torsdag 17 maj 2007

Reservationer från miljönämnden

Reservation mot försämringar i delgationsordningen som leder till försämringar på sikt gällande miljön

Vi i det socialistiska blocket reserverar oss mot beslutet under/i delegationsordningen att anta meningarna ”Slutligen har en förändring gjorts avseende yttranden i bygglovsärenden. Yttranden som avser yrkanden på avslag till lovet ska behandlas i nämnden”.

Vi delar ej den borgerliga majoritetens uppfattning att de gör så av några miljöhänsyn. För det är enbart så kallade ”nejärenden” som skall upp till nämnden. Om den borgerliga majoriteten hade värnat om miljön borde de valt att ta upp ”ja ärenden” till nämnden för beslut. Eftersom vårt uppdrag är just att värna miljön. Därmed torde det ur miljösynpunkt intressantare att se över yttranden som säger ja i sina svar. Därmed håller inte argumentet att majoriteten gör den här förändringen ur miljösynpunkt. Det hade vart mycket mer intressant om den borgerliga majoriteten hade besvarat vad deras politiska agenda är med det här förslaget.

Ett annat argument som nämndes i debatten var att Miljönämnden inte får bli en bromskloss då det gäller landsbygdsutveckling. Det är intressant att de borgerliga partierna i Borås värnar om landsbygden samtidigt som deras kamrater i regeringen tvångsflyttar folk från landsbygden genom sina förslag gällande a-kassa med mera. Dock är det ej miljönämndens uppgift att värna landsbygden, vår uppgift är att värna miljön. Trots det har vi vart med och deltagit i beslut som just värnar om landsbygdsutvecklingen, senast i januari tog vi åtta beslut om landsbygdsutveckling. Därigenom har miljökontoret och nämnden varit med och utvecklat landsbygden, på en närmast ideell basis.

Vi i det socialistiska blocket vill understryka att vår åsikt är, precis som riktlinjerna, att allt som är kontroversiellt skall upp till nämnden för att avgöras. Det vet vi att tjänstemännen bär med sig.

Vi anser att det beslutet är en misstroende mot miljökontoret, något som tidigare gett sig uttryck då vi har diskuterat djurskydd, livsmedelslag, behovsutredning etc… Vidare kan man anta att syftet är att ändra om ”nejärenden” till ”ja”, det är en politisk anpassning. Rättning höger.

Det här är det första vi ändrar om då vi tar tillbaka makten senast år 2010.

Anders Österberg (s)

Reservation mot att man inte följa upp behovsutredningen tillräckligt

Vi i det socialistiska blocket reserverar oss mot beslutet till förslag i behovsutredningen. Vi reserverar till förmån för en starkare skrivning som lyder ” Djurskyddet minst skall ha två fasta tjänster. Utöver dessa två fasta tjänster kan fler samordningsvinster ske genom att samarbeta med andra kommuner”.

Djurskyddet i Borås har länge vart eftersatt. Det är något som vi vill komma till rätta med. Vi tycker att kontoret bör ha två personal på djurskyddet. Det handlar om kvalité och service och om vårt åtagande gentemot allmänheten samt objekten. Vissa objekt/lantgårdar har inte fått besök av kontoret sedan år 2000. Vi anser att det inte är bra men samtidigt går det inte att klandra miljökontoret för detta. Däremot går det att klandra den politiska majoriteten som inte vill ge tillräckliga resurser.

Anders Österberg (s)

Reservation gällande att ge skogsägare avgiftsbefrielse för bekämpning av granbarkborre (gäller hittills en skogsägare som ej sökt någon avgiftsbefrielse, inte för att det spelar någon roll men kan va kul att veta).

Den borgerliga majoriteten vill att alla de som har sökt dispens för bekämpning av granbarkborrar skall få avgiftsbefrielse. Vi delar ej den uppfattningen och reserverar oss därför mot beslutet.

När kontoret ger sig ut på sådana är besök uppstår det en kostnad. Bara för att man ger skogsägare avgiftsbefrielse innebär inte det att kostnaden försvinner lika snabbt som Kristdemokraterna. Utan den kostnaden får skattebetalarna betala. Vi värnar om skogsbruket och förstår deras oro efter stormarna Gudrun och Per. Men samtidigt anser vi att vi måste följa likabehandlingsprincipen. Det är näringsverksamhet att ha ett skogsbruk och därför är det rimligt att de betalar för råd och tillsyn när det sker från miljökontorets sida. Vi anser inte att vi kan behandla olika näringar olika utan de ska just behandlas lika.

Anders Österberg (s)

En extra upplysning är att Miljöpartiet röstade emot oss i samtliga fall. Extra intressant är det i första beslutet. Där är de med och öppnar upp för att man ska kunna försämra miljön genom att ändra om i yttrandena.

16 kommentarer:

Mikael Åhman sa...

Hur motiverade Mp sitt ställningstagande i första fallet, det med delegationsordningen? Beslutet låter ju helt vrickat ur varje som helst miljöhänsyn, att dessutom Mp som säger sig värna miljön är med och driver igenom ett sådant beslut framstår som helt vansinnigt...

Hade skogstomtarna till Mp:are i Borås miljönämnd förätit sig på flugsvampsgratinerad rödgroda före mötet eller vad hände?

Pravda daily sa...

De hade ingen särskild motivering såvitt jag kan komma på. Däremot plockar både fp och m poäng eftersom de kommer med rätt kloka invändingar/konstruktiv kritik på våra förslag.

Jonas Ryberg sa...

Jag tycker det är bra att vi pratar om de "socialistiska partierna" och liknande. En tydlig markering.

Pravda daily sa...

simsalabim

Heiti Ernits sa...

Mikael:
I och med att miljöpartiet är med och bestämmer över de ärenden som kommer att komma upp, så kommer det inte att tas "miljömässigt" dåliga beslut...Thats it...
Så själva delegationsordningen har ingenting att göra med hur beslutet kommer att bli.

Det här är bara ett exempel på "tom" retorik från Sossarnas sida...

Pravda daily sa...

Vi får väl se hur det blir...

Pravda daily sa...

...för det är rätt märkligt att mp kan gå med på det här från början. Om syftet nu ska vara att bevara miljön. Om syftet däremot är ett annat är det rimligt att mp röstade för beslutet...

Bo Jonsson sa...

Men Heiti, varför går du då med på ett sånt beslut överhuvud taget? Syftet är uppenbart.

Heiti Ernits sa...

Bo:
Man får välja sina strider, det här tyckte jag inte var en strid som jag behövde ta; Jag har en vågmästarroll i nämnden, och jag måste förvalta den ömt, den ger mig en viss makt, men jag måste samtidigt skapa ett förtroende för min i min majoritet; Skulle det då visa sig att borgarna vill ta ett "dåligt" miljömässigt beslut, så kommer jag inte att tveka att rösta emot min majoritet; Men som sagt, man=jag får spela spelet rätt och välja mina strider noga...

Bo Jonsson sa...

Vid vilka tillfällen har du valt att ta strid?

MVH
Bo

Heiti Ernits sa...

Bo:

Har knappt suttit ett år, här är några ärenden som man har fått kämpa för...

1) Ett ärende om Viareds flygplats.
2) Ett ärende om Strandskydd.
3) Ett bygglov, där jag lyckades rädda några gamla stenmurar, och ett område med "högt" miljövärde.

Men för det mesta är blocken överens, och det råden en allmänt god stämmning, även om vår kära Anders ibland försöker göra något annat gällande ;)

Pravda daily sa...

Det känns juh tryggt att du som sitte från majoritetens sida paternalistiskt fastslår stämningen i miljönämnden.


Dock är det som så, att ur miljöynpunkt, är det rätt konstigt att ni kunde köpa det förslaget. Om ni hade tagit beslutet ur miljösynpunkt hade ni velat granska "jaärenden".

Heiti Ernits sa...

Pravda:
Paternalisk fastslår?
Nja, snarare hur jag upplever det...Jag upplever att det är rätt "högt till tak", och det skämtas om det mesta. Men hey, du kanske upplever det annorlunda...


"Dock är det som så, att ur miljöynpunkt, är det rätt konstigt att ni kunde köpa det förslaget. Om ni hade tagit beslutet ur miljösynpunkt hade ni velat granska "jaärenden"

Som sagt, det hade självklart varit bra att granska alla "Ja-Ärenden" (för alla bygglov). Men då hade vi förmodligen inte fått göra något annat, men tanke på den omfattande mängden handlingar. Tjänstemännen har i uppdrag att ta hänsyn till miljöbalken, som reglerar hur och var man får bygga.
Det finns även utrymme för vissa "tolkningar" (för tjänstemännen), och jag hade velat få någon slags indikation på om det är ett "känsligare" ärende som bereds, och att detta tas då upp till nämnden.


Att vi tar upp "Nej-ärenden", kunde för min del kvitta, det var inget krav som ställde eller ville driva. Och det är en strid som jag tycker är onödig att ta, det kommer säkert att komma upp många viktiga ärenden i framtiden som jag får kämpa för.
Att ärenden kommer upp till nämnden innebär inte per automatik att dessa blir dåliga miljömässigt, lite skev argumentation där...


// Den paternaliska

Heiti Ernits sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Pravda daily sa...

Alltså vad är då syftet med att riva upp delegationen?

Pravda daily sa...

/den förtryckte