torsdag 8 mars 2007

Moderater vill betala tv-lincensen...

...via skattesedeln i framtiden. Det verkar som att Moderata samlingspartiet landat i att de faktiskt hellre vill betala tv-lincesen via skattesedeln än istället för dagens system. Gissningvis anser moderaterna att smitningarna från betalningen av tv-lincensen är belastande.

Inga kommentarer: