onsdag 14 februari 2007

En rättvis värld är möjlig!

Den öppenhet mot omvärlden som kännetecknar vårt svenska samhälle grundas på att människor känner trygghet i förändring. Om människor saknar denna trygghet och istället oroar sig för att bli förlorare i den förändring som följer av globaliseringen, uppstår lätt en längtan tillbaka till en svunnen tid, fientlighet mot flyktingar och en rädsla för omvärlden. Vi har sett det i andra länder men också i Sverige.

Idag har Socialdemokraternas utrikespolitiska deklaration kommit "En rättvis värld är möjlig". Deklarationen tar upp fattigdomen, miljöproblemen i världen såväl som olika regioner till exempel EU, öster om EU, Nordafrika etc...

1 kommentar:

Mikael sa...

Vad som känns en mer viktigt att uppmärksamma är den oerhört klena dekleration som borgarna gav ut igår.

Har komenterat det på min blogg.