söndag 30 november 2008

Karl XII


Idag är det på dagen 290 år sedan Karl XII stupade i Norge. Nu när v satt och åt söndagslunch diskuterade vi de umbäranden som soldaterna i Armfeldts kår fick utstå under sin reträtt hem till Sverige. Kallt, kallt.

Dagens boktips: von Heidenstams Karolinerna

lördag 29 november 2008

Ryskt-kubansk möte


Den ryske presidenten Medvedev och den kubanske kollegan Raul Castro träffades under dagen för att hedra de sovjetiska soldater som stupat på Kuba. De 68 soldaterna har omkommit mellan 1962-66. Ingen av dem dog i strid utan i olyckor som orsakades av det fredsarbete som de genomförde.

Tidigare under dagen har Medvedev besökt den rysk ortodoxa kyrkan som finns på ön. Alla stora ledare var samlade under ceremonin i Havanna.

Kongress

Moskva. Mer än 1000 ombud och gäster samlas nu i Moskva där kommunistpartiets kongress precis har inletts. Totalt är det 83 delegationer från hela Ryssland som samlas i kongressalen Izmailovo.

Först på dagordningen är centralkommitténs politiska rapport. Den som ansvarar för redogörelsen är partiledaren Gennady Zyuganov. Sedan kommer kommunistpartiet att anta ett nytt politiskt program. Val av ledare planeras till söndag.

Partiet diskuterar finanskrisen och alternativ till den rådande samhällsordningen som partiet förhåller sig kritisk till. Partiet slår också fast att kampen mellan socialism och kapitalism ännu ej är över.

Frågan är var är Lennart Andreasson?

Pravda Daily goes dagsfärsk

Idag skriver Amir Daneshpip, kamrat till SSU Södra Älvsborg, på Newsmill.se. Det ryktas att han nu är på väg i landsflykt efter att artikeln blivit publicerad. Eller så är han på resa med sitt jobb. Troligen det senare.

Daneshpip tar upp den aktuella frågan om att invadrare skall skriva kontrakt. Bland annat skriver han:

Man får ständigt höra att integrationspolitiken varit ett misslyckande, att det är en katastrof och att gamla beslut ska omprövas. Är det nytt att ta efter moderaternas politik? Har socialdemokraterna drabbats av idétorka? Kan man inte formulera en egen politik på det integrationspolitiska området kan man heller inte räkna med att vinna ett val 2010. Jag sitter inte på information om de senaste opinionsundersökningarna men en sak är säker och det är att den populism som uppenbarar sig inom rörelsen också kommer bli dess undergång.

Kan hålla med om mycket vad Amir skriver. Dock inte om det där med undergång. I Sjuhärad bygger vi en evig rörelse.

söndag 23 november 2008

Det ryktas att...

...det kommer in en motion till kommunfullmäktige om att döpa om stället till stadsduman.

lördag 22 november 2008

Katrine KielosBra budskap men vad gör hon med ögonen?

torsdag 20 november 2008

Angående Sverigedemokraterna

Mona Nasser, du hade rätt. Det var bara att skriva "Sverigedemokraterna" så kom de som flugor. Intressant. De torde ha någon slags omvärldsbevakning. Nästa steg hos dem borde väl vara att skaffa sig en analys.

Bakgrund:

Mona Nasser skrev i en kommentar nedan att Pravda skulle göra ett inlägg om Sverigedemokraterna för att då skulle kommentarerna hagla tätt. Då lades ett allmänt inlägg ut på Pravda Daily och simsalabim så var de framme. Nästan som flugor lockas till socker...

måndag 17 november 2008

Motion till Partikongressen 2009 nr 2

En sammanhållen skola ger kunskap, lärande och utveckling – för alla


Dagens socialdemokratiska skoldebatt präglas av en stor otydlighet. Kanske vilsenhet. Vad vill vi med skolan?
Skall vi gradvis anpassa oss till den kunskapssyn som högeralliansen står för med tidigare betyg, fler nationella prov, mer av statisk gammaldags kunskapssyn, mer krav, disciplin och kontroller.

Eller vill vi stå upp och bilda opinion för en demokrati – och kunskapssyn som ger våra barn och ungdomar möjlighet att utvecklas till självständigt tänkande vuxna. Med goda kunskaper och ett gott självförtroende.
En bra skola för alla barn förutsätter tillräckliga ekonomiska resurser till skolan. Vi måste ge de förutsättningar som krävs för att alla barn skall få samma möjligheter till kunskap, lärande och personlig utveckling. Då krävs mindre undervisningsgrupper där alla barn blir sedda. Då krävs ständig fortbildning av personalen. Då krävs tillräcklig tid för att anpassa undervisningen till varje barns speciella behov.

Den negativa utveckling som många socialdemokrater om och om igen har varnat för, allt sedan den borgerliga regeringen införde de skattefinansierade privata friskolorna, blir för varje dag allt tydligare.
Vi har fått en allt mer segregerad skola där de barn som har aktiva, välutbildade eller förmögna föräldrar väljer bort den kommunala skolan.
På det viset har vi återfått ett skolsystem som har sin grund i den urgamla uppdelningen i folkskola, realskola och läroverk

Socialdemokraternas rådslagsmaterial om skolan inleds så här:
”Skolan är för oss en språngbräda för det jämlika samhället. Genom att ge alla barn och ungdomar samma möjlighet till kunskap, lärande och utveckling så skapar vi förutsättningar för fler att förverkliga sina livsdrömmar.
En skola för alla ger mest till dem som har de tuffaste förutsättningar”
Senare läser vi följande: ” Rätten att välja skola både mellan olika kommunala skolor och mellan en allt större andel friskolor tenderar att öka segregationen”
”samtidigt är friskolorna här för att stanna”

Vackra ord om ett jämlikt samhälle. Men utan handling blir orden tomma. Det ger inte barnen samma möjligheter till kunskap, lärande och utveckling.

De privata friskolorna har idag blivit en böld som tar resurser från de barn som behöver mest. De med de tuffaste förutsättningar.
Vi finansierar med skattemedel olika religiösa samfunds påverkan på barn. Vi stöder med skattemedel utbildningskoncerners mångmiljonsvinster. Vi accepterar att investmentbolag har inflytande över våra barns lärande och utveckling.
Vi har ett av världens generösaste privatskolesystem. I England vill Torypartiet införa det svenska friskolesystemet, med ett undantag. Man säger nej till vinstdrivande skolor. Vad säger vi socialdemokrater ? Jo ! ” Friskolor har kommit för att stanna.”
På kultursidan i Expressen ( Nils Schwartz 23 nov. -07) beskrivs de fristående skolorna med följande ord:” Statusen höjs definitivt inte av att vinstdrivna friskolor anställer obehöriga lärare. Konkurrensen från friskolorna har knappast förbättrat undervisningskvaliteten, den har bara förbättrat medelklassens möjligheter att sätta sina barn i skolor där de slipper att störas av de stökigaste barnen och försämrat för de fattiga kommunala skolorna att över huvud taget komma till rätta med problemet. Under slagordet valfrihet är friskolereformen sannolikt den politiska åtgärd på senare år som starkast har cementerat klasskillnaderna och ökat segregationen”

Det är med sorg i hjärtat vi konstaterar att denna ojämlika, segregerande och ekonomiskt förödande skolpolitik har fått växa fram under ett socialdemokratiskt regeringsinnehav. Nu läggs till detta en anpassning till den skolpolitik som den borgerliga drivna myten om ”flumskolan” innebär. En anpassning till högerregeringens mål att skapa lydiga, disciplinerade barn.
En väg som leder ifrån en ifrågasättande, lärande och utvecklande pedagogik.

Vi vill ha en socialdemokratisk skolpolitik som kännetecknas av rättvisa, solidaritet och jämlikhet. En skolpolitik som vågar återvända till den sammanhållna skolan för alla barn.
Där skolan ses som ett gemensamt ansvar för alla medborgare. En skola där barn från olika sociala och ekonomiska miljöer möts är viktig. Det är kittet som håller ihop vårt samhälle. Till den skolan behövs engagerade föräldrar, personal, kyrkor och organisationer som tar ansvar och deltar i det gemensamma skoluppdraget.

Om vill ge våra barn en skola som präglas av demokrati och jämlikhet krävs aktiva socialdemokrater som bildar opinion och tar strid för den gemensamma skolan. Om inte vi socialdemokrater vågar, kan, vill ta striden för en bra sammanhållen skola för alla barn, vem skall då göra det ?

Vi föreslår partikongressen besluta

att ge partistyrelsen i uppdrag att fram till valet 2010 ta fram ett skolpolitiskt program som utgår från ovanstående och återinför den sammanhållna gemensamma skolan för alla barn.


Borås i November 2008

Solveig Kjörnsberg
Anders Österberg

Motion till Partikongressen 2009

Den här motionen lämnades in till Borås arbetarekommun

En politik för rättvisa, solidaritet och jämlikhet

Tage Erlander sade ofta ungefär så här ”adelsmärket” på en god politiker är att hon eller han inte sticker upp fingret i luften och känner hur de politiska vindarna blåser utan hon och han sätter sig ner tillsammans med sina kamrater och funderar på vad som är riktigt, rättvist och rättfärdigt, sedan går han och hon tillsammans med sina kamrater ut och bildar opinion för detta.


Olof Palme hävdade alldeles bestämt, att han var fullständigt övertygad om att även de som har det ekonomsikt och på annat sätt relativt bra vid närmare eftertanke håller med om att minskade klyftor är bra för alla även för de i olika avseenden välsituerade. Det finns flera skäl för detta, dels den rena solidaritetstanken, att vi skall ställa upp för varandra, dels därför att ökade klyftor leder till sociala motsättningar i samhället och ett sådant förhållande är till nackdel för alla även de som har det jämförelsevis bättre.


Ingvar Carlsson skriver tillsammans med Anne-Marie Lindgren i boken ”Vad är socialdemokrati?” ”Socialdemokratisk välfärdspolitik motiveras ideologiskt av såväl frihets-, jämlikhets-, som solidaritetskraven”. ”Det är en djupt känd övertygelse hos båda oss som skriver detta att jämlikhet mellan medborgarna är den enda möjlig grunden för ett samhälle som på en gång är socialt stabilt och öppet för förändringar”

Förra gången de borgerliga hade regeringsansvaret 1991-94 talade de, särskilt dåvarande statsminstern, mycket om systemskifte både före valet och under regeringstiden, men de gjorde inget sådant. Kanske beroende på att Bildt-regeringen hade fullt upp med att totalt undergräva landets ekonomi.


Den nuvarande högerregeringen och de i den ingående partierna nämnde inte med ett ord i valrörelsen 2006 att de sökte mandat för ett systemskifte. Icke desto mindre – nu genomför de just detta. På område efter område för de en politik som gör Sverige hårdare och kallare.


Man sänker skatterna, mest för de som har mest. De har beslutat att den som är sjuk, arbetslös, förtidspensionär, pensionär, föräldraledig skall betala högre skatt att den som är ung, frisk och har ett arbete.


Arbetslöshetsförsäkringen bryts sönder.

Sjukförsäkringen brutaliseras.

Sjukvården privatiseras.

Allmännyttan säljs ut.

Marknadshyror förbereds.

Privata vårdförsäkringar ger förtur i den allmänna vården.

Vuxenutbildningen skärs ned.

Bostadspolitiken formligen läggs ned.

Arbetslösheten nonchaleras


Det vi här nämnt skall bara ses som exempel på den mycket medvetna strävan den nuvarande högerregeringen har att i grunden förvandla Sverige. Förvandla Sverige till ett land där den rike, den unge, den duktige, den friske sätts i högsätet. Under det mer än halva århundrade som vårt land förvandlades från Fattigsverige till ett välfärdsland var ledordet, som omfattades av de allra flesta, solidaritet. Den nuvarande regeringspolitiken tycks ha som motto ”satsa på dig själv, andra får klara sig själva”.

Det finns de som säger att politiken måste bli modern.

Naturligtvis måste politiken anpassas till de rådande omständigheterna, men det är inte modernt att bejaka klyftor och förminska rättvisan.


När denna motion skrivs har vi en global finanskris och en begynnande lågkonjunktur som kommer att svepa över världen. Eftersom högerregeringen anser att allt som behöver göras redan är gjort, inga nya åtgärder är nödvändiga kommer verkningarna att slå blint och hård också över vårt land. Allt tyder på att på alla samhällsområden kommer situationen att vara värre, arbetslösheten högre, klyftorna större, segregationen värre, utslagningen allt mer brutal.


Precis som många gånger tidigare kommer det att bli vårt partis uppgift att, efter en valseger, ta ansvar för vårt land. Ta ansvar för hela vårt land. Ta ansvar för alla som finns i vårt land.

Låt oss gå till val med samma övertygelse som Ingvar Carlsson, ”att demokratin och politiken är ett bättre instrument för medborgerligt inflytande än någonsin marknaden är och kan bli”.

Låt oss gå till val med övertygelsen att socialdemokratisk politik är precis lika riktig, rättvis och rättfärdig 2010 som på Tage Erlanders dagar.


Låt oss gå till val med övertygelsen att medborgarna även de som har det ekonomiskt relativt bra, delar Olof Palmes uppfattning att minskade klyftor ger oss ett bättre samhälle för alla.


Efter tre års borgerligt vanstyre beslutade Partistyrelsen när man 1994 fastställde valmanifestet att i alla delar vara fullständigt uppriktig mot väljarna. Vi beskrev de jättelika underskott den borgerliga regeringen åstadkommit. Vi berättade om den fördubblade statsskulden och den tredubblade arbetslösheten. Vi lovade inte guld och gröna skogar. Tvärtom – vi berättade om de skattehöjningar och nedskärningar som vi menade var nödvändiga. Väljarna förstod allvaret. Väljarna uppskattade vår uppriktighet. Väljarna kände ansvar. Väljarna gav oss socialdemokrater ett mandat för att göra det vi talat om.


Låt oss göra på samma sätt 2010. Låt oss ta väljarna på allra största allvar. Låt oss i klartext tala om vad vi vill göra. Låt oss använda all vår energi för att agitera för våra idéer. Låt oss återupprätta solidariteten, omtanken, ansvarstagandet för hela vårt land.


Det blir den av 2009 års kongress valda Partistyrelsen som kommer att fastställa det valmanifest vi skall gå ut till väljarna med.


Vi föreslår därför Partikongressen besluta


att uppdra åt Partistyrelsen att vid utarbetandet av valmanifestet inför 2010 års val beakta de i denna motion berörda frågorna om rättvisa, jämlikhet och solidaritet.

Borås i november 2008


Arne Kjörnsberg

Anders Österberg

En folklig hjälte


Pravda Daily anser att Bo Lundgren fått en storartad revansch. Jag önskar att jag hade vart (eller "varit" som en småborgerlig lakej på mitt jobb säger att det ska stavas) utanför Carneigie i veckan då bolaget förstatligas. Där utspelades följande:

Utanför Kreugers palats stoppades Bo Lungren av vakterna i måndags förra veckan. Lundgren lät sig dock inte avspisas.

– Jag äger banken, förklarade han för vakterna.

En replik – nästan ­revolutionär – värdig en representant för folket. Steget från moderat till folkkämpe behöver inte vara så långt.

söndag 16 november 2008

Val

Diverse organisationer har haft val i helgen.

Unga Örnars BPF valde in Anton Waara till förbundsstyrelsen.
LSU valde in Johanna Storbjörk till förbundsstyrelsen

Utöver det valdes Marita Ulvskog till Socialdemokraternas förstanamn på EU listan av partiets förtroenderåd. Entusiasmen från mötet rapporteras varit stor.

lördag 15 november 2008

Rörelsen

Stockholm. Förutom SSU:s skolrådslag som träffas på Bommersvik, partiets EU rådslagsgrupp och socialistiskt forum så har vi möte med Unga Örnars förbundsstyrelse idag. I helgen kommer vi att ha barnpolitiskt forum. Där skall vi lägga fram en strategi för den kommande Örnverksamheten.

I morgon söndag kommer vi att prata hur barnens hölsa påverkas av klass och miljö. Spännande värre.

torsdag 13 november 2008

Bankerna

Hade jag vart SSU ordförande hade jag gått ut och krävt att radikala åtgärder för att stoppa finanskrisen. Det mest effektiva sättet att stoppa finanskrisen vore att förstatliga bankerna.

Det är ändå löntagarna som får betala bankkrisen med orimligt räntegap och skattepengar. Synd att jag inte är SSU ordförande.

Eller vänta - ja just det, jag råkar juh vara ordförande i SSU Södra Älvsborg...

Skämt om brunskjortor

"Hitler besöker ett mentalsjukhus. Patienterna gör Hitlerhälsningen, men sista mannen i ledet står stilla. Varför hälsar ni inte som de andra, frågar Hitler. Jag är vårdare här, jag är inte galen, svarar mannen".

Skämt om nazisterna kunde stå en dyrt under perioden som de styrde Tyskland. Än värre blev det att skämta om regeringen under andra världskriget. Ett av standardskämten i Tyskland var:

"En arier ska vara blond som Hitler, lång som Goebbels och slank som Göring".

Här kan du läsa mer om vad som hände med ett par skämtare.

tisdag 11 november 2008

Aldrig mer!Idag för exakt 90 år sedan undertecknade Tyskland vapenstilleståndet och därmed var första världskriget i praktiken över. Den tyske kejsaren abdikerade och flyttade till Holland. Det en gång så halvmäktiga Österrike-Ungern splittrades. Numer sitter Habsburgarna i EU parlamentet från diverse olika länder.

Vad lärde vi oss av första världskriget? Jo, det var juh Gavrilo Princip som sköt dubbelmonarkins (Österrike-Ungerns) tronföljare vilket blev de tändande gnistan till kriget. Så av första världskriget lärde vi oss ordet "princip". Jag har mina principer.

I övrigt lärde sig befolkningen inte så mycket.

söndag 9 november 2008

Helg

I helgen har vi vart på Viskadalen och där har vi gått partiets ledarutbildning. Ledare 600 heter den. Vi är 130 socialdemokrater på Viskadalen från arbetarekommunerna i Västsverige. Igår gästades vi av Tommy Möller som skriver en bok om politiskt ledarskap. Idag har vi haft workshops, där vi haft diskussioner om arbetarrörrelsens ledarskap.

En kort avstickare gjordes igår till Skene för att demonstera mot rasism och främlingsfientlighet. Det var ett vackert fackeltåg med omrking 100 demonstranter.

fredag 7 november 2008

Tankar kring kyrkan

Jo, nu när kyrkovalet närmar sig, något som vårt lutherska SSU distrikt tar på största allvar så funderar jag kring att vi ska driva frågan:

För moral och etik i kyrkan - Socialdemokraterna, för Guds skull.

Med anledning av den där.

torsdag 6 november 2008

Dimman låg tät i Lützen

Då firandet startade 1908 hade man tänkt sig firandet som en engångsföreteelse. Den enorma anslutning firandet fick gjorde det självklart att man fortsatte att fira dagen.

Detta var i Finland som firandet ägde rum år 1908. Det pågick häftiga strider mellan svenskspråkiga och finskspråkiga i landet. Svennomaner mot fennomaner. Idag är det inte längre gatuslagsmål mellan grupperna utan lite mer firande på förskolorna. Lugnt och stilla.

tisdag 4 november 2008

Dagens idolporträtt


Mona Nasser-Aldin uppmanas att genast bege sig hem till Södra Älvsborg. Detta för att kunna ta aktiv del av utformningen av ungdomsrörelsen. I Borås är humöret på topp trots det bistra vädret. Kom hem nu.

Moderaterna önskar alla sjuka God Jul

Uppemot 28 000 personer beräknas förlora sin sjukpenning efter nyår.

– Det beror på att deras arbetsförmåga då ska prövas mot alla arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Och det är ett mycket vitt begrepp, förklarar Jonas Krantz, områdeschef vid Försäkringskassan.

– Vi på Försäkringskassan tycker att tajmningen är fel. När julen närmar sig är folk inställda på annat, säger Krantz , till LO-tidningen.

Dagens kulturinslag

måndag 3 november 2008

SSU i USA

SSU:s högsta ledning förbundsstyrelsen, FS, är i USA. SSU Södra Älvsborg tar kommandot över organisationen tills vidare. I morgon går vi ut med direktiv till övriga organisationen.

Tjipp och hajk.

För övrigt, ni som är kvar på förbundsexpeditionen, gå hem, ni får ledigt resten av veckan. Södra Älvsborg tar på sig ansvaret. Typ.

söndag 2 november 2008

"Sarkozy" ringer PalinDen kanadensiska radiokanalen CKOI ringer Sarah Palin och låtsas vara Sarkozy.

Fristående skolor

Just nu håller vi på att formulera en enkel fråga till nåt av de där borgerliga kommunalråden om fristående skolor.

För övrigt: Kommunalråd Ulf Olssons hälsa i USA är enastående.

Plan Södra fas II

Idag går Plan Södra in i fas II, fas ett med en grundförankring har redan skett. Nu skall fortsättningsförankringen ske. Provinserna meddelas först i fas IV.

lördag 1 november 2008

En riddare är död

Riddaren av Mannerheimkorset Pentti Iisalo är död. Pentti Iisalo dog på sjukhuset i sin hemstad Lahtis sent i går kväll i en ålder av 88 år.

Nu finns bara tre av ursprungligen 191 Mannerheimriddare kvar i livet. Iisalo var känd för sina markerat fosterländska åsikter. Han förespråkade sin linje in i det sista – det var efter att ha talat vid Finlandsforumet i Lahtis, som han drabbades av en sjukdomsattack.

ANC x 2?

Sprickan i Sydafrikas regeringsparti ANC blir tydligare för var dag som går. I dag, lördag, startar det tvådagarskonvent som antagligen blir startskottet för bildandet av ett nytt politiskt parti i Sydafrika.

Läs mer via Finland.