lördag 24 februari 2007

Utförsäljningsminister Odell...

Minister Odel (kd) tycker att vinsten från utförsäljningen av statliga bolag ska användas till att minska statsskulden. Beräkningar visar att pengarna från utförsäljningen ska minska statens räntekostnader med ungefär fem miljarder kronor per år.

Men det ska ställas mot vad bolagen faktiskt ger i dag. Under 2007 beräknas de sex bolagen tillsammans ge utdelningar på hela 16 miljarder kronor till statskassan, enligt mycket kompetente fd minister Östro(s).

Annorlunda uttryckt: Utförsäljningarna ger tillfälligt hej hopp i kassan, men samtidigt gör sig staten av med pålitliga mjölkkossor och möjligheten till framtida inkomster.

Inga kommentarer: