söndag 11 februari 2007

Sant om förstatliganden

Igår skrev vänsterpresidenten i Bolivia, Evo Morales under ett beslut om att förstatliga det schweiziskt ägda smältverket Vinto.

Med sig hade Morales en förtrupp på 200 soldater. En del av de anställda hos ägarföretaget Glencore International motsatte sig åtgärden och försökte försegla portarna med kedjor. De klipptes dock snabbt upp av soldaterna. Åtgärden vid anläggningen har ett tungt symbolvärde. Verket ägdes tidigare av förre presidenten Gonzalo Sanchez de Lozada som Morales anklagar för korruption och folkmord. Skriver text-tv.

Utvecklingen i Sydamerika är intressant. Något att bita i för Sveriges socialdemokrater är det halvstatliga SJ. Det finns alternativ till dagens förhärskande inställning om att allt måste vara privatägt.

Inga kommentarer: