tisdag 25 maj 2010

S fick majoritet för sitt förslag i miljönämnden

I Borås beslutar kommunstyrelsen om dispenser gällande strandskyddet men miljönämnden yttrar sig och ger underlagen till besluten. Nu under majmötet i miljönämnden hade vi uppe ett flertal strandskyddsärenden. Ett av dem är särskilt intressant.

Ärendet gäller ett strandskydd i Sandared. De som vill bygga har ansökt att få dispens på grund av att en väg går mellan det tilltänkta huset och sjön. Huset kommer att ligga cirka 70-80 meter från sjön. Strandskyddet är på 100 meter. Enligt regelverket är vägen inte tillräckligt stor för att räknas som ett hinder. Ett hinder kan annars göra att man får dispens från strandskyddet det vill säga att man får bygga ett hus. I dagsläget är det dock lite svårt att avgöra vad som är en tillräckligt stor väg eftersom det ännu inte finns någon praxis. Länsstyrelsen kommer att pröva alla strandskyddsärenden som kommer från kommunerna. Vi från Socialdemokraterna anser att det är viktigt att tillämpa en försiktighet i att bevilja dispenser från strandskyddet, dels med hänsyn till allemansrätten och dels av miljöhänsyn. Det är bättre att Borås säger nej och att det överklagas och prövas av länsstyrelsen än att Borås skulle säga ja och senare skulle de som ansökt få nej av länsstyrelsen.

Till detta ska vi även tillägga att Borås har redan ett par LIS-områden, det vill säga sjöar där strandskyddet kan upphävas, detta gäller dock ej den här sjön. Vår uppfattning fick stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet (som haft ett sent men välkommet uppvaknande) i frågan och därmed föll de borgerligas förslag som vilket gick ut på att bevilja dispens i ärendet.