torsdag 8 februari 2007

Ojämlikhetens pris!

Igår hade vi arbetarekommuns möte. Ann-Marie Lindgren från arbetarrörelsens tankesmedja var där och gästade mötet. Hon höll ett anförande om ojämlikhetens pris. Hennes huvudtes var att ojämlikhet medför en rad kostnader för samhället som helhet även om kortsiktiga vinster kan uppnås.

Arbetarrörelsens tankesmedja har skrivit en rapport kring ojämlikhetens pris. Rapporten skrev under den gamla goda regeringen och den blir alltmer aktuell som går med den nya hårda högerregeringen.

Sedan 1990-talets början har tillfälliga anställningar ökat från 11-12% till 16-17 %. Ökningen av tillfälliga anställningar är inte jämt fördelad över befolkningen. Inom sektorerna service, hotell och restaurang samt vårdyrken och en del andra LO grupper är de tillfälliga anställningsformerna flest. Den tillfälliga anställningen har också till stor del skiftat form, innan var det ofta vikariat med bestämda tider och idag förekommer ofta ring och spring anställningar (timanställningar). De anställningarna innebär en oerhört stor osäkerhet och innebär att man jobbar utefter arbetsgivarens behov.

För ungdomar får det här särskilda konsekvenser, det blir svårt att skaffa sig ett eget hem, eftersom som många hyresvärdar kräver ett fast jobb för att hyra ut en lägenhet. Det finns också en inbyggd generationsojämlikhet i detta. Med det menas pensionen. 24 % inom LO har vart arbetslösa den senaste 5 årsperioden. Motsvarande siffra för tjänstemän är 11 %. Det innebär att många inom LO grupperna komer att få en lägre pension än andra grupper i samhället.

Det finns ett tydligt samband mellan teorierna kring ökad effektivitet och ohälsa, ekonomisk osäkerhet, ökade kostnader för förtidspensionerade och sjukskrivna. Vi har ett arbetsliv som ställer högra krav och sliter ner folk. Att lägga skulden på den enskilde blir orimligt. Sjuktalen och försämringarna inom arbetslivet överrensstämmer.

Ojämlikhetens pris är högt och utvecklingen med den nya högerregeringen är skrämmande. Högerns politik förstärker ojämlikheten. Subventionerna för hushållsnära tjänster hänger ihop med försämringarna i a-kassan. Detta för att tvinga folk att ta de här jobben. Vanliga människor ska inte få någon valmöjlighet. Det är som vanligt, högern är bara för valfrihet då det passar dem.

Inga kommentarer: