tisdag 29 maj 2007

Chiles president blandar om korten...

Den venozelanske presidenten Hugo Chavez gjorde så att tevekanalen RCTV inte fick fortsatt sändningstillstånd. Det ska nämnas att RCTV var med bakom statskuppen mot Chavez för ett par år sedan.

Nu i och med stäningen har Venezuela klättrat upp på medietoppen igen. Kritiken har hittills varit hård från liberalt håll (DN) men beröm och djuplodande förstående förklaringar till stängningen har synts till på annat håll.

I en presskonferens med Tarja Halonen lät Chiles president, den socialdemokratiska Bachelet meddela:

- Den bästa utvecklingsstrategin för Chile har varit en öppen ekonomi i ett demokratiskt samhälle. Vi är redo att dela denna strategi med andra länder, sade Bachelet med udden riktad mot Venezuela.

10 kommentarer:

Daniel sa...

Ett beslut om att upphäva tillståndet att sända via marknätet mot bakgrund av att TV-kanalen flera gånger har brutit mot lagen är ju inte särskilt konstigt. Såvida det förhåller sig så. Problemet är ju att man inte, känner jag, kan lika på svenska massmedia i denna fråga. Och tyvärr kan jag inte spanska heller...

Tråkigt nog är debattartikeln du länkar till mycket dåligt skriven, och den handlar mer om andra saker än vad som just nu är aktuellt.

Daniel sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mikael Åhman sa...

danien:

eh? vadå handlar om andra saker?

Daniel sa...

Till stor del handlar artikeln om hur ägandeskapet av venezolanska massmedia ser ut. Det är irrelevant - en argumentationslinje som åtminstone delvis går ut på att beslutet var rätt därför att det ändå finns så mycket kritisk press kvar är dödfödd.

Mikael Åhman sa...

"RCTV får fortsätta sända via kabel eller satellit, men lyfts ut ur marknätet då man aktivt deltog i statskuppen mot regeringen i april 2002"

"Vi anser att det avgörande problemet i Venezuela är att ett litet fåtal mångmiljonärer kontrollerar den överväldigande delen av massmedia. Av dagstidningarna är 100 % privata, liksom 97% av tv-kanalerna och 99% av radiokanalerna."

Jag tror du missförstår artikeln - poängen är att det var rätt att ta ifrån RCTV marksändningstillståndet eftersom:

A: RCTV är i allt väsentligt en fascistiskt kuppmakarcentral, samt

B: Problemet i Venezuela är inte att President Chavez tystar den politiska debatten, utan att kapitalisterna genom sitt monopolistiska ägande av media tystar den politiska debatten.

Ergo: Genom att marksändningstilståndet övergår till annan innehavare breddas debatten, fördjupas det folkliga demokratiska styret, förstärks demokratin och utmanas den kapitalistiska mediehegemonin. Allt detta är bra och stödvärda reformer!

Daniel sa...

Tack, men jag klarar alldeles utmärkt att förstå artikeln utan ingående förklaringar, och som sagt ser jag inget konstigt i att en kriminell TV-kanal blir av med sitt sändningstillstånd.

Och, Mikael, jag förbehåller faktiskt mig rätten att kritisera en artikel i ett angeläget ämne för att vara dåligt skriven och inte riktigt träffa målet.

Mikael Åhman sa...

"jag förbehåller faktiskt mig rätten att kritisera en artikel "

Jag ifrågasätter inte din rätt att kritisera debattartiklar. Var har du fått det ifrån?

"jag klarar alldeles utmärkt att förstå artikeln utan ingående förklaringar"

Jag ifrågasätter inte din bildningsnivå. Var har du fått det ifrån?

Jag ifrågasätter ditt påstående att artikelns "argumentationslinje (...) delvis går ut på att beslutet var rätt därför att det ändå finns så mycket kritisk press kvar är dödfödd". Argumentationslinjen går nämligen ut på de i mitt föregående inlägg redovisade ståndpunkterna A) och B).

Huruvida artikeln är "dåligt skriven" rent språkligt tänker jag däremot inte träta om. Däremot vet jag erfarenhetsmässigt att mängden retoriska punch-line som går hem brukar vara omvänt proportionell mot mängden undertecknare. Och jag föredrar brett stöd framför språkliga mästerverk, om jag måste välja.

Erik Andersson sa...

Då jag skrivit den kan jag säga att poängen var mycket enkel, kan citera en gammal man:

"I believe that the marxist, the revolucionary policy is very simple: ´Speak out what is! Don´t lie! Tell the truth!` It is a very simple policy."

Jonas Ryberg sa...

Kan det här vara årets icke-diskussion kanske?

Mika sa...

Telenovela "Mi gorda bella", som visas även i finska SubTV och är en av världens mest populära telenovelas, var gjord av RCTV.

RCTV, rest in peace.