede 18-24 åring får ingen fortsatt utbildning och det betyder att risken för långtidsarbetslöshet är stor".

Att vara arbetslös är ett elände, varför vill då borgarna i Sverige göra det ännu eländigare? De brukar hämta exempel från Finland (hushållsnära tjänster och skolan) varför inte ta del av slutsatserna i rapporten från social- och hälsovårdsministeriet?

1 kommentar:

Camilla sa...

Snacka om att bara använda sig av det man allra helst vinner på och strunta i allt annat.