fredag 13 juli 2007

Sålt är sålt

Den här artikeln är undertecknad av Arne Kjörnsberg och mig. Den har tyvärr inte blivit publicerad i BT. Den skickades in samtidigt som utförsäljarminister Odell reade ut de svenska bolagen nu i den senaste omgången.

När den borgerliga regeringen i höstas lade fram sitt förslag till budgetproposition aviserade man att man tänkte föreslå riksdagen att ett antal statliga företag skulle säljas. När förslaget överlämnades till riksdagen skulle man också ha utrett varför man ville sälja dessa företag, vilka fördelar som fanns, eventuella nackdelar, vilka följder positiva och/eller negativa som kunde uppstå. Enkelt uttryckt – regeringen hade för avsikt att följa grundlagen. I den aktuella grundlagen, regeringsformen står det nämligen att förslag som överlämnas till riksdagen skall vara väl förberedda, konsekvenser beskrivna, skäl för och emot redovisade. Kort sagt – propositioner skall beredas. Riksrevisorerna efterlyste vid flera tillfällen under hand det beredningsmaterial regeringen hade förutskickat att man skulle leverera. När man inte fick något sådant och inte heller några reaktioner från regeringen gick Riksrevisorn Lennart Grufberg ut offentligt och krävde besked. Då svarade det ansvariga statsrådet. ”Det vet väl alla att vi hade för avsikt att sälja statliga företag. Jag kan sända över vårt valmanifest till Riksrevisorn.” Arrogansen, stöddigheten och maktberusningen saknar gränser hos Mats Odell”. Detta om det formella, nu över till sakfrågan.

Enligt Svenska Dagbladet, som har låtit Sifo göra en undersökning, är varannan svensk emot utförsäljningen av statliga företag. Mindre än var tredje för. Motståndet finns långt in bland de väljare som röstade på något av de borgerliga partierna. Mats Odell sade, något uppgivet, i riksdagsdebatten för någon vecka sedan, att regeringen måste bli bättre på att förklara varför det är bra att sälja de sex hel- eller delstatliga företag som nu är aktuella. Mats Odell har inte förstått att en stor del av svenska folket har förstått vad det är regeringen nu skall göra. Man har insett att – Sålt är sålt. Det är det svenska folket har förstått. Regeringen hänvisar till att intäkterna från utförsäljningen cirka 200 miljarder skall användas för att betala av på statsskulden och på det sättet minska räntorna på denna skuld. Det är bara det att vinsterna från dessa företag och värdetillväxten under de senaste fem åren har varit två till tre gånger högre än de minskade räntekostnader regeringen räknar med. Det finns alltså inga sakliga skäl för det regeringen nu ämnar göra. Det handlar om ideologi. För den högerstyrda regeringen är det helt enkelt fel att vi äger något gemensamt – inte av ekonomiska skäl utan av principskäl. Än en gång. Det vi alla i vårt land äger gemensamt måste iväg. Rea ut det är regeringens paroll. Eller är det möjligen så att nu skall räkningen betalas? På våren 2006 gick Länsförsäkringars chef ut i en debattartikel i en av affärstidningarna och talade om att han hoppades att det skulle bli borgerlig regering för då skulle det statliga bolåneföretaget SBAB säkert bli till salu. SBAB har genom åren, genom att man konkurrerat stenhårt med affärsbankerna och deras bolåneföretag, sparat många tiotals miljarder kronor åt svenska egna hemsägare. Nu är det slut med det. Nu säljer Odell SBAB. Till vem då? Länsförsäkringar kanske?

Sammanfattningsvis. Regeringen följer inte grundlagen vilket Riksrevisorn slagit fast. Det är ekonomiskt dumt att sälja ut våra gemensamma tillgångar, vilket bland andra Riksdagens utredningstjänst visat Till detta skall läggas att Odell sköter hantverket så erbarmligt dåligt så bara det kostar svenska folket miljarder, vilket utförsäljningen av delar av TeliaSonera i början på maj är ett exempel på.

1 kommentar:

Tomas Gustafson sa...

Välkommen tillbaka i cyberspace.

Det är väl så att BT tycker att det är nog sagt ifrågan eller så har de slarvat bort debattartikeln.

Mats Odell är nog den mest oärloiga av alla statsråden. Det har jag skrivit förut. Jag hade också viss insyn i hans agerande vid förra tillfället i början av 90-tallet då han var kommunikationsminister.
I dagens tidningar finns reportage från Almedalen där det framgår att han faktiskt blåljuger om att EU-kommission hävdar att Sverige måste införa marknadshyror.
Lita inte på något som Mats Odell säger. Han har förbrukat allt förtroende.