fredag 8 oktober 2010

Idédebatt och omvärldsanalys

Noterar att jag har fått förtroendet av partistyrelsen att vara med i kriskommissionen.

Jag är glad över förtroendet. Med engagemanget som drivkraft och debatten som bränsle tar vi oss an den här uppgiften. Socialdemokratin kommer tillbaka med full kraft.