tisdag 31 juli 2007

Cynismen styr

Trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur håller statskassan att dräneras av sänkta skatter. De dramatiska skattesänkningar som alliansregeringen redan genomfört – med avskaffad förmögenhets- och fastighetsskatt, jobbavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter – innebär inte bara minskade statsinkomster utan också kraftigt växande inkomstklyftor. Som exempel har två tredjedelar av jobbavdraget – som presenterats som en reform för låg- och medelinkomsttagare – gått till den tredjedel av befolkningen som har högst inkomster, enligt SCB. Slopade fastighets- och förmögenhetsskatter ger därutöver tiotusentals kronor till de mest förmögna med de dyraste villorna.

Överklassens regering är duktig på språk. Eller kanske snarare duktigare på att trolla med språkbruket. För när högern säger sig genomföra en reform för att bryta ”utanförskapet” så brukar det oftast vara det samma som att sätta hårdare press på en enskild grupp. Detta för att kunna sänka skatten för en mer välbesutten samhällsgrupp eller företag.
Ett exempel på detta är hur moderaterna och deras stödpartier sänker arbetsgivaravgiften för företag som anställer ungdomar 18-24 år från 32,42 % till 22,71 %. Detta är ytterligare ett drag av högern för att bryta utanförskapet. Innan sommaren presenterades en så kallad jobbgaranti. Den innehåller varken jobb eller garanti. Men visst kan den här senaste reformen ge ett par stycken jobb på marginalen. En bransch som är extra glad över detta extra lördagsgodis är restaurangbranschen som väntas tjäna 200 miljoner kronor på förslaget (enbart McDonalds tjänar 50 miljoner kronor på förslaget utan att behöva anställa en enda ungdom). Statskassan går minus med fyra miljarder kronor.

Högerregering går fel väg om de nu verkligen vill bryta utanförskapet. Dock är det tydligt att moderaterna och deras stödpartier driver linjen hårt för att skapa en arbetsmarknad med lägre ersättningar, lägre löner än avtalens minimilöner.Enligt AMS ökar långtidsarbetslösheten för ungdomar idag. Det beror främst, enligt AMS, på att de saknar fullständig utbildning eller har för kort utbildning för att passa arbetsmarknadens behov. Den främsta insatsen för unga utan jobb bör då alltså vara en satsning på komvux och att öka möjligheterna att kunna läsa upp sina betyg. Där drar regeringen istället ner.Unga människors största problem på arbetsmarknaden (förutom de som saknar gymnasieexamen) är att de saknar erfarenhet från arbetslivet. Många har aldrig haft ett vanligt förvärvsarbete, kanske till och med aldrig praktiserat.

Därför är sommar- och feriejobben otroligt viktiga. De ger ungdomar deras första inblick i arbetslivet och är en dörröppnare som senare kan leda till fast anställning. Överklassens regering drog in statsbidragen för sommar- och ferieanställningar av ungdomar som kommunerna tidigare fått. Det är som sagt bara trolleri med ord då Littorin påstår att moderaterna satsar på ungdomar. Det handlar egentligen om hårdare tag. Regeringen jobbar inte med morot utan piska mot dem som står utanför arbetsmarknaden medan man göder företagen och de välbesuttna med lägre arbetsgivaravgifter och skatter. De som är längst från arbetsmarknaden fastnar i utanförskapet. Ungdomar sviks av regeringen som prioriterar att sänka skatter istället för att rusta ungdomar bättre inför framtiden. Det är inte Reinfeldt som regerar i Rosenbad, det är cynismen.

1 kommentar:

rikard sa...

Ja som sagt var moderata ekonomer missar ofta hur verkligheten ser ut..

Det är i och för sig inget fel att sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar om detta kan leda till fler jobb för denna grupp om man samtidigt satsar på utbildning för de unga som står långt från arbetsmarknaden.

Problemet är att moderaterna enbart sänker arbetsgivaravgiften utan andra åtgärder som stärker ungdomar.

Vidare anser jag att ssu borde tittat närmare hur man kunde förbättra jobbgarantin för ungdomar med högre ersättning än den som tidigare fanns i ungdomsgarantin.

Jag anser också att ssu borde titta närmare på hur man ser på en generell sänkning av arbetsgivareavgiften för ungdomar och om detta kan leda till lägre ungdomsarbetlöshet kombinerat med större satsningar på utbildning.

Mitt förslag är att den ersättningen bör ligga på 320kr/dag dvs runt 6000kr i månaden före skatt, samma som maxbeloppet i alfakassan.