måndag 26 februari 2007

En fråga till statsminister Reinfedlt

Vår ordförande (för Socialdemokraterna i Södra Älvsbrog) Phia Andersson ställer en intressant fråga till statsminister Reinfeldt:

Herr talman min fråga till statsminister utgårifrån att regeringen har för avsikt att sälja ut statliga bolag som ägs av medborgarna i landet. Dessa bolag genererade vinster förra året motsvarande kostnaden för ett års barnbidrag.

Min fråga är:
Varför får inte medborgarna gemensamt äga bolag som går med vinst och få del av dess vinster, när privata bolag får ela ut sina vinster till ägarna?

Inga kommentarer: