torsdag 15 juli 2010

Allemansrätten är grunden för friluftslivet

Vid en första anblick av regeringens proposition om friluftslivet så ser det hyfsat bra ut. Kommer senare att granska den nogrannare. Borås arbetarekommun har tidigare yttrat sig om regerignens proposition kring strandskyddet.

Grunddragen i proppen ser ut såhär:

När det gäller allemansrätten är det särskilt viktigt att underlätta tillgängligheten för människor med särskilda behov. Det är ett ansvar för stat, kommuner och friluftsorganisationer. Allemansrätten är central och Naturvårdsverket kommer att få ett förtydligat ansvar att värna och främja allemansrätten genom vägledning, kunskapsspridning, samordning och samverkan med andra myndigheter och föreningslivet.

I regeringens propositionen föreslås vidare att den ideella organisationen Svenskt Friluftsliv får fördela statens anslag till friluftsorganisationerna. Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation med 22 medlemsorganisationer och två miljoner medlemmar. Förslaget stärker friluftsorganisationernas ställning och organisationen har den sakkunskap som krävs för att sköta arbetet.

Hanna Westrin lägger av

Simmerskan Hanna Westrin har beslutat sig för att söndagen i SM blir hennes sista tävling (för ett tag får vi hoppas). Hon säger att:

– Beslutet var inte lätt. Men det är bara jag som vet hur det känns att gå till morgonträningen klockan fem flera gånger i veckan, och det är bara jag som vet hur det känns att kliva upp på startplallarna...

Nu till hösten skall hon plugga i Jönköping. För oss som älskar idrott är det tråkigt men jag har juh också vart simmare (om än våglängder mycket sämre) och vet vilken press det är med morgonträningar, kvällsträningar och dessutom tävlingar på helger. Visst är det en fantastisk sport men med en stenhård konkurrens. Jag var alltid avundsjuk på fotbollen, handbollen, basketen för där var man ett lag. I simningen var man oftast ensam, förutom i lagkappen. En fantastisk sport, trots ensamheten i tävlingen. Laget och klubbkänslan var (och är säkert fortfarande) stark i SK Elfsborg, en dag skall jag fråga om jag får tillbaka mina simgrupper.

tisdag 13 juli 2010

Livsmedelskontroll

Det är ganska obehagligt att bli matförgiftad. Därför finns det för alla som tycker om att äta mat nån gång ibland livsmedelskontreoller. Livsmedelsverket har nu kommit med sin sammanställning om hur kommunerna inspekterar och åtgärdar ställen som har med livsmedel att göra.

Variationerna är fortfarande stora när det gäller hur livsmedelskontrollen sköts i olika delar av landet. Ett exempel är stora skillnader när det gäller hur myndigheterna, i Borås fall miljönämnden, använder sig av sanktioner när de upptäcker brister hos ett livsmedelsföretag. Precis som tidigare år saknas det kontrollpersonal inom livsmedelskontrollen.

Läsmer hos Livsmedelsverket

Jag har bett att få ett förtydligande utifrån rapporten hur Borås står sig i förhållande till andra kommuner. Det känns bra att miljönämnden lyfter fram livsmedelsfrågorna.