lördag 17 mars 2007

Partikongressen

Idag kan man läsa i Stockholms lokaltidning DN att Ingvar Carlsson och Ann-Marie Lindgren säger att partiet vart alldeles för utarmat på ideologisk debatt de senaste åren. Det kan nog till stora delar stämma.

De båda har kommit ut med en bok, som varje hushåll borde köpa in. Bland annat skriver de i boken att:

"Det är en något märklig tendens i dagens debatt att se marknaden som ett bättre instrument för medborgerligt inflytande än demokratin och politiken. Men det marknaden kan tillgodose är kund- och konsumentintressen. Medborgarintressen handlar om mer än produkter som kan köpas och säljas."

Det är dags för partiet att sluta tro på de nyliberala sagorna och visa på ett tydligt alternativ till detta. Socialdemokratin är stark nog att gå en egen väg.


Inga kommentarer: