söndag 20 juni 2010

Avveckla Maud Olofsson i stället

Idag finns Ida Legnemarks (v) och mitt debattinlägg om kärnkraft med i BT, för dig som inte har BT kan du läsa den här:

Torsdag den 17 juni var en mörk dag för alla svenska miljöpolitiker och klimataktivister. Med bara två rösters marginal röstade riksdagen ja till fortsatt utbyggd kärnkraft. Riksdagens beslut om att häva förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer innebär att den dyraste och potentiellt farligaste energiformen vi känner till får en ny chans. Det är tragiskt.

Tre decennier efter folkomröstningen om kärnkraft, där svenska folket klargjorde att kärnkraften skulle avvecklas på sikt, visar regeringen att folkomröstningen ingenting var värd.

Kärnkraften är dyr och osäker – därför måste framtidens energipolitik se annorlunda ut. Genom att satsa på ny, miljösmart energiteknik kan vi göra Sverige till ett möjligheternas land och samtidigt skapa jobb. Sverige har de rätta förutsättningarna, men då måste svenska politiker fatta klimatsmarta beslut, som uppmuntrar till forskning och utveckling. Att säga ja till fortsatta kärnkraftssatsningar är att göra det rakt motsatta. Om man inte vill lyssna på oss kan man lyssna på Torbjörn Fälldin. Det var ord och inga visor när den gamle centerledaren på torsdagen menade att man inte ska bygga ny kärnkraft så länge avfallshanteringen är oklar.

Med det här beslutet försvann det sista gröna ur den borgerliga regeringen. Lyckligtvis är oppositionen mer framtidsinriktad. Vid ett maktskifte i september kommer vi direkt att påbörja arbetet med att skapa gröna jobb och utveckla klimatneutrala energikällor. Vi vill följa folkomröstningens beslut och jobba för att kärnkraften så snart som möjligt tas ur drift. Vi hoppas att väljarna tar Maud Olofsson ur drift redan på valnatten.

söndag 6 juni 2010

Borås - en stad i arbete

Borås – en stad i arbete. Det har Lena Palmén och jag valt att kalla vår motion om hur vi på bästa möjliga sätt ska klara framtida rekryteringar i Borås Stad. Vi vill självklart ha hög kvalite i vården, skolan, förskolan m.m. men det gör sig själv. Så därför lägger vi denna motion.


Borås- en stad i arbete

Det råder massarbetslöshet i Sverige. Både AMS och SCB visar att arbetslösheten är på otroligt höga nivåer. SCB kom för någon vecka sedan med beskedet att arbetslösheten ligger på nästan 10 %. Hade en sådan nyhet briserat 1972, eller 1988, ja då hade samliga varningslampor blinkat och alla sirener tjutit öronbedövande. Men idag är det inte så. Vi har tyvärr vant oss vid helt andra arbetslöshetsnivåer som varande helt naturliga. Vi vill satsa mer på att skapa sysselsättning. Genom att satsa på välfärden i Borås gör vi den bästa investeringen för Borås framtid.


Det är en paradox att vi har en enorm arbetslöshet och varje person utan arbete är en förlust både för individen och för samhället. Samtidigt kommer vi inom några år stå med otroliga utmaningar att rekrytera människor till jobben. Vi står inför den största generationsväxlingen i historien. Snart har en halv miljon gått i pension. Om sex år har 850 000 personer gått i pension.


Vi behöver göra främst fyra saker i Borås:

1.Kartlägg vilken kompetens vi behöver inom tre till fem år.
2.Gör kompetensinventering för att ta reda på vad vi kan idag.
3.Rusta och utbilda oss för framtida behov.
4.Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för att hjälpa dem som drabbats av arbetslöshet och väcka intresse för välfärdsjobb.
Tanken är att metodiskt stärka kommunen och ge fler möjlighet – inte minst med tanke på den höga arbetslösheten – att prova på välfärdsjobb.


Härmed föreslås kommunfullmäktige att göra det enda rättfärdiga och besluta i enlighet med motionens anda.