torsdag 8 februari 2007

Sant om statyer

Arbetarekommuns möte tog även ställning kring huruvida partiet ställer sig till en nio meter hög Pinocchiostaty på Allégatan i Borås. Du kan läsa hos Solveig Kjörnsberg hur arbetarekommuns medlemsmöte resonerade.

Partiet har talat då är saken avgjord (i alla fall efter år 2010)!

Inga kommentarer: