lördag 19 maj 2007

SSU i ledare

Det skrivs mycket om SSU och det stundande ordförandevalet. Kan tipsa om Sofie Wiklund som skriver såhär i Dalademokraten:

Jag förespråkar inte någon av kandidaterna, däremot tycker jag det är fel att vara för friskolor. Jag tycker också att SSU är enkelspårigt: förbundet måste fånga upp folk som går på golvet och folk med facklig bakgrund, för att få en blandning. Det är också fel att SSU:are motarbetar varandra. Olika grupperingar beter sig ofta värre mot varandra under en ordförandestrid, oavsett om de är höger eller vänster. SSU:arna måste stå för öppenhet, ärlighet och dialog i ord och handling. Det är det enda vaccinet som fungerar.

Lite längre norröver skriver Olov Abrahamsson i NSD såhär:

På SSU-kongressen 1984 delade avgående förbundsordförande Jan Nygren med sig av några lärdomar efter den bittra striden 1981: "För det första: Tala med, inte om, varandra! För det andra: Först när man skrattar tillsammans kan man fatta bra beslut."

1 kommentar:

rikard sa...

Ja alltså jag tror att man kan tala om vänster och höger men att den kompromiss som råder nbu dvs en höger/vänster som sekreterare och en höger/vänster som ordförande är en bra kompromiss för jag tror det tar lång tid att

innan vi kommer ifrån höger/vänster tänkandet även om vi ska försöka me det.