torsdag 28 maj 2009

EU-valet

De finska socialdemokraterna som är nära allierade med Bergsbo föreslås rösta på Niko Korte. Vi kommer att segra.

fredag 22 maj 2009

Valrörelsen

Valrörelsen går framåt. I helgen blir det vårmarknad, dörrknackning på Solvarv och i valdistrikt 7.

Nästa vecka ökar tempot något. Det är bra. Hittills har det var övervägande positivt även om den så kallade temperaturen är låg. Temperaturen hos partiets ombudsmän börjar däremot närma sig febernivå.

tisdag 19 maj 2009

Gudfadern


"Detta dop bevittnas av partiet och Gud"

Avsägelse

Har meddelat SSU och Partiet ikväll att jag avsäger mig min nominering till partikongressen som ombud. Detta för att kunna hinna med sommaren och höstens aktiviteter i Borås. Tack för alla de nomineringar och stöttande ord som kommit in. Leve rörelsen.

måndag 18 maj 2009

Läxa

Jag har nu blivit tillsagd att lägga ut de motioner som lämnas in till kommunfullmäktige på bloggen. Så de kommer nedan. Även om det kanske inte är världens mest upphetsande läsning.

Mindre partiklar och fler levande människor – det är rätt bra.

Borås är en stad över 100 000 invånare vilket innebär att vi måste mäta luftpartiklar. Skadliga partiklar i luften kostar samhället miljarder kronor varje år. Detta är skador som för vissa kan vara osynliga men hälsoeffekten beräknas vara 26 miljarder kronor varje år (enligt en studie från IVL och Umeå universitet, beställt av naturvårdsverket).

Studien har kartlagt vad partiklarna kostade samhället år 2005. De extra 26 miljarderna kronor beror på den årliga kostnaden för:

  • Omkring 3 400 förtida dödsfall.
  • 1 300–1 400 fall av kronisk bronkit.
  • Omkring 1 400 inläggningar på sjukhus på grund av andnings- och hjärtbesvär.
  • Omkring 4,5–5 miljoner persondagar då känsliga personer får olika slags besvär. Denna hälsoeffekt orsakar dessutom ett arbetsbortfall strax över 0,1 procent av den totala mängden arbetade dagar i Sverige.

Partikelhalten på en gata behöver inte enbart bero på lokalproducerade partiklar utan kan också komma utifrån. Exempelvis i Borås kommer ibland upp emot 30% av partikelhalten från havet. Det går att bekämpa luftpartiklar och det är viktigt att göra det för folkhälsans skull. Värst är situationen i mars och april.

Dubbdäcken orsakar höga halter av grova partiklar genom det stora slitaget på vägbanan

under vinter och vår. Minskad dubbdäcksanvändning borde således leda till lägre

partikelhalter. SLB Analys i Stockholm har genomfört teoretiska beräkningar av effekterna av

minskad dubbdäcksanvändning genom att mäta partikelhalter under olika perioder med

liknande väderförhållanden, och ställa detta mot dubbdäcksandelen vid respektive tidpunkt.

Slutsatsen är att PM10-halten sjunker med minst 5 μg/m3 luft när andelen dubbdäck minskar

med 10 procent. Detta samband har använts när man beräknat effekterna av minskad

dubbdäcksanvändning.

För att effektivt förbättra folkhälsan och bekämpa partiklarna föreslås kommunfullmäktige att besluta:

Dubbdäcksanvändandet i Borås skall minskas. Detta skall också vägas mot trafiksäkerhet.

Gatunämnden ges extra resurser för att i mars och april eller annan lämplig tidpunkt arbeta mer med dammbindning.

Vägbeläggningen på våra gator förbättras.

Anders Österberg (s)

Anpassa byggnaderna efter människan och inte människan efter byggnaderna

Borås ska vara en stad för alla. Det är den inte idag. Personer med funktionsnedsättning utestängs från det offentliga rummet i stor utsträckning. Det kan handla om en trappa utan rullstolsramp. Det kan handla en offentlig lokal som inte har plats för permobil. Det kan handla om sammanträdesrum som saknar ljudanläggningar för höreselskadade. I Borås har vi ett kommunalt badhus som tyvärr inte lever upp till målet om tillgänglighet för alla. I Stadsparksbadet saknas varmbassäng och lyftkran som vilket utestänger personer med funktionsnedsättning.

Riksdagen har beslutat att alla ”enklare hinder” för personer med funktionsnedsättning ska vara borta senast 2010. Badhusets brist på varmbassäng och lyft faller under den kategorin. Det borde vara en angelägenhet för oss alla att leva upp till gemensamt satta mål.

Idag hänvisas personer med funktionsnedsättning till Rehabadet (krävs remiss), men detta har inte alls samma tillgänglighet som stadsparksbadet. Alla ska ha samma möjlighet att ta del av det kommunala utbudet och för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till detta krävs att Stadsparksbadet anpassas efter deras behov.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

- Att vid en renovering av stadsparksbadet tas motionens anda i beaktande.

Anders Österberg (S)

Äta bör man…

Skolmat har ofta ett rykte om sig att vara oätbar. Om det beror på en sorts attityd gentemot skolmaten eller om det ligger fakta bakom ryktet är en tolkningsfråga. För att arbeta bort detta rykte låter man på vissa skolor ens elever vara med och bestämma vilken mat som ska serveras för att tillgodose elevernas vilja. På en del skolor har man en kulturell vecka där mat från världens alla hörn serveras för att eleverna ska få en inblick i en annan matkultur än den svenska.

Jag tror att det är viktigt att skolmåltiden är ett gott alternativ och kvalitén skall vara så hög att måltiden är dagens huvudmål. För att vår skolmat i Borås skall bli bättre och få ett ännu bättre rykte är det viktigt att eleverna är med i den diskussionen.

Härmed förslås kommunfullmäktige att besluta:

Elevråden bjuds in och i samråd med berörd instans utvärderar skolmaten i Borås och föreslår respektive ansvarig nämnd förbättringar på skolmaten i kommunen.

Anders Österberg (s)


söndag 17 maj 2009

Produktiv helg.

Dörrknackning på Tullen gick över förväntan. Många glada knackare som öppnare. Kul. Söndagen gick åt till bokprojektet. Nu på kvällen har det dock blivit lite haveri för maten vägrar låta sig kokas. Men Alfred Storme-Martinger underhåller oss med att öva sin föreläsning om 30-åriga kriget.

torsdag 14 maj 2009

Flytthjälp

I morgon fredag skall Anders Ö agera flytthjälp åt kommunfullmäktigeledamot X som har den dåliga smaken att flytta till Stockholm. Illa.

söndag 10 maj 2009

Framåt för segern!

Nästa lördag sätter vi (aktionsgruppen) igång med valrörelsen. Vi samlar oss på Tullen klockan 12. För att under två timmar knacka dörr på området. Vårt budskap är tydligt. Använd din rösträtt. I Sverige har vi politisk demokrati som motvikt till den ekonomiska makten.

fredag 8 maj 2009

9 maj

Nu är det 8:e maj och om en timme slår klockan över till den 9:e maj. De här dagarna skrevs Nazityskland på den villkorslösa kapitulationen och andra världskriget var i princip över. I

Ryssland kommer detta att firas med segerdagen och i Södra Älvsborg med europadagen och ett 8 timmar långt anförande på Viskadalens folkhögskola. Spännande.

onsdag 6 maj 2009

Morgan Hjalmarsson

Hej Morgan!

Har du lust att lämna ut din telefon till BT så att vi kan få läsa dina sms?

Är detta möjligt?

tisdag 5 maj 2009

Moldavien

Nu är det lite efter protesterna - men jag måste lägga upp den här videon från det moldaviska kommunistpartiet. De gånger som jag bott i Moldavien har vi bott granne med kommunistpartiets högkvarter. Lenin har leende tittat mot högkvarteret. Kommunistpartiet vann valet och vårt systerparti Demokratiska Partiet blev mer eller mindre utraderat. Nåväl nu ska det inte dras analyser om hur detta kunde ske utan här är filmen:

söndag 3 maj 2009

Bok

Läste i ett reportage i tidningen Fokus att många unga socialdemokrater skriver böcker. De böcker som annars skrivs idag av partipampar skrivs är ofta skvallertyngda biografier med bristande ideologiska kompasser.

Därför känns det extra roligt att jag blivit erbjuden att vara medförfattare till en bok som skrivs av unga socialdemokrater. Boken väntas bli klar lagom till partikongressen i oktober/november i år.

Nästa vecka börjar skrivandet av kapitel ett.