söndag 6 maj 2007

Kristdemokraterna, löftena och religionen!

I valet lovade/sa Kristdemokraterna följande saker:

1. Ta bort fastighetsskatten
2. Sänk bensinskatten
3. Det där med abort är juh inte så bra

Det där med fastighetsskatten kommer juh att lsopas enbart bara för att ersättas med en kommunal avgift. Det innebär att stora dear av landet förlorar på den nya fastighetsskatten i kombination med den höga reavinstskattenn på 30%. För övrigt kallade moderaternas ledare Reinfeldt reavinstskatten för konfiskatorisk, bara öfr ett år sedan. Det är starkt att man kan ändra sig.

Sänk bensinskatten, det slagordet kunde vi se på bussar, valaffischer och läsa i broshyrer. Såhär och såhär gick det med det.

Abort. Nu tillåts abort även för de som kommer fårn utlandet. Många i Kd är rasande. Partiledaren vad han nu hette försvarar den nya lagen på ett skickligt sätt. En lag som han fick i knät av den föregående regeringen.

Inga kommentarer: