måndag 28 maj 2007

Det jämlika samhället är möjligt

Under måndagen inleder Kommunalarbetareförbundet sin kongress i Stockholm. Det är företrädare för en tung facklig-politisk aktör som samlas. 560 000 medlemmar gör Kommunal till landets största fackliga organisation.

En av de stora frågorna under kongressdagarna blir rapporten "Vägar till fler jobb". Det är en rapport som visar att landets kommuner och landsting är långt i från några mönsterarbetsplatser.

Var femte person inom kommun och landsting som slutat under de senaste tio åren har gått i förtidspension. Andelen förtidspensionerade och sjukskrivna är nu mer än dubbelt så hög som för hela befolkningen.

Inga kommentarer: