onsdag 23 maj 2007

Interpellation till Borås kommunfullmäktige

Bostadspolitik, snart utan bostäder och politik

141 av Sveriges 290 kommuner kan tänka sig att sälja ut allmännyttans bostäder. Borås är en av dessa 141 städer. När stopplagen tas bort i juli i år kan utförsäljningarna gå mycket fort. När bostäderna väl är sålda kommer de inte tillbaka.

Förslaget innebär att klassklyftorna ökar. Ingreppen i bostadspolitiken skapar en ännu större ekonomisk uppdelning mellan människor än tidigare.

Tidigare har Moderaterna och deras stödpartier i regeringen slopat produktionsstöden till hyreslägenheter. Förslaget innebär att högern skapar en ohållbar bostadssituation för alla bostadslösa och trångbodda i Sverige. Extra svårt blir det framförallt för alla de ungdomar som är i stort behov av billiga hyreslägenheter. Högerns förslag inom bostadspolitiken är direkt fientliga mot hyresgäster i allmänhet och mot lågavlönade hyresgäster i synnerhet.

Det här är ett allvarligt ingrepp i bostadspolitiken och kommer att förändra förutsättningarna för ett rättvist boende för alltid. Hyresrättsbeståndet minskar och segregationen ökar.

Därför frågar jag dig kommunstyrelsens ordförande:

Vilka hyresrätter/fastigheter avser den borgerliga majoriteten att sälja ut?

Är din avsikt densamma som din moderata kollega i Stockholm Axén-Olin att sälja ut så mycket av allmännyttan som möjligt? Om ej, hur tänker du då`?

Vilka konsekvenser ser du med att sälja ut allmännyttan?

Anser du att alla har rätt till en egen bostad?

På vilket sätt bidrar sätt bidrar er bostadspolitik till att minska bostadssegrationen?

Inga kommentarer: