tisdag 30 mars 2010

Olja, olja i Borås där...

Under helgen har ett utsläpp av eldningsolja skett från en värmecentral vid
Lasarettet som tillhör Borås Energi & Miljö AB. Räddningstjänsten larmades
på söndag eftermiddag och under natten till måndag vidtogs åtgärder för att
samla upp och omhänderta oljan.

En del av oljan har via spillvattennätet nått Gässlösa avloppsreningsverk
och slagit ut reningsanläggningen. Orenat avloppsvatten rinner därmed ut i
Viskan.

Händelsen är anmäld till Polisens avdelning för miljöbrott. De har startat
en utredning och planerar att komma till Borås på onsdag.

Miljökontoret håller kontakt med Borås Energi & Miljö AB, Gatukontoret,
Viskans vattenråd m.fl. för att samla in, bedöma och vidarebeforda
information till berörda parter.

Borås Energi & Miljö AB utreder vad som har hänt och vilka åtgärder som ska
vidtas. En skriftlig rapport kommer att lämnas till Miljökontoret så snart
som möjligt.

Gatukontoret genomför utökade provtagningar i samråd med Miljökontoret och
kommer så snart som möjligt försöka få igång den biologiska reningen igen.

Viskans vattenråd har uppmanats att genomföra utökade provtagningar i
Viskan och kontaktar den konsult som utför deras provtagningar. Borås
Energi & Miljö AB har erbjudit sig att stå för de kostnader som den utökade
provtagningen medför.

söndag 28 mars 2010

Partidistriktets kongress

Under lördagen höll partidistriktet sin kongress. Det var en välbesökt föreställning över 250 representanter från partiet, LO och övriga grenar av rörelsen samlades. Vi fattade bland annat beslut om att verka för en ändring av den nya strandskyddslagen. Vi vill att besluten skall ligga på länsstyrelsen.

Phia Andersson blev omvald till distriktsordförande. Hon är tillbaka i riksdagen från och med april efter en kortare tids sjukfrånvaro. Den här distriktsårskonferensen vädrade morgonluft och det var ett kampvilligt parti som satt och debatterade framtidsfrågor under lördagen.

tisdag 23 mars 2010

LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära områden

Sedan sommaren förra året gäller en ny strandskyddslag. I kommunfullmäktige beslutade majoriteten att besluten om tillsyn och dispens ska ligga på kommunstyrelsen. Detta emot Socialdemokraternas alternativa förslag som ville att besluten skulle ligga på miljönämnden.

I nästa steg kommer ett förslag i samband med den nya strandskyddslagen och det är landsbygdsutveckling i strandnära områden. I förslaget som skickats ut har jag följande synpunkter/kommentarer:


1. Argumentationen i förslaget är något märklig. Dels vill man använda sig av LIS i områden som har ett lätt avslappnat förhållande till befolkningstillväxt exempelvis Äspered och Dannike. Där för man fram argument för att bygga. Samtidigt argumenteras det att ex Bosnäs borde bli ett LIS område eftersom trycket är så pass stort (även sjömarken, sandared). Argumentationen kan inte stå på båda dessa ben. Lagen är framtagen för landsbygsutveckling, frågan är då om de sistnämnda inte ligger för nära Borås och i en stad kan det inte handla om landsbygdsutveckling.

2. I den nya lagstiftningen läggs det till ytterligare ett skäl för att få bygga strandnära. Annars ingår lagens ramverk i LIS och strandskyddets syften gäller. Precis som tidigare. En fördel med den nya lagen är att det betonas fri passage.

3. Ur naturvärdessynpunkt är det sjön Uppsalen som är LIS:at, det borde den inte vara om man ser dessa värden som viktigast. Annars så haltar argumentationen kring denna sjö något, just av nämnd anledning. Är området till för att utveckla Viared eller vad är syftet med att LIS:a området kring just den sjön? I det här fallet borde naturvärdena väga över i vågskålen.

4. Morgan Hj nämnde att vi har ett stort antal sjöar i Borås senaste KF, MEN, det är bara 59 sjöar som är större än 10 HA, 10 av dessa är utsedda som LIS-områden.

söndag 21 mars 2010

Ett kallare arbetsliv.

Arbetslinjen känns något kyligare än innan. Eller mer avklädd...

de omänskliga

Det har kommit en bok som heter "De omänskliga" vilken beskriver bland annat maktkampen i SSU och dataintrångskandalen 2006. Och ja, det stämmer, i maktkampen i SSU var (är) vi otroligt elaka mot varandra. Det är märkligt att människor som vill förändra världen blir så oerhört och taktiska och fulspelande mot varandra. Vi kan dra exemplens lista lång om vi vill.

Dock är politik en kamp om makt och drivkraften att förändra. Från varje individ krävs det att man reflekterar vad man gör, vad man säger och hur man beter sig mot andra. Annars går det gärna överstyr. Jag träffade en kamrat igår som övergett partiet mycket på grund av hur vi agerar mot varandra. Kändes tungt.

fredag 19 mars 2010

jobb...

Det känns rätt fint att min motion om sommarjobb blir till nationell politik. Vi kommer att utöka antalet sommarjobb efter valet. Alla ungdomar som vill arbeta ska ha rätt till det.

Framöver tänker vi släppa fler förslag om arbete.

tisdag 16 mars 2010

Alliansen - en del av SSU

SSU har lämnat in en ansökan om att registrera varumärket "Alliansen". Vi vill skapa en allians mot arbetslöshet och för solidaritet. På tisdagen lämnade SSU-ordföranden Jytte Guteland in en ansökan till patent- och registreringsverket om att varumärkesregistrera namnet "Alliansen".
Dock öppnar vi upp för att sälja det här namnet på en fri marknad. Något som vissa mindre partier säkert hyllar. Troligen kommer vi att lägga ut namnet på en auktionssajt eller så kommer vi att sälja det till ett mindre parti, om det lovar att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
Eventuell vinst kommer att gå till solidaritetsprojekt.

söndag 14 mars 2010

BT och Centerpartiet

Idag har ytterligare ett par sossar hört av sig angående den överdimensionerade artikeln om Centerpartiet igår. Men liksom Centerpartiet är ett av världens rikaste partier, de har råd att köpa upp hela BT. Så hellre en artikel på 25% av en sida än en centertidning a la stureplanstuk.

lördag 13 mars 2010

BT och MF

Kunde konstatera att Borås Tidning nöjde sig med att kort publicera att det inte var några nyheter på Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista i Borås. Dock skrev de en hyfsat stor artikel om Centerpartiet och ett par av deras namn. Det är intressant att de kan skriva så mycket om ett parti i Borås på 4 % och helt enkelt dissar ett parti på 40 %. Borgerlig medielogik? Men å andra sidan kan Centerpartiet behöva all hjälp de får. Så det kanske är ett borgerligt solidaritetsprojekt.

Nåväl.

Nu ska jag se hur Saade vinner melodifestivalen. Med en reservation för eventuella överraskningar.