måndag 12 februari 2007

Sanningen om hur Sd röstar

Det inte alltför trevliga partiet Sverigedemokraterna, Sd, är ett stödparti åt de borgerliga partierna. I alla fall om man förutsätter att granskningen från Svenska Dagbladet är sann. I en artikel har Svd granskat hur Sverigedemokraterna röstat i kommunernas budgetförslag. Granskningen visar att Sd överlag stött borgarnas budgetar.

Men det finns undantag. I Motala där Sverigedemokraterna har en vågmästarroll röstade den ene kommunfullmäktigeledamoten för Socialdemokraternas budget och den andre för borgarnas. Förklaringen var att de inte hade haft tid och ta reda på vad den andre partimedlemmen tyckte.

I Borås budget röstade Sverigedemokraterna lite olika, förutom i integrationspolitiken, där röstade de konsekvent med den styrande sexpartimajoriteten (fyra borgerliga partier, miljöpartiet och ytterligare ett kristet parti).

23 kommentarer:

Johanna Falk sa...

Är inte miljöpartiet ett borgerligt parti? Det trodde jag.

Pravda daily sa...

Det kommer ett inlägg om det snart...

Anonym sa...

Va, börjar du bli inkonsekvent Anders. Du som alltid hävdar att alla partier som inte är det socialdemokratiska är borgerliga. Du håller väl inte på att vekna?

Johan Dahlberg sa...

Är inte Vägvalet borgerliga?

Anonym sa...

De är borgerliga alla sex partierna

Patrik sa...

Varför kallar du folk du inte känner för otrevliga? Är inte det extremt fördomsfullt?

Att göra en undersökning endast 4 månader in i den nya valperioden, ger ett väldigt litet material att utvärdera.

Det där med hur Sd röstade i Motala lät intressant. I min kommun har vi också 2 mandat och där gäller att man vid osäkerhet röstar som partiordföranden (som alltid är före i röstordningen), såvida det inte gäller en fråga lämplad för partiobunden inställning. Hittills har vi dock varit på det klara med hur vi ska rösta, redan före ev. votering skett.

Jag tycker sossesamhället är kallt, även om det inte precis blivit varmare med det borgerliga. Ni sossar säger att "alla ska med", för låter sedan era styrda fackförbund utesluta folk ur den fackliga tryggheten p.g.a. deras politiska åsikter.

Mikael sa...

Till Patrik:

Det Anders anspelade på var självfallet SD rasistsiska politik som utan tvekan är otrevlig. Det är ingen fördomsfull inställning utan ett tydligt politiskt ställningstagande.

Att utvärdera politiker är någonting som måste fortgå ständigt och under 4 månader kan man hinna med en hel del.

Det som är intressant är att SD röstar likadant som borgarna. Detta ger givetvis en fingervisning om var SD hör hemma politiskt, långt ut på högerkanten. Detta kan vara viktigt att belysa med tanke på att SD försöker vinna väljare från arbetarklassen. Dock är det självklar att det också är precis arbetarklassen som skulle förlora mest på SD:s politik. Endast överheten tjänar på att arbetarna splittras utefter etniskt härkomst.

I ditt sista stycke frågar du varför facket kastar ut folk med "fel" politiska åsikter. Det är helt riktigt att LO inte låtigt ett fåtal organiserade rasister få medlemskap i organisationen, men detta är helt logiskt. Delar man inte grund värderingarna om alla människors lika värde är det svårt att arbete fackligt med dem.

Sverigedemokraterna är ett rasistisk parti som vi aldrig kommer ge vika inför.

Rasismen ska krossas -
Kampen fortsätter!

Patrik sa...

Nej Mikael, de flosklerna duger inte. Det går inte längre att kväva debatten kring den oansvariga massinvandringspolitiken med argumentet att ifrågasättande av densamma skulle vara "rasism".

Ja ett politiskt ställningstagande är det kanske... d.v.s. "kvalificerat" tyckande.

Nej 4 månader är en kort period och de borde väntat med denna sorts undersökning, om nu målet varit att presentera något kvalitativt. Artikeln motiverar dessutom sin stödparti-slutsats dåligt. I min kommun röstade Sd för den borgerliga budgeten, efter viss tvekan, men har därefter stått på samma sida som vänsterblocket vid flera voteringar (jag vet för jag var där och röstade).

Jag känner inte på något sätt att vi skulle vara ett stödparti åt de borgerliga, och de begår ett misstag om de ser oss som ett sådant. Inte för att det spelar någon större praktisk roll då det borgerliga övertaget i kommunfullmäktige är enormt här.

Fackförbundet Transport har inte tillfrågat dessa sverigedemokrater om deras personliga uppfattning, utan sparkat ut dem enbart p.g.a. deras partitillhörighet. De har även sparkat ut en som inte ens var aktiv i partiet, men som misstänktes för det. Det är precis samma mekanism som när folk bedöms p.g.a. sin hudfärg och lika simpelt som rasism i sin sanna betydelse.

Läs FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 2 och 23.4, så ser du att Transport ligger illa i det ifall detta skulle komma upp till rättslig prövning.

Dina barnsliga slagord köper jag inte. Var tacksam att du lever i en demokrati där dina meningsmotståndare använder demokratin som medel. Det är inte alla förunnat, men ni bortskämda vänstergaphalsar kan säkert njuta av det ett tag till.

Mikael Åhman sa...

Sverigedemokraten Patrik förefaller anse att FN:s regelverk kan och bör upphäva föreningsfriheten. Hur skall man annars tolka hänvisningarna till FN-deklarationerna (befogade hänvisningar eller ej). Kännetecknande för fascistiska rörelser är, som varje läskunning individ känner till, att de anser att fackliga rättigheter kan och bör underordnas en lång rad andra intressen. Det är således klargörande att ta del av Sverigedemokraten Patriks fascistiska syn på fackets rätt att själv avgöra vem som bör få vara medlem.

Fackföreningens uppgift är, det vet varje tänkande människa, att upphäva konkurensen arbetare emellan. Men SD förefaller anse att någon form av konkurenssituation råder arbetare emellan, en konkurens baserad på wtnicitet/kultur och/eller språk. Sverigedemokratisk klassanalys är alltså per deffinition antifacklig. Således är det rätt och rimligt att sverigedemokratiska arbetare avslöjas som de kapitalets stövelslickare de är, och utesluts.

Patrik sa...

Mikael,

Fackföreningar har enligt FN's deklaration av de mänskliga rättigheterna skyldighet att inte diskriminera någon p.g.a. hudfärg, kön, religiös/politisk övertygelse m.m. Vad man gör mot sverigedemokrater nu är ju en klassiker i diktaturstater - man stämplar partisympatisörer med diverse negativa invektiv - och sedan diskriminerar man dem med det som motivering.

Det ante mig att du skulle kalla även FN för fascister.

Källa: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm
Obs - du måste skriva de mänskliga rättigheterna först, innan du kan torka dig i ändan med dem... så demokrati- och människofientlig socialist du är.

Mikael Åhman sa...

Patrik

När ni uteslöt en samling dåraktiga konspirationsteoretiker från ert parti (de som sedermera bildade Nationaldemokraterna), bröt ni mot FN:s förbud mot politisk diskriminering då?

Vilken organisation som helst har den självklara rätten - kanske t.o.m. skyldigheten - att utesluta dem som aktivt skadar föreningen.

Fackföreningens uppgift är att ena det internationella proletariatet och ta strid om mervärdet mot kapitalistklassen. Ert partis medlemmar hävdar såvitt jag förstår att "svenskar" oavsett klasstillhörighet har gemensamma intressen som står över de intressen arbetare oavsett nationalitet har gentemot varandra. Med andra ord sprider ni fackföreningfientli propaganda och kastas ut.

Frihet innebär att man tar konsekvensen av sina val. Väljer man att agera fackföreningsfientligt riskerar man att uteslutas ur fackföreningen. Vari ligger diskrimineringen?

Mikael sa...

Vadå floskler?!

SD är ett parti framvuxet ur den rent högerextrema rörelse som växte sig stark under lågkonjunkturen i 90-talets början. Då stod ni öppet för att ni var rasister. Nu har ni försökt gömma undan det faktum, men i TV4 nyligen sända dokumentär om er spatsera ni med att det inte var någon större skillnad mellan er politik nu och då. Då var ni rasister, nu är det ingen större skillnad på er politik, men ni är inte rasister längre?
Någonstans brister logiken i era resonemang.

Att hävda att ni är rasister är såderless inga floskler, vad som däremot är floskler är ditt prat om "oansvarig massinvandring".

Läs FN:s deklaration om mänskliga rättigheterna så förstår du snart att Sverige har en skyldighet att motta flyktingar. Att organisationsfriheten även innefattar att man har rätt att välja vilka som får och inte får delta i sin förening kommer också att visa sig vara ett faktum för dig.

Åter till SD ekonomiska politik och det konstaterandet att ni är ett högerparti. Det jag påstod var inte att ni var ett stödparti för borgarna, er ekonomiska politik står höger om dem i många frågor. Att ni i ett fåtal sakfrågor röstat med vänsterpartierna säger ingenting om er ideologiska hållning.

Och ja, jag är tacksam att jag lever i en demokrati och jag är stolt över att tillhör den rörelse som byggt upp den demokratin. Jag är också stolt över att vara en del av den rörelse som bekämpar anti-demokratriska krafter som SD.

Patrik sa...

Det förvånar mig inte att ni (2 Mikael eller samma?) har svårt att begripa er på FN's dokument, eftersom ert socialistiska tänk inte är förenligt med vare sig demokratiskt tänkande, sinne för mänskliga rättigheter eller sunt förnuft överhuvudtaget.

Men ni borde kunna läsa innantill. Det kan ju inte uttryckas tydligare att fackföreningar har skyldighet att inte diskriminera folk p.g.a. deras politiska åsikter!

Transports agerande hör hemma i domstol och en förlust mot Sd där, vore en oerhört nyttig läxa för såväl fackpamparna som deras lydiga redskap.

I övrigt återkommer ni bara till samma dravel som innan, så jag besparar mig vidare bemötande.

Johan Dahlberg sa...

Nu vet inte jag om jag förstått det här rätt men du patrik anser alltså att en fackförening kan stänga ute någon? Varför skulle dom inte kunna det?

Mikael Åhman sa...

I den ursprungliga posten belyser Anders att SD generellt betraktat agerar stödparti åt den borgerliga alliansen. Detta försökte "Patrik" (om han nu verkligen heter så?) förneka.

"Patrik" gör alltså anspråk på att SD alls icke är ett borgerligt parti. I sina svar till mig och Mikael lyckas "Patrik" dock häva ur sig att vårt "socialistiska tänk inte är förenligt med vare sig demokratiskt tänkande, sinne för mänskliga rättigheter eller sunt förnuft överhuvudtaget."

Jag har svårt att se den typen av imbecilla uttalanden som något annat än ett borgerligt angrepp på socialismen som idé. Möjligen kan det ju i så fall vara ett fascistiskt angrepp.

Rest my case...

Anonym sa...

Mikael ditt dravvel och rena trams är inget annat än kommunist propaganda. Hur står det till i socialdemokratiska partihistorien med rashygieni osv?
Hur står det till i vänsterpartiets historia med bidragen ifrån Sovjet osv?
Tack för du visade mej vägen till Sverigedemokraterna Mikael!!

Jorma sa...

Enda anledningen till Vänsterns påståenden om att SD är ett renodlat högerparti är att dom är rädda för att missta makt och röster!!
Detta läses enklast på SSUs Martin Tunströms hemsida där han skriver följande:
"För en Socialdemokrat är en sådan utveckling inte önskvärd då det är i huvudsak traditionella socialdemokratiska väljare som röstar på de främlingsfientliga partierna. Vilket också är fallet i Europa där en rad främlingsfientliga partier blivit det största eller bland de största ”arbetarpartierna”. I ett traditionellt höger och vänsterpolitiskt perspektiv är inte det så bra för Socialdemokraterna då vi behöver alla röster vi kan få....."

"I stället handlar det om att i valtider peka på att Sverigedemokraterna inte alls är ett folkhemsparti - eller som socialdemokraterna på 60-talet - utan ett högerparti. På detta sätt kan vi stoppa tillväxten och även ta tillbaka traditionella socialdemokratiska väljare som sympatiserar med Sverigedemokraternas
Därefter kan man genom ett långsamt arbete tvätta bort de främlingsfientliga åsikter som en del traditionella socialdemokratiska väljare har"

Så nu försöker sossar "tvätta" folks åsikter så dom inte tappar arbetarröster då dom vill ha makt igen. Makt är för dom heligt istället för att föra en politik som är god för den inhemska befolkningen som byggt detta landet!!!

Mikael Åhman sa...

Jorma

Jag känner inte Göran Tunström och har ingen orsak att tycka varken ditten eller datten om vad han eventuellt skrivit. Vad frågan gäller är huruvuda SD är ett borgerligt parti eller inte. Ett parti som regelmässigt röstar med de borgerliga partierna (vilket Anders påpekat att SD brukar göra) måste rimligen betraktas som just borgerligt. Detta förtjänar att påpekas.

Jorma förefaller efterlysa "en politik som är god för den inhemska befolkningen som byggt detta landet" Vad är det för banalt svammel?

De som byggde landet var för det första socialdemokrater som byggde det på internationalistisk grund, och för det andra är Ernst Wiggfors & co (de som faktiskt byggde landet) döda sedan länge. Vi som lever nu har inte "byggt landet". Är det alltså vackra gravplatser Jorma efterlyser? Eller tänker han sig att vithyade människor boende i teritoriet "Sverige" på något magiskt vis, blod-unt-boten, på genetisk grund ärvt vissa rättigheter som andra inte har?

Politik handlar om att skapa en bättre värld. Som socialist menar jag att denna bättre världe måste byggas på internationell solidaritet och verklig intressegemenskap. Arbetare världen över - förenen eder.

Jonas Ryberg sa...

Haha, det här har ju nästan blivit lika mycket av en samlingsplats för SD som Martin Tunströms eminenta blogg (www.s-info.se/tunstrom).

Det roligaste med SD här uppe i Gävle är deras ledare, Roger Hedlund, som försöker visa upp sig som en riktig liten gullgosse, välklädd och allt. Han är dömd för misshandel tillsammans med sina två nazist-polare som driver Vit Makt-bolaget Sniper Records.

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, det är den logiska slutsatsen av deras argumentation.

Jorma sa...

Mikael Åhman försök inte sätta nån naziettikett på mej,tack!!
Jag är väl medveten i hur ni sossar utövade eran rashygieni på mitt folk fram till 1975. Alla som sympatiserar med SD är inte som du antyder sk "rasrena germaner".

Så du menar att ni socialdemokrater har byggt detta land?
Märkligt, jag har aldrig hört talas om Socialdemokraters landsbyggande sen tiden innan 1889!!?
Eller menar du att detta landet inte existerade innan dess??

Till din kännedom så har SD röstat för borgerliga förslag i 60% och för vänsterförslag 40%. Gör detta SD till ett högerparti?
Är Centern ett vänsteralternativ då dom samspelade med (s) tidigare i den rödgröna röran?

Jorma sa...

Jonas Ryberg, hur går det med erant mygel med skattemedel inom SSU?
Hur var det med det att ni minskade från 29171 medlemmar till 4300 på 2 år?
Har ni nån förklaring på bedrägeriet ännu?

Mikael Åhman sa...

Jorma

Socialdemokrater byggde landet rent fysiskt när de byggde Folket Hus i städer och på landet. När de med eget svett och arbete byggde härbärgen åt hemlösa klassyskon som blivit vräkta för att de strejkat. När de med hammare & spik i egen hand byggde ABF-lokaler. Byggherrarna satt vid den tiden, liksom nu, på verandan och drack punch, sjöng nationalsången och orerade om "mitt folk". "Byggde landet" gjorde de inte utan berikade sig på arbetarklassens arbete.

"Mitt folk". Nu råkar det vara så att av 63000 tvångssteriliserade personer var 95% kvinnor. De som tvångssteriliserades var de som definierades som "sinnesslöa" vilket kännetecknades av "utsvävande sexualitet".

Läs SOU 32:22, 36:46, 36:59, 38:57 och 74:25. Samt Proposition 34:103 och 41:13. Det har nämligen jag gjort.

Det var alltså ett männens könkrig mot kvinnor, inget övergrepp mot ett "folk". Jag förstår möjligen när kvinnor alltså anklagar mansdominierade partier för övergrepp mot "mitt kön" med hänvisning till tvångssteriliseringarna. För övrigt kan jag nämna att samtliga högerpartier krävde fler steriliseringar! De enda som motsatte sig var kommunisterna.

När det gäller att klassificera ett parti som borgerligt eller socialistiskt räcker det för övrigt inte att räkna voteringar även om ren mängdlära ger en relevant indikation. Det handlar om VILKA motioner motioner och förslag man stöder. Vilket för övrigt Anders tar upp i den ursprungliga posten. Ett parti blir exempelvis inte radikalfeministiskt enbart för att det stöder ökade anslag till Kvinnojouren. Det gör även KD på sina håll

"Mitt folk" skriver du. Vilket folk då, och famför allt - varför verkad du betrakta din folktillhörighet som viktigare än din klasstillhörighet? Du talar bara om folk, mitt folk, det inhemska folket. Inte ett ord om klasskamp, om klasssolidaritet, om internationell solidaritet. Jag behöver inte klistra någon naziettikett på dig. Du lyckas bra med det själv.

Jorma sa...

mikael åhman du orerar enbart dravvel och floskler med hänvisningar till vänsterutredningar med total PK-korrekthet. Alltså ingen som helst trovärdighet på något vis. "Mitt folk"..ja MITT FOLK dom "resande" som ni sossar utövade diverse rashygieni på! Något som ni sosse "bönner" inte vill kännas vid idag.