fredag 23 mars 2007

Jakten på ulven...

Med ulven menas inte partisekreterare Ulvskog som igår och under dagen idag har framfört berättigad kritik mot Bonniers stora (närmast 100%iga) ägarkoncentration i tv4. Den ulv som menas nu är vargen.

Igår var jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) på besök i Värmand. Ett av både Ulvskogs och ulvens nästen. Han betonade att en lag som inte efterföljs är ingen bra lag. Ett system som alltför många ogillar håller heller inte. Vargfrågan är infekterad och känslorna svallar höga. Men även de som vill ha vargar i naturen måste inse att det kanske är nödvändigt att några fler vargar måste få skjutas med lagligt stöd. Den nuvarande situationen kan vara ett större hot mot vargen, när devisen "skjut, tig och gräv" gälller.

1 kommentar:

Mikael Åhman sa...

Till kamrat Österberg vågar jag säga vad ingen vågade säga till den georgiske stålmannen - jag anför härmed avvikande mening.

Om en lag inte efterlevs, och lagen till sitt objektiva innehåll är proggresivt; då skall den alls icke anpassas till reaktionära lagbrytares faktiska agerande. Statens uppgift är i fall som dessa att framtvinga ett laglydigt beteende från nationens reaktionärer.

Att utöka möjligheten till legala mord på varg, därför att mord på varg rent faktiskt förekommer, är lika infantilt som att avkriminalisera våldtäkt för att våldtäkt förekommer.

Jämförelsen i övrigt fullt avsiktlig...