måndag 26 februari 2007

Abortmotståndet


När året var 1964 och Kristdemokraterna bildades hade de starka kopplingar till vissa frikyrkor och deras syn på abort. Kristdemokraterna var abortmotståndare. Kds var väldigt låsta i den frågan men öppen för att göra blocköverskridande överrenskommelser i andra frågor med exempelvis Socialdemokraterna. Kristdemokraternas grundare Petri, var från början aktiv i fackföreningsrörelsen med ett kristet perspektiv.

Nu några decennier senare har Kds blivit Kd och mer allmänborgerliga. Det bidrar och underlättar säkert samarbetet med övriga borgerliga partiet men de stöter sig med bland annat katolska kyrkans ledare i Sverige och pingstkyrkans föreståndare samt säkerligen en hel del andra kärnväljare. De har hotat med en röstbojkott av Kd i nästa val. Det enda de visar med det här är att den borgerliga regeringen är beroende av krafter som har vissa extrema åsikter i en del frågor.

När Göran Hägglund, Kd:s ledare, försvarar den nya abortlagen som innebär att kvinnor från andra länder får rätten att komma hit och göra abort är det ett gott tecken. Till och med ett välkommet tecken.

1 kommentar:

Mikael Åhman sa...

Instämmer till fullo. Vem vet, en vacker dag kanske KD-arna lyckats läsa *hela* Bibeln, som KD:s grundare Petri hade gjort, dvs inklusive Jak 5:4.

Ni vet, där det framgår att det är en "peccata clamantia", eller himmelsskriande synd som det heter på svenska,att neka arbetaren hans rättmätiga lön...

Gud välsigne fackföreningarna!