fredag 18 maj 2007

Sjuk, sjukare, kommunalare?

Ni vet, under 1990-talet då vi helt plötsligt blev över 30 personer i en och samma klass. Det var då som Sveriges ekonomi sanerades som bäst. Saneringen bidrog dessutom till att över 100 000 jobb inom vården, omsorgen och skolan försvann. De som belv kvar inom de här yrkena fick i många fall en otroligt ökad arbetsbörda. Det i sin tur har lett till stora sjukskrivningar.

Nu visar en undersökning från Kommunal att en av fem medlemmar som slutat sin anställning inom kommuner och landsting under tio års tid har förtidspensionerats. Det är dubbelt så många som för resten av befolkningen.

Det är ett kraftigt underbetyg både till den gamla regeringen och till de offentliga arbetsgivarna. De har varit dåliga på rehabilitering och att ge människor en andra chans.
Den nya regeringens lösning på problemet är att släppa in mer av privata vinstintressen i den gemensamma sektorn. Så enkelt är det inte.

3 kommentarer:

rikard sa...

Tror att vi behöver mer samordning kring rehabilitering av människor mellan olika myndigheter.

Dock ställer jag mig klart kritisk till den politik som regeringen Pärsson förde med mål som att vi måste minska sjuktalen till x så många och för att minska sjuktalen kan en väg vara förtidspensionring.

Vidare är det ett stort problem att det förekommer att verkligen sjuka människor nekas ersättningen i en helt anna omfattning än den som förekom på 80 och 90-talet. Varför har det blivit så och vad ska vi göra åt det?

Helen sa...

Vi kan ju börja med att ge folk tillbaka sina jobb inom offentlig sektor, så att arbetsbördan för de som redan jobbar där blir mindre, eftersom det kommer att leda till färre sjukskrivna.

Fast jag tror att det var precis vad Anders ville säga, så nu har jag väl skjutit mig själv i foten. Eller nåt.

rikard sa...

Jo Helen: alltså en expansion av offentlig sektor är bra och nävändig. Samtidigt finns det ekonomisk aspekt på det hela också. Dvs hur ska vi få fram pegnarna

Ett sätt kanske kan vara att bygga vara till exmepel starta en del gröna statliga företag för att puffa miljön och den ekonomiska tillväxten.

Visst kan man höja skatten också men i så fall börja vi nog göra en skattehöjning som inte drabbar vanligt folk. Kanske lite högre skatt för stora företag eller lite högre skatt på miljonvinster och fallskärmar?

Har ni några bra lösningar förutom dessa?

Har ni några bar idéer hur vi kan få mer pengar till dagis, skola och omsorg utan