måndag 21 maj 2007

Högerbröderna, klimat och krig

Idag skriver Eric Sundström om "Högerbröderna, klimat och krig" i den korrekta tidningen AiP. Sundström skriver bland annat:

På hemmaplan har Reinfeldts regering satt stopp för de framgångsrika klimatinvesteringsprogrammen, som skyndar på konverteringen från olja till förnybara bränslen. Och när vårbudgeten presenterades använde Naturskyddsföreningen ord som falskspel, besvikelse, samt kort och gott ”dåligt”. Ännu är det mer prat än verkstad.

Inga kommentarer: