fredag 2 februari 2007

Det är sant att...

....orden från högkvaretet i Södra Älvsborg åtlyds. Vårt SSU distrikt skall bli de mest framgångsrika bland bloggarna. Nu har även Jonas Ryberg rättat in sig i ledet och skapat en blogg i socialismens namn.

För övrigt vill jag påpeka en sak om partilinjen. Personligen har jag aldrig vacklat från partilinjen utan alltid vacklat med partilinjen.

1 kommentar:

Camilla sa...

Frågan är ju varför du har länkat till min sida. Det är ju ingen som vill läsa det pladdret.