lördag 28 juli 2007

Från Underskotts-wibble till Överhettnings-borg

I en artikel i BT, Skattepolitisk härdsmälta, för någon vecka sedan redogjorde vi för Skatteverkets meddelande, SKV M 2007:11, om ”hushållsnära tjänster”.

Vi pekade på krångligheter och kontrollproblem. Med direkta citat från Meddelandet 2007:11 visade vi att skoputsning, städning, byte av glödlampor, matlagning inklusive grillning, klippning av rosor och häckar och läxläsning skall skattesubventioneras.
Däremot utgår inte subventioner vid plantering av rosor, trädbeskärning eller privatundervisning.

Vad vi gjorde var att vi rakt upp och ner citerade ur Skatteverkets meddelande. Detta enkla försök från vår sida att redovisa fakta ledde till att riksdagsledamoten Ulf Sjösten (m) for ut i allehanda anklagelser mot oss.
Några utav dem tänkte vi kommentera.
Sjösten påstår att vi ”inte riktigt förstår vad avdraget för hushållsnära tjänster innebär”. Det där greppet att vi inte förstått har Sjösten använt tidigare.
Det är lika löjligt nu som då.
Vi kanske inte är lika klyftiga som den moderate riksdagsledamoten men lite kan vi allt och i det här fallet redovisade vi bara ett Meddelande från Skatteverket.

När Sjösten påstår att vår syn på jämställdhet är nedvärderande för kvinnor och att vi använder oss av ord som ”pigavdrag” frågar vi oss. Är det så att det gamla ordspråket ”Varav hjärtat är fullt talar mannen” stämmer in på skribenten, för var i vår föregående artikel använder vi oss av begreppet ”pigavdrag”? För det är väl inte så att Sjösten är så fräck att han pådyvlar oss att vi använt ord som ”pigavdrag” och tror att det skulle få stå oemotsagt.

Sedan vad gäller Rot-avdrag (ROT = reparation, ombyggnad, tillbyggnad) hade vi det vid två tillfällen. Vid båda tillfällena var det en djup lågkonjunktur. Av två skäl infördes då Rot-avdrag under begränsad tid. Dels var det viktigt för landets ekonomi, dels var det ett sätt att behålla yrkeskunnigt folk i branschen. Nu är det något som liknar överhettning i byggsektorn. Detta hade varit ännu värre om fler byggnadsarbetare övergått till andra branscher under 80 och 90-talet. Detta är så elementärt så det känns nästan genant att nämna detta för moderaternas ekonomisk-politiske talesman.

Slutligen hävdar Sjösten att ”moderaterna värnar om dem som har det sämst ställt”

Jaha!

Är det därför den som är sjuk skall betala högre skatt än den som har arbete även om de har samma inkomst?

Är det därför den som har sin inkomst från pension (uppskjuten lön) skall betala högre skatt än den som har löneinkomst?

Är det därför som ersättningarna i sjukförsäkringen sänkts?

Är det därför ni överväger att införa ytterligare en karensdag?

Är det därför ni tänker försämra ålderspensionen för dem som nu är förtidspensionärer?

Är det därför ni höjt avgiften till a-kassan?

Är det därför som medlemmar i facket inte får dra av sin fackföreningsavgift medan arbetsgivarna får dra av avgiften till arbetsgivarorganisationer?

Är det därför den moderatledda majoriteten i riksdagen inklusive Sjösten slopar förmögenhetsskatten?

Är det därför Ni medvetet skapar klyftor och motsättningar i vårt land?

Inga kommentarer: