tisdag 8 maj 2007

31 kommuner sviker flyktingar

En ny rapport från SSU riktar skarp kritik mot det faktum att 31 av Sveriges 290 kommuner inte tar emot en enda flykting. Kungsbacka pekas ut som det värsta exemplet.

Rapporten ”en osolidarisk flyktingmottagning” går igenom och pekar på ett antal faktorer som kommunerna anger som skäl, men pekar också på det märkliga i att några av landets mest välbärgade kommuner återfinns i rapporten. Många av kommunerna har också valt relativt låga skattesatser. Kommunerna i rapporten anger tydligast tre faktorer bakom sitt ställningstagande: brist på platser i barnomsorgen, bostadsbrist och det negativa arbetsmarknadsläget.

Oroligheterna i världen ökar och det gör också antalet asylsökande som får uppehållstillstånd i Sverige. Alla kommuner har ett ansvar när människor behöver en fristad. Det duger inte att över 30 kommuner ställer sig utanför och skjuter över det på andra.

Här kan du läsa rapporten.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kungsbacka, Sveriges Connecticut...

//Heiti

TOMMY RYDFELDT sa...

Frågan avgjordes i kommunstyrelsen i Kungsbacka med ordförandens utslagsröst.

Mot flyktingmottagande röstade (m) och(c) = 7 röster och för (fp) (s) och (v)= 7 röster. Kd la fegt ner rösten och med ordförandens uslagsröst (m) vann förslaget att INTE ta emot flyktingar.

Nu har till stor glädje (c) svängt så 2008 lär man komma igång.

Anonym sa...

Borås ska faktiskt ta emot 3-5 ensamkommande flyktingbarn i år. Något att vara stolt över i alla fall.

rikard sa...

Finns Danderyd och Lidingö på Listan tro och en massa andra moderatstyrda kommuner som inte vill hjälpa nya svenskar in i samhället. Hur var det med de nya moderaterna nu igen!?